21 українська мова

07.04, 09.04.2020 р. Види і засоби міжфразового зв’язку (повторення і узагальнення). Тези прочитаної науково-пізнавальної статті.

Завдання: вивчити параграф 35. Усно: вправи 424, 425, 430. Письмово: вправи 426, 428. Вивчити тему №14 стор. 246-247. Письмово виконати вправу 521.

14.04, 16.04.20 Повторення розділових знаків у простому реченні. 

Завдання: повторити параграфи 2,3. Виконати вправи16,26,27,31.

21.04, 23.04.20 – Повторення розділових знаків у простому та в складному реченні.

Завдання: виконати письмово в робочих зошитах вправи 470,474,477,479.

28.04, 30.04.20 – Повторення. Орфографія. 

Завдання: усно опрацювати правила на стор. 251-253.

05.05., 07.05 – Розвиток мовлення.  

Завдання: Написати електронний лист Людмилі Петрівні до 08.05 на тему «Труднощі й переваги дистанційного навчання».  Твір набрати у Microsoft Word і вислати вчителю на електронну адресу: zamkova2012@gmail.com

12.05, 14.05.2020. Повторення. Орфографія. Пунктуація. Завдання. Усно повторити правила на стор.254 – 258.

Білоцерківське навчально-виховне об'єднання ЛІЦЕЙ- Мала Академія Наук


Ми в соціальних мережах
Корисні посилання