41 фізика

Виконані завдання сканувати та  відправити мені на електронну пошту ogrushnik@jmail.com  або сфотографувати та  скинути на Viber 0971463022 

09-04-2020 р. РОЗДІЛ ІV АТОМНА ТА ЯДЕРНА ІЗИКА

Види спектрів. Основи спектрального аналізу. Квантово-оптичні генератори (лазери).

Опрацювати §§37, 38 підручника за редакцією Бар’яхтара В.Г.,  Довгого С.О.

Записати в робочому зошиті опорний конспект до параграфів.

Дати усно відповіді на контрольні запитання (с.219, 223)

Розв’язати задачі вправ 37 (1,4 усно, 2,3 письмово в робочому зошиті) та 38  (1,2 усно, 3, 4 письмово).  За бажанням можна підготувати повідомлення за завданнями вправ 37 (5) та 38 (5,6) Виконані завдання  відправити мені на електронну пошту ogrushnik@jmail.com

Рекомендую прослухати ці матеріали на youtube.com  ( в т.ч. РЛ Фізика)

14-04-2020 р. РОЗДІЛ ІV АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА

Письмово виконати завдання контролю теоретичних знань (фото у Viber 41 група, Telegram 42 група) – оцінюється

Виконані завдання сканувати та  відправити мені на електронну пошту ogrushnik@jmail.com  або сфотографувати та  скинути на Viber 0971463022 до 15.04.2020.

Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Ядерні сили. Енергія звязку.

Опрацювати §39 підручника за редакцією Бар’яхтара В.Г.,  Довгого С.О.

Рекомендую прослухати ці матеріали на youtube.com  ( в т.ч. РЛ Фізика)

Записати в робочому зошиті опорний конспект до параграфа.

Дати усно відповіді на контрольні запитання (с.229).

Розглянути приклад  розв’язування задачі (с.228 ) із записом до робочого зошита.

Розв’язати задачі вправи 39 (1,2,3 усно, 4,5,6 письмово у робочому зошиті).

За бажанням можна підготувати повідомлення за завданнями вправи 39 (7) Виконані завдання  відправити мені на електронну пошту ogrushnik@jmail.com 

16.04.2020 р. РОЗДІЛ ІV АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА

І. Проаналізувати за готовими розв’язками виконання роботи з контролю теоретичних знань «Квантові постулати Бора. Спектри»

ІІ.Повторити §39 підручника за редакцією Бар’яхтара В.Г.,  Довгого С.О.

ІІІ. Письмово виконати завдання самостійної роботи «Атомне ядро. Дефект мас. Ядерні сили» (фото у Viber 41 група, Telegram 42 група) – оцінюється

Виконані завдання сканувати та  відправити мені на електронну пошту ogrushnik@jmail.com  або сфотографувати та  скинути на Viber 0971463022 до 10 години 17.04.2020.

23.04.2020 р. РОЗДІЛ ІV АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА

Радіоактивність. Основний закон радіоактивного розпаду.

Опрацювати §40 за редакцією Бар’яхтара В.Г.,  Довгого С.О.

Рекомендую прослухати ці матеріали на youtube.com  ( в т.ч. РЛ Фізика)

Записати в робочому зошиті опорний конспект до параграфа.

Дати усно відповіді на контрольні запитання (с.235).

Розглянути приклад  розв’язування задачі (с.235 ) із записом до робочого зошита.

Розв’язати задачі вправи 40 (1,2 усно, 3,4,5 письмово у робочому зошиті).

Виконані завдання сканувати та  відправити мені на електронну пошту ogrushnik@jmail.com  або сфотографувати та  скинути на Viber 0971463022 

28.04.2020 р.

РОЗДІЛ ІV АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА

І. Повторити §40 за редакцією Бар’яхтара В.Г.,  Довгого С.О.,

ІІ. Письмово виконати завдання самостійної роботи «Радіоактивність. Період піврозпаду» (фото у Viber 41 група, Telegram 42 група) – оцінюється Варіант роботи обираєте згідно списку в класному журналі: І – непарні номери, ІІ – парні.

Виконані завдання сканувати та  відправити мені на електронну пошту ogrushnik@jmail.com  або сфотографувати та  скинути на Viber 0971463022

до 17-ої години 28.04.2020.

Отримання та застосування радіонуклідів. Методи реєстрації йонізуючого випромінювання.

Опрацювати §41  за редакцією Бар’яхтара В.Г.,  Довгого С.О., використовуючи інтернет-підтримку.

Рекомендую прослухати ці матеріали на youtube.com  ( в т.ч. РЛ Фізика)

Записати в робочому зошиті опорний конспект до параграфа.

Дати усно відповіді на контрольні запитання (с.240).

Розглянути приклад  розв’язування задачі (с.240 ) із записом до робочого зошита.

Розв’язати задачі вправи 41 (1 усно, 2,3,4,5 письмово у робочому зошиті).

Виконані завдання сканувати та  відправити мені на електронну пошту ogrushnik@jmail.com  або сфотографувати та  скинути на Viber 0971463022 

30-04-2020 р. РОЗДІЛ ІV АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА

І. Проаналізувати розв’язки самостійної роботи «Радіоактивність. Період піврозпаду» (фото з моїми розв’язками у Viber 41 група, Telegram 42 група)

Ланцюгова реакція поділу ядер Урану. Термоядерні реакції.

Опрацювати §42  за редакцією Бар’яхтара В.Г.,  Довгого С.О., використовуючи інтернет-підтримку.

Рекомендую прослухати ці матеріали на youtube.com  ( в т.ч. РЛ Фізика)

Записати в робочому зошиті опорний конспект до параграфа.

Дати усно відповіді на контрольні запитання (с.246).

Розв’язати задачі вправи 42 (1 усно, 2,3,4,5 письмово у робочому зошиті).

За бажанням можна виконати завдання вправи 42 (6).

Виконані завдання сканувати та  відправити мені на електронну пошту ogrushnik@jmail.com  або сфотографувати та  скинути на Viber 0971463022

07-05-2020 р. РОЗДІЛ ІV АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА

Елементарні частинки.

І. Опрацювати §43  за редакцією Бар’яхтара В.Г.,  Довгого С.О., використовуючи інтернет-підтримку.

ІІ. Оформити в робочому зошиті опорний конспект до параграфа.

ІІІ. Дати усно відповіді на контрольні запитання (с.250).

ІV. Працюємо над проєктами, орієнтовні теми яких на с.258.

Виконані завдання відправити мені на електронну пошту ogrushnik@jmail.com  або сфотографувати та  скинути на Viber 0971463022

 12-05-2020 р. РОЗДІЛ ІV АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА

І. Опрацювати «Підбиваємо підсумки Розділу ІV «Атомна та ядерна фізика» с.254 підручника  за редакцією Бар’яхтара В.Г.,  Довгого С.О.

ІІ. Виконати у робочому зошиті завдання для самоперевірки до розділу ІV «Атомна та ядерна фізика» с.255 – оцінюю. Використовуйте інтернет-підтримку

Виконані завдання  сфотографувати та  скинути мені на Viber 0971463022 до 17-ої години 12.05.2020.

14-05-2020 р. РОЗДІЛ ІV АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА

І. Виконати завдання контрольної роботи з теми «Атомна та ядерна фізика» (фото у Viber 41 група, Telegram 42 група) – оцінюю. Варіант роботи обираєте згідно списку в класному журналі: І – непарні номери, ІІ – парні.

Виконані завдання  сфотографувати та  скинути мені на Viber 0971463022 до 17-ої години 14.05.2020.

21-05-2020 р. РОЗДІЛ ІV АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА

І. Працюємо над проєктами, орієнтовні теми яких на с.258 підручника за редакцією Бар’яхтара В.Г.,  Довгого С.О.

Виконані проєкти відправити мені на електронну пошту ogrushnik@jmail.com  або сфотографувати та  скинути на Viber 0971463022

Білоцерківське навчально-виховне об'єднання ЛІЦЕЙ- Мала Академія Наук


Ми в соціальних мережах
Корисні посилання