• Головна
  • Семінар-практикум з елементами тренінгу

Семінар-практикум з елементами тренінгу

20 лютого 2018 року на базі СЮН управління освіти та науки БМР відбувся семінар-практикум з елементами тренінгу для за проблемою: «Упровадження засад сталого розвитку в зміст загальної середньої освіти». В ході проведення семінару О.Н.Беник, заступник директора  з НВР БНВО «Ліцей – МАН»,  тренер ВУГО «Вчителі за демократію й партнерство»  за програмою «Освіта для сталого розвитку», ознайомила педагогів з особливостями змісту та технології ОСР,  методикою впровадження ідей сталого розвитку в зміст загальної середньої освіти. З учасниками семінару було проведено вступний урок  курсу «Освіта для сталого розвитку»  та організаційно-мотиваційну зустріч до теми «Сміття» у 8 класі. Особливу активність виявили педагоги при обговоренні питання організації позакласної роботи учнів основної школи.

Щербань Л.О., начальник відділу позашкільної освіти та виховної роботи УОН БМР, відзначила важливість освіти для сталого розвитку в контексті системних завдань реформування вітчизняної освітньої системи для сприяння становленню всебічно освіченої, соціально активної особистості, яка розуміє нові явища та процеси суспільного життя, володіє системою поглядів, ідейно – моральних принципів, норм поведінки, що забезпечують готовність до соціально відповідальної діяльності та неперервної освіти протягом усього життя у швидко змінному світі.

Освіта для сталого розвитку – процес навчання тому, як приймати рішення, необхідні для забезпечення довгострокового майбутнього економіки, екології, соціальної справедливості. Розвиток мислення, орієнтованого на стале майбутнє та відповідних смисложиттєвих цінностей і пріоритетів – основна мета освіти в ХХІ столітті.

Сьогодні освіта вже не підготовка до життя, а спосіб життя, тому теорія сталого розвитку є безальтернативною методологічною основою розробки проблем розвитку суспільства як на загальноцивілізаційному, так і на національному та місцевому рівнях.

Учасниками семінару-практикуму були виробленя методичні рекомендації

  1. Активно впроваджувати основні засади комплексної програми «Освіта для сталого розвитку» як інноваційні технології європейського зразка та механізму переходу системи освіти на міжнародні та європейські стандарти освіти.
  2. Втілювати комплексний, системний підхід у впровадження принципів сталого розвитку в навчально-виховний процес та позакласну діяльність з метою формування ключових компетентностей, визначених Законом України «Про освіту».
  3. Здійснювати аналітичну діагностику розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів, ціннісних орієнтацій, рівня соціальної активності, екологічної культури, духовного розвитку, ставлення до свого здоров’я.
  4. Відпрацьовувати методику інтеграції принципів сталого розвитку у шкільні предмети, активізуючи експериментальну діяльність педагогічних працівників.
  5. Впроваджувати педагогіку емпауерменту, проектні технології та технології продуктивного навчання з метою стимулювання зміни стилю власної поведінки, орієнтованої на сталий розвиток, розвитку навичок критичного мислення.
  6. Враховувати сучасні вимоги до організації навчального процесу на основі нових Державних стандартів початкової, базової та повної середньої освіти, профільного навчання
  7. Творчо переосмислювати засади випереджаючої освіти для сталого розвитку, формування креативної компетентності, ІКТ та медіа освіченості школярів для активного впровадження.
  8. Взяти до уваги та поширювати досвід «Шкіл сталого розвитку», які працюють у режимі експерименту і є опорними закладами з різних напрямків діяльності.
  9. У виховній практиці культивувати дитиноцентричну парадигму освіти, гуманістичні цінності, здоров’язберігаючий спосіб життя в екологічно безпечному середовищі.

Олена Король,

соціальний педагог

 БНВО «Ліцей – МАН»

IMG 99cbb8a6ced507fc26e10498c96fe1d5 V
IMG 2ba08c87864025bf12789d7377651ae8 V
IMG Fb643f13f397556bfffcdcec406b4b5a V
IMG 22353922bb46cd0d27d407de73b3d709 V
IMG 42380bfc68d6a7fb27c1cd74efce097d V

Білоцерківське навчально-виховне об'єднання ЛІЦЕЙ- Мала Академія Наук


Ми в соціальних мережах
Корисні посилання