21 фізика

Виконані завдання сканувати та  відправити мені на електронну пошту ogrushnik@jmail.com  або сфотографувати та  скинути на Viber 0971463022

06-04-2020 р. РОЗДІЛ V РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ. 

Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

Опрацювати §36. Записати в робочому зошиті опорний конспект до параграфа.

Розглянути приклад  розв’язування задачі (с.229) із записом до робочого зошита.

Дати усно відповіді на контрольні запитання на с.229

Розв’язати письмово в робочому зошиті задачі вправи 36 (3,4)

Рекомендую прослухати ці матеріали на youtube.com

08-04-2020 р. РОЗДІЛ V РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ.

Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу

Повторити §36 за редакцією Бар’яхтара В.Г.,  Довгого С.О.

Розв’язати письмово в робочому зошиті задачі вправи 36 (1,2,5,6)

Рекомендую прослухати ці матеріали на youtube.com

13-04-2020 р. РОЗДІЛ V РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ.

Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу.

Повторити §36 за редакцією Бар’яхтара В.Г.,  Довгого С.О.

Письмово виконати завдання практичного тренінгу (фото у Viber 21 група) – оцінюється

Виконані завдання сканувати та  відправити мені на електронну пошту ogrushnik@jmail.com  або сфотографувати та  скинути на Viber 0971463022 до 14.04.2020. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики.

Опрацювати §37 підручника за редакцією Бар’яхтара В.Г.,  Довгого С.О.

Рекомендую прослухати ці матеріали на youtube.com

Записати в робочому зошиті опорний конспект до параграфа.

Дати усно відповіді на контрольні запитання (с233).

За бажанням можна підготувати повідомлення за завданнями вправи 37 (4,5) Виконані завдання  відправити мені на електронну пошту ogrushnik@jmail.com

22.04.2020. РОЗДІЛ V РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ.

Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах.

Опрацювати §38 п.1,2 за редакцією Бар’яхтара В.Г.,  Довгого С.О., використовуючи інтернет-підтримку.

Рекомендую прослухати ці матеріали на youtube.com

Записати в робочому зошиті опорний конспект до вивченого матеріалу та приклад розв’язування задачі на с.236 – 237.

Письмово виконати вправу 38 (1)

Виконані завдання сканувати та  відправити мені на електронну пошту ogrushnik@jmail.com  або сфотографувати та  скинути на Viber 0971463022 

27.04.2020.

РОЗДІЛ V РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ.

Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах.

І. Повторити §38 п.1,2 за редакцією Бар’яхтара В.Г.,  Довгого С.О.,

ІІ. Письмово виконати завдання самостійної роботи «Механічна енергія. Закон збереження механічної енергії» (фото у Viber) – оцінюється. Варіант роботи обираєте згідно списку в класному журналі: І – непарні номери, ІІ – парні.

Виконані завдання сканувати та  відправити мені на електронну пошту ogrushnik@jmail.com  або сфотографувати та  скинути на Viber 0971463022

до 17-ої години .

ІІІ. Опрацювати §38 п.3,4  за редакцією Бар’яхтара В.Г.,  Довгого С.О.

Записати в робочий зошит роз’язки задач з §38 п.3,4.

Письмово виконати вправу 38 (3)

За бажанням виконати експериментальне творче завдання на с.243

 Виконані завдання сканувати та  відправити мені на електронну пошту ogrushnik@jmail.com  або сфотографувати та  скинути на Viber 0971463022

04.05.2020 р. РОЗДІЛ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ.

Фундаментальні взаємодії в природі. Межі застосування фізичних законів і теорій. Фундаментальний характер законів збереження.

І. Опрацювати §39 за редакцією Бар’яхтара В.Г.,  Довгого С.О.

Рекомендую прослухати ці матеріали на youtube.com  ( в т.ч. РЛ Фізика)

ІІ. Оформити в робочому зошиті опорний конспект до параграфа.

ІІІ.  Дати усно відповіді на контрольні запитання (с.248).

ІV. Виконати вправу 39 (1,2,3,5 – усно; 4,6 – письмово), за бажанням можна виконати експериментальне завдання на с.249 (на оцінку)

Виконані завдання сфотографувати та  скинути мені на Viber 0971463022

 06.05.2020 р. РОЗДІЛ V РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ.

Еволюція фізичної картини світу. Фізика і науково-технічний прогрес.

І. Опрацювати §40 за редакцією Бар’яхтара В.Г.,  Довгого С.О.

Рекомендую прослухати ці матеріали на youtube.com  ( в т.ч. РЛ Фізика)

ІІ. Оформити в робочому зошиті опорний конспект до параграфа.

ІІІ.  Дати усно відповіді на контрольні запитання (с.254).

ІV. Працюємо над проєктами, орієнтовні теми яких на с.260.

Виконані завдання відправити мені на електронну пошту ogrushnik@jmail.com  або сфотографувати та  скинути на Viber 0971463022

 18.05.2020 р. РОЗДІЛ V. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ.

Виконати завдання контрольної роботи з теми «Рух і взаємодія. Закони збереження» (фото у Viber 21 група) – оцінюю. Варіант роботи обираєте згідно списку в класному журналі: І – непарні номери, ІІ – парні.

Виконані завдання  сфотографувати та  скинути мені на Viber 0971463022 до 15-ої години 18.05.2020.

20.05.2020 р. РОЗДІЛ V РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ.

І. Продовжуємо роботу над проєктами, орієнтовні теми яких на с.260 підручника за редакцією Бар’яхтара В.Г.,  Довгого С.О.

ІІ. Опрацювати тему «Фізика та екологія. Альтернативні джерела енергії» (с.261 – 265 підручника за редакцією Бар’яхтара В.Г.,  Довгого С.О.)

ІІІ. Оформити в робочому зошиті опорний конспект.

Виконані завдання відправити мені на електронну пошту ogrushnik@jmail.com  або сфотографувати та  скинути на Viber 0971463022

Білоцерківське навчально-виховне об'єднання ЛІЦЕЙ- Мала Академія Наук


Ми в соціальних мережах
Корисні посилання