31 фізика

Виконані завдання сканувати та  відправити мені на електронну пошту ogrushnik@jmail.com  або сфотографувати та скинути на Viber 0971463022

01-04-2020 р. РОЗДІЛ ІІІ МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Опрацювати с.214 підручника за редакцією  В.Г Бар’яхтара.,  С.О. Довгого         «Підбиваємо підсумки розділу ІІІ «Молекулярна фізика і термодинаміка» Частина І Молекулярна фізика»

Виконати завдання  для самоперевірки на с.215  в робочому зошиті.

03-04-2020 р. РОЗДІЛ ІІІ МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Опрацювати §36 підручника за редакцією  В.Г Бар’яхтара.,  С.О. Довгого

Записати в робочому зошиті опорний конспект до параграфа.

Розглянути приклади розв’язування задач із записом до робочого зошита.

Дати усно відповіді на контрольні запитання (с.220)

Розв’язати письмово в робочому зошиті задачі вправи 36

Рекомендую прослухати лекцію на youtube.com  РЛ Фізика.

10-04-2020 р. РОЗДІЛ ІІІ МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Робота в термодинаміці. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес.

Опрацювати §§37, 38 підручника за редакцією Бар’яхтара В.Г.,  Довгого С.О.

Записати в робочому зошиті опорний конспект до параграфів.

Дати усно відповіді на контрольні запитання (с.220, 227)

Розглянути приклади  розв’язування задач (с.222 та 227) із записом до робочого зошита.

Розв’язати задачі вправ 37 (1,5 усно, 2,3,4 письмово в робочому зошиті) та 38  (3 усно, 1,2,4,5 письмово).  За бажанням можна підготувати повідомлення за завданням вправи 38 (6). Виконане завдання  відправити мені на електронну пошту ogrushnik@jmail.com

Рекомендую прослухати ці матеріали на youtube.com  ( в т.ч. РЛ Фізика)

15-04-2020 р. РОЗДІЛ ІІІ МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

І Повторити §§37, 38 підручника за редакцією Бар’яхтара В.Г.,  Довгого С.О.

Виконати завдання самостійних робіт (Завдання у Viber-групі) – оцінюються

№29 «Внутрішня енергія. Робота в термодинаміці»

№30 «Перший закон термодинаміки»

Роботу виконувати за варіантами, Виконані завдання сканувати та  відправити мені на електронну пошту ogrushnik@jmail.com  або сфотографувати та  скинути на Viber 0971463022 до 10 години 16.04.2020.

П Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина.

Опрацювати §39 підручника за редакцією Бар’яхтара В.Г.,  Довгого С.О.

Рекомендую прослухати ці матеріали на youtube.com  ( в т.ч. РЛ Фізика)

Записати в робочому зошиті опорний конспект до параграфа.

Дати усно відповіді на контрольні запитання (с.234).

Опорний конспект до §39 сканувати та  відправити мені на електронну пошту ogrushnik@jmail.com  або сфотографувати та скинути на Viber 0971463022

17-04-2020 р. РОЗДІЛ ІІІ МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

І. Проаналізувати за готовими розв’язками виконання самостійних робіт

№29 «Внутрішня енергія. Робота в термодинаміці»

№30 «Перший закон термодинаміки»

П Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина.

Повторити §39 підручника за редакцією Бар’яхтара В.Г.,  Довгого С.О.

Виконати вправу 39 (1 – усно, 2,3,4 – письмово в робочому зошиті)

Розвязки завдань вправи 39 сканувати та  відправити мені на електронну пошту ogrushnik@jmail.com  або сфотографувати та скинути на Viber 0971463022

24-04-2020 р. РОЗДІЛ ІІІ МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Повторити §§36 – 39 підручника за редакцією Бар’яхтара В.Г.,  Довгого С.О.

Опрацювати «Підбиваємо підсумки розділу ІІІ «Молекулярна фізика і термодинаміка» Частина ІІ Основи термодинаміки» (с.235)

Письмово виконати завдання для самоперевірки (с.236) «Молекулярна фізика і термодинаміка» Частина ІІ Основи термодинаміки» – оцінюється

Виконані завдання сканувати та  відправити мені на електронну пошту ogrushnik@jmail.com  або сфотографувати та  скинути на Viber 0971463022 до 10-ої години 25.04.2020.

29-04-2020 р. РОЗДІЛ ІІІ МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

Повторити §§36 – 39 підручника за редакцією Бар’яхтара В.Г.,  Довгого С.О.

Письмово виконати завдання контрольної роботи «Основи термодинаміки» (фото у Viber) – оцінюється.  Варіант роботи обираєте згідно списку в класному журналі: І – непарні номери, ІІ – парні.

Виконані завдання сканувати та  відправити мені на електронну пошту ogrushnik@jmail.com  або сфотографувати та  скинути на Viber 0971463022

до 17-ої години 29.04.2020.

13-05-2020 р. РОЗДІЛ ІV. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

Електричне поле

І. Виконати завдання самостійної роботи «Закон Кулона» (фото у Viber) – оцінюю.  Варіант роботи обираєте згідно списку в класному журналі: І – непарні номери, ІІ – парні.

Виконані завдання сфотографувати та  скинути мені на Viber 0971463022 до 17-ої години 13.05.2020.

ІІ Опрацювати §41 за редакцією Бар’яхтара В.Г.,  Довгого С.О., використовуючи інтернет-підтримку.

Рекомендую прослухати ці матеріали на youtube.com  ( в т.ч. РЛ Фізика)

ІІ. Оформити в робочому зошиті опорний конспект до параграфа.

ІІІ. Дати усно відповіді на контрольні запитання (с.244).

ІV. Виконати вправу 41 (1,2,3 – усно; 4,5,6 – письмово).

Виконані завдання сфотографувати та  скинути мені на Viber 0971463022

15-05-2020 р. РОЗДІЛ ІV. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал.

І. Виконати завдання самостійної роботи «Напруженість електричного поля» (фото у Viber) – оцінюю. Варіант роботи обираєте згідно списку в класному журналі: І – непарні номери, ІІ – парні.

Виконані завдання сфотографувати та  скинути мені на Viber 0971463022 до 17-ої години 15.05.2020.

ІІ Опрацювати §42 за редакцією Бар’яхтара В.Г.,  Довгого С.О.,

Рекомендую прослухати ці матеріали на youtube.com  ( в т.ч. РЛ Фізика)

ІІ. Оформити в робочому зошиті опорний конспект до параграфа.

ІІІ. Записати до робочого зошита приклад розв’язування задачі п.7 с.248-249

ІV. Дати усно відповіді на контрольні запитання (с.249).

  1. V. Виконати вправу 42 (1– усно; 2,3,4,5 – письмово).

Виконані завдання сфотографувати та  скинути мені на Viber 0971463022

22-05-2020 р. РОЗДІЛ ІV. ЕЛЕКТРИЧНЕ ПОЛЕ

Провідники і діелектрики в електричному полі.

І. Опрацювати §43 за редакцією Бар’яхтара В.Г.,  Довгого С.О.

Рекомендую прослухати ці матеріали на youtube.com  ( в т.ч. РЛ Фізика)

ІІ. Оформити в робочому зошиті опорний конспект до параграфа.

ІІІ. Дати усно відповіді на контрольні запитання (с.256).

ІV. Виконати вправу 43 (1,4,5 – усно; 6,7 – письмово).

Виконані завдання сфотографувати та  скинути мені на Viber 0971463022

Білоцерківське навчально-виховне об'єднання ЛІЦЕЙ- Мала Академія Наук


Ми в соціальних мережах
Корисні посилання