Профілізація

ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ

У нових освітньо-соціальних умовах ліцей функціонує як заклад, який з самого початку заснування обрав стратегію профільної освіти, що зазначено в Концепції й Статуті ліцею.

Ліцеїсти здобувають базові знання з математики і права, готуючись у майбутньому обрати відповідний фах.

Освітня підготовка учнів у ліцеї ведеться за двома профілями – математичним та правовим.

ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

 • Прагнення до творчого реконструктивного, а не репродуктивного рівня засвоєнь знань, від інформації, що засвоєна на рівні відтворення, до трансформації її нові знання;
 • Плекання творчої й академічної обдарованості, формування нового світогляду ліцеїста шляхом переорієнтації мети навчально-виховного процесу на сприйняття знань як засобу формування особистості творця;
 • Освіта, яку надає ліцей, має бути універсальною, а не вузькоспеціальною, з тим, щоб кожне поняття охоплювало багато суджень;
 • Навчання ліцеїстів розумно вчитися, формування для цього у них потрібних звичок, прагнення вчитися постійно;
 • Система навчання, як простір для освіти й виховання, залишає можливість для подальшого осмислення людиною сутнісних проблем, пов'язаних з життєдіяльністю людини, які можуть бути розв'язані кожною особистістю своєрідно;
 • Становлення ліцею як значного наукового та методично-видавничого центру;
 • Постійне оновлення змісту навчальних курсів та дисциплін; забезпечення гнучкості навчального плану;
 • Забезпечення учням, які обрали суспільно-гуманітарний напрямок освіти, а саме історико-правовий профіль, вільного вибору для вивчення предметів економічного циклу, щоб одержати ширші обрії для обрання майбутньої професії;
 • Забезпечення учнів необхідною літературою, підручниками, посібниками, методичними матеріалами, можливістю використовувати інтернетівський простір.

ВИХОВНА РОБОТА

 • Комплексна програма виховання ліцеїста становить за мету підготовку нової ґенерації національної інтеліґенції, примноження інтелектуального й культурного потенціалу, який забезпечить високу ефективність діяльності випускників у всіх сферах життя держави у майбутньому.
 • Одним із завдань виховної роботи є формування соціального досвіду ліцеїстів, національної самосвідомості, гуманістичної моралі, почуття людяності та милосердя.
 • Органом учнівського самоврядування є Ліцейське братство.

ПОЗАКЛАСНА РОБОТА

 • Важливою ділянкою роботи ліцею є організація позаурочного життя.
 • Могутній культурознавчий чинник становлення особистості учня - рідна мова. Удосконаленню процесу оволодіння нею сприяють позакласні заходи, що проводяться в рамках традиційного місячника "Літературний березень": це інтелектуальні ігри в клубі "Розумниці й розумники", "Мовно-літературний експрес", конференції, літературні вечори, концерти, конкурси.
 • Справжніми подіями ліцейського життя стають вечори, що організовуються за ініціативою учнів: День учителя, посвята в ліцеїсти, осінній бал, свято Нового року, день Святого Валентина, День здоров'я, День науки, "Красуня сезону" тощо.
 • Ліцеїсти охоче включаються до участі в різноманітних конкурсах, міжнародних іграх з економіки.

Білоцерківське навчально-виховне об'єднання ЛІЦЕЙ- Мала Академія Наук


Ми в соціальних мережах
Корисні посилання