• Головна
  • Науково-практична учнівська конференція «Шевченко і світ»

Науково-практична учнівська конференція «Шевченко і світ»

Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради

Білоцерківське навчально-виховне об’єднання «Ліцей – Мала академія наук»

Білоцерківської міської ради Київської області

 

13 березня 2019 року

Науково-практична учнівська конференція

«Шевченко і світ»,

присвячена 205 річниці від дня

народження Т.Г.Шевченка.

 

До участі в роботі конференції запрошуються учні закладів загальної середньої та члени первинних осередків МАН України.

 

У рамках конференції передбачено роботу таких секцій:

Секція 1. Шевченко і філософія.

Секція 2. Мовний світ Тараса Шевченка.

Секція 3. Творчість Т. Шевченка в європейській культурі.

Секція 4. Т. Шевченко як майстер образотворчого мистецтва.

Секція 5. Педагогічні погляди Т.Шевченка.

 

 

Для участі в роботі учнівської конференції необхідно до 5 березня 2019 р. надіслати електронною поштою заявку (форма додається) і текст доповіді чи повідомлення (в електронному форматі Microsoft Word) у формі наукової статті, оформленої згідно з вимогами, що висуваються до наукових робіт учнів-членів МАН України.

Усі матеріали приймаються відредагованими та вичитаними науковими керівниками учасників конференції.

 

Режим роботи

14.00–14.30 –         Реєстрація учасників

14.30–15.00 –         Відкриття конференції. Пленарне засідання

15.00–16.00 –         Робота секцій

16.00–16.10 –         Підведення підсумків.

 

Адреса Організаційного комітету:

09107, м. Біла Церква, вул. Павліченко, 30.

Контактні телефони: (04563) 39-41-31; (096) 627-36-43 – Беник Ольга Никифорівна.

Заявки та статті можна надсилати на електронну адресу: statelic@ukr.net

(Форма заявки на участь у читаннях та вимоги до оформлення доповідей і статей учасників додаються.)

ЗАЯВКА

на участь у науково-практичній учнівській конференції «Шевченко і світ», присвячену 205 річниці від дня народження Т.Г.Шевченка (м. Біла Церква, БНВО «Ліцей – МАН» Білоцерківської міської ради Київської області, 13 квітня 2019 р.)

  1. Прізвище, ім’я, по батькові автора.
  2. Місце навчання.
  3. Тема доповіді.
  4. Поштова адреса, контактний телефон, адреса електронної пошти.
  5. Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника.
  6. Місце роботи, посада наукового керівника.
  7. Контактний телефон, адреса електронної пошти наукового керівника.
  8. Коротка анотація (1-2 речення) змісту доповіді (повідомлення).

Вимоги до оформлення доповідей і статей учасників конференції

Стаття подається до Оргкомітету конференції в електронному варіанті у форматі Microsoft Word на електронну адресу: statelic@ukr.net. Ім’я файлу має відповідати прізвищу автора.

Згідно з вимогами ДАК МОН України стаття повинна містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень (історіографія проблеми), у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які опирається у своїй роботі автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дослідження; формулювання цілей (постановка завдання); виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Обсяг статті – 3-5 сторінок тексту формату А 4.

Мова статті – українська.

Текст статті має бути набраний через 1,5 інтервалу, шрифт Тіmes New Roman, кегль 14; поля: верхнє, нижнє, праве – 15 мм, ліве – 25 мм.

Перед назвою статті необхідно подати індекс прізвище та ініціали автора, клас і заклад освіти, де він (вона) навчається, населений пункт, у якому мешкає.

Назва статті друкується великими літерами через два інтервали від прізвища та ініціалів автора, після назви через два інтервали друкується прізвище, ім’я, по батькові, посада наукового керівника, а далі через 2 інтервали – текст статті. У кінці статті – Список використаних джерел і літератури в алфавітному порядку(спочатку джерела, потім література).

Посилання на джерела і літературу в тексті статті слід зазначати порядковим номером за переліком у списку використаних джерел та літератури, виділеним двома квадратними дужками, через кому необхідно вказати номер сторінки, на яку зроблено посилання.

При написанні статті автор повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які згадуються в тексті. Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання.

Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «… у праці автора [1, с. 15]…».

Оргкомітет залишає за собою право вносити до поданої статті зміни редакційного характеру без згоди автора.

Оргкомітет

Білоцерківське навчально-виховне об'єднання ЛІЦЕЙ- Мала Академія Наук


Ми в соціальних мережах
Корисні посилання