МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

ВІРТУАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

В CLASSROOM

 

Проблема, над якою працює ліцей:

Упровадження в освітній простір закладу технологій критичного й креативного мислення – від педагога до здобувача освіти – для формування громадянина й інноватора”.

Третій етап реалізації - наповнення електронного методичного кабінету.

Матеріально-технічне забезпечення методичного кабінету

Методичний кабінет ліцею має задовільну матеріально-технічну і науково-теоретичну базу.

Він оснащений такою оргтехнікою:

 • комп’ютер із доступом до швидкісного Інтернету – 1
 • мультимедійний проектор – 1
 • переносні екрани – 2
 • телевізор – 1
 • Book-bind machine – 1
 • принтер – 1
 • фотоапарат – 1
 • Paper trimmer 12 (А-4) – 1
 • колекція аудіо- та відеозаписів художніх текстів російської літератури – 1
 • каталог презентацій відкритих уроків і заходів – 1.

Методичний паспорт ліцею

Нормативно-правові документи

Перелік основних нормативно-правових документів:

Перелік основних нормативно-правових документів:

Закон України "Про освіту".

Закон України "Про вищу освіту"

Закон України "Про загальну середню освіту"

Закон України "Про професійно-технічну освіту"

Закон України "Про дошкільну освіту"

Закон України "Про позашкільну освіту"

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.94 р. N 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.96 р. N 200 "Про ліцензування, атестацію та акредитацію закладів освіти"

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування"

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. N 978 "Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах"

Постанова Кабінету Міністрів Міністру від 08.08.07 N 1019 "Про ліцензування освітньої діяльності з надання освітніх послуг".

Постанова Кабінету Міністрів Міністру від 13 грудня 2006 р. №1719 "Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра"

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 року № 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста".

Постанова Кабінету Міністрів України № 1260 від 12.11.97 року "Про документи про освіту та вчені звання".

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра".

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2003 р. №1380 "Про ліцензування освітніх послуг".

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. N 1134 "Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад"юнктів), докторантів,здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів,інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності".

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. № 490 "Про затвердження складу Акредитаційної комісії"

Наказ Міністерства № 1022 від 17.09.2012 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2012 року за № 1685/21997 "Про затвердження форм заяв про проведення ліцензування освітніх послуг"

Наказ Міністерства № 1021 від 17.09.2012 "Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти"

Наказ Міністерства освіти України від 27.10.1999 р. N 370 "Про затвердження Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих та професійно- технічних навчальних закладів у Міністерстві освіти України".

Наказ 09.11.2010 р. №1067 "Про введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо- кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787".

Наказ Міністерства освіти і науки України №847 від 24.12.2003 р. "Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів".

Наказ Міністерства освіти і науки України № 58 від 27 січня 2007 р. "Про порядок введення в дію переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра".

Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2007 №604 "Про порядок введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста".

Наказ Міністерства освіти і науки України від 2.06.93 р № 161 "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 № 450 "Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів

Наказ МОНмолодьспорту від 29.11.2011 р. № 1377 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 № 847»

Наказ Міністерства № 689 від 13.06.2012 "Про затвердження Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу"

Лист Міністерства 1/9-207 від 20.03.12 "Щодо ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти"

Лист Міністерства 1/9-774 від 23.10.2012 "Щодо змін у сфері ліцензування та акредитації"

Лист Міністерства № 1/9-711 від 11.10.2013 «Щодо змін у сфері акредитації та ліцензування»

Лист Міністерства № 1/9-733 від 21.10.2013 «Щодо змін оплати акредитації»

Лист Міністерства № 1/9-528 від 09.10.2014 «Щодо оновлення бази даних виїздних експертних комісій МОН з ліцензування та акредитації»

Лист Міністерства № 1/9-527 від 09.10.2014 р. «Щодо ліцензування підготовки спеціалістів і молодих спеціалістів»

Лист Міністерства № 1/9-542 від 17.10.2014 року «Деякі питання ліцензування на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 року № 233»

Державні будівельні норми. Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів. ДБН В.2.2-3-97.

Перелік нормативно-правових актів з питань захисту прав дитини

Конституція України

Конвенції

Конвенція ООН про права дитини

Європейська конвенція про усиновлення дітей (переглянута)

Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей

Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей

Конвенція про контакт з дітьми

Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми

Європейська конвенція про здійснення прав дітей

Європейська конвенція про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом

Конвенція про визнання і виконання рішень стосовно зобов"язань про утримання

Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці №182

Конвенція про кіберзлочинність

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації у відношенні жінок

Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності

Факультативний протокол до Конвенції щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції та дитячої порнографії

Факультативний протокол до Конвенції щодо участі у збройних конфліктах


Документи Комітету ООН з прав дитини

2002
Заключні зауваження та рекомендації Комітету ООН з прав дитини для України

2007
Заключні зауваження та рекомендації Комітету ООН з прав дитини для України

2011
Заключні спостереження Комітету ООН по Україні

Кодекси

Сімейний кодекс України

Цивільний кодекс України

Цивільний процесуальний кодекс України

Кримінальний кодекс України

Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст. 1-212-20)

Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст. 213-330)

Житловий кодекс Української РСР

Кодекс законів про працю УкраїниЗакони

ЗАКОН УКРАЇНИ № 4844-VI 24 ТРАВНЯ 2012
Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження місць куріння тютюнових виробів

ЗАКОН УКРАЇНИ № 3778-VI 22 ВЕРЕСНЯ 2011
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів

ЗАКОН УКРАЇНИ № 2402-III 26 КВІТНЯ 2001
Про охорону дитинства

ЗАКОН УКРАЇНИ № 1065-VI 5 БЕРЕЗНЯ 2009
Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року

ЗАКОН УКРАЇНИ № 2342-IV 13 СІЧНЯ 2005
Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

ЗАКОН УКРАЇНИ № 20/95-ВР 24 СІЧНЯ 1995
Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей

ЗАКОН УКРАЇНИ № 2789-III 15 ЛИСТОПАДА 2001
Про попередження насильства в сім"ї


Укази Президента

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 312/2013 1 ЧЕРВНЯ 2013
Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 311/2013 1 ЧЕРВНЯ 2013
Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня захисту дітей

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 756/2012 28 ГРУДНЯ 2012
Про проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 609/2012 22 ЖОВТНЯ 2012
Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1163/2011 16 ГРУДНЯ 2011
Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1046/2011 18 ЛИСТОПАДА 2011
Про склад Комісії з питань попередження катувань

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 950/2011 27 ВЕРЕСНЯ 2011
Про Комісію з питань попередження катувань

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 812/2011 11 СЕРПНЯ 2011
Про Уповноваженого Президента України з прав дитини

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 811/2011 11 СЕРПНЯ 2011
Питання Уповноваженого Президента України з прав дитини

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 597/2011 24 ТРАВНЯ 2011
Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 411/2008 5 ТРАВНЯ 2008
Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 376/2007 4 ТРАВНЯ 2007
Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1086/2005 11 ЛИПНЯ 2005
Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей


Доручення Президента

ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Щодо прискорення виконання соціальних ініціатив Президента «Діти - майбутнє України», модернізації медичної сфери та реалізації соціально значущих проектів у регіонах України

ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Щодо утвердження здорового способу життя дітей, організації їх дозвілля і фізичного виховання

ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Щодо вдосконалення діяльності зі здійснення нагляду за дотриманням прав дітей, які усиновлені іноземцями та проживають за межами України

ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Щодо забезпечення якісного та безпечного літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2013 році

ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Щодо поліпшення захисту прав та законних інтересів дітей

ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Щодо належного оздоровлення та відпочинку дітей у 2012 році, вирішення пріоритетних завдань, спрямованих на зміцнення здоров"я дітей

ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Щодо запобігання виникненню пожеж, попередження травм і загибелі дітей під час пожеж

ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Щодо забезпечення організації та проведення за участю Президента України Всеукраїнської наради з питань захисту прав дитини

ДОРУЧЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Щодо запобігання поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні та забезпечення доступної медичної допомоги для ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД громадян України

Акти Уряду

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 905 8 ЖОВТНЯ 2008
Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 866 24 ВЕРЕСНЯ 2008
Питання діяльності органів опіки та піклування, пов"язаної із захистом прав дитини

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 146 5 БЕРЕЗНЯ 2008
Деякі питання надання одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 1242 17 ЖОВТНЯ 2007
Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 952 10 ЛИПНЯ 2007
Про виконання на території України Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 823 25 СЕРПНЯ 2005
Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 569 23 КВІТНЯ 2003
Про затвердження Порядку повернення до України позбавлених батьківського піклування дітей, які є громадянами України

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 1432 26 ВЕРЕСНЯ 2002
Про затвердження Порядку повернення дітей-іноземців до місць їх постійного проживання

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 565 26 КВІТНЯ 2002
Про затвердження Положення про прийомну сім"ю

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ № 564 26 КВІТНЯ 2002
Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу

Перелік нормативно-правової документації щодо організації виховної роботи

Конвенція про права дитини
 • Закон України «Про загальну середню освіту»
 • Закон України «Про освіту»
 • Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»
 • Закон України «Про охорону дитинства»
 • Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»
 • Закон України «Про фізичну культуру і спорт»
 • Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення»
 • Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності в суспільстві та утвердження здорового способужиття»
 • Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних організацій»
 • Національна доктрина розвитку освіти
 • Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення
 • Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні»
 • Державна програма відпочинку та оздоровлення дітей
 • Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти
 • Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності
 • Концепція державної політики у сфері здійснення контролю над тютюном
 • Концепція до призовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді
 • Концепція реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прикурсорів
 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад
 • Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-Ш ступеня
 • Посадова інструкція заступника директора з виховної роботи
 • Положення про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти України
 • Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в начальних закладах
 • Правила проведення туристських подорожей з учнівською і студентською молоддю України
 • Регламент проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах
 • Типове положення про батьківську раду та батьківський комітет у загальноосвітніх навчальних закладах
 • Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти
 • Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні
 • Закон України „ Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”
 • Державний стандарт початкової загальної освіти
 • Державний стандарт базової і повної середньої освіти
 • Державні санітарні правила і норми улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу
 • Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.04.11 № 1/9-325 “Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011-2012 навчальний рік”
 • Науково-методична література

  Перелік фахових періодичних видань

   

  № з/п

  Назва видання

  1.

  Директор школи

  2.

  ENGLISH

  3.

  Завуч

  4.

  Математика

  5.

  Психолог

  6.

  Укр.мова та література

  7.

  Фізика

  8.

  Літературна Україна

  9.

  Інформатика та інформ. технології

  10.

  Практика управління закл.освіти

  11.

  Інформаційний комплект

  12.

  Географія та економіка в рідній школі

  13.

  Дивослово

  14.

  Історія в рідній школі

  15.

  Історія і суспільствознавство

  16.

  Інформаційно-метод.збірник

  17.

  Безпека життєдіяльності

  18.

  Хімія

  19.

  Біологія і хімія в сучасній школі

  20.

  Всесвітня література

  21.

  Шкільна бібліотека

  22.

  Інформаційний збірник КОІПОПК

  23.

  Закони України

   

  Освітні технології

  Система безперервної освіти

  Технологія проєктного навчання

  План науково-методичної роботи

  Педагоги, що працюють за міжнародними та всеукраїнськими програмами

  Сучасні проєкти 2021-2022

  On-line курс з медіаграмотності VERIFIED

  eTwinning – навчальна програма Європейської Комісії (Міжнародний проєкт обміну досвідом) 

   

  Банк даних про педагогів, які пройшли навчання за міжнародними,

  всеукраїнськими програми та проектами з виховної роботи

   

  п/п

  Прізвище учителя

  Початок роботи

  Документ, що

  підтверджує

   

  Програми

  1

  Мотижен С.В

  Бойко Л.Б.

  .

  2008 р.

  Сертифікат Міжнародної програми

  Свідоцтво тренера

  „Життя на роздоріжжі. Твій вибір” (життєві навички, які формують характер),

  2

  Беник О.Н. Мотижен С.В

  2010 р.

  Сертифікат Міжнародної програми

  Свідоцтво тренера

  Участь у міжнародному навчальному проекті з превентивного виховання „Майбутнє починається сьогодні”.

  3

  Бойко Л.Б.

   

   

  Сертифікат Міжнародної програми

  Свідоцтво тренера

  Програми Міністерства освіти і науки України (ПРООН) ЮНЕЙДС „Сприяння просвітницькій роботі „рівний – рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”,

  4

  Мотижен С.В

  2011 р

  Сертифікат тренера, лектора, перекладача ВГО «Міжнародний шкільний проект» Сертифікат учасника семінару

  «Впровадження нових технологій у процесі вивчення англійської мови як іноземної»

  Комунікативно орієнтована технологія

   

  5

  Беник О.Н.

  .

  2010 р.

  Cертифікат благодійної організації «Вчителі за демократію та партнерство»

  Технологія інтерактивного навчання

  6

  Грабовська Є.Д.

  Білопольська Т.В.

  2006 р.

  Угода між Національним педагогічним університетом  ім. М.Драгоманова

  та ліцеєм

  Комплексна програма формування навичок здорового способу життя

  7

  Пекарська Л.І.

  2009 р.

  Cертифікат

  Технологія «Діалог культур»

  8

  Замкова Л.П.

  2010 р.

  Сертифікат про участь в авторському семінарі Ш.О.Амонашвілі «Гуманно-особистісний підхід до дітей в освітньому процесі»

  Технологія особистісно зорієнтованого навчання

  9

  Беник О.Н.

  Мотижен С.В.

  2011 р.

  Сертифікат тренера «GLOBAL ACTION PLAN»

  Уроки для стійкого розвитку

  10

  Беник О.Н.

  Мотижен С.В

  2010

  Сертифікат тренера, лектора, перекладача ВГО «Міжнародний шкільний проект» Сертифікат учасника семінару

  Програма роботи з батьками «Батьківська твердиня»

  Робота педагогічного колективу ліцею з впровадження інноваційних технологій в освітній процес

  Методичні заходи

  Інтегрований урок з економіки та психології " Визначальні риси та особливості підприємницької діяльності"

  Тема:Визначальні риси та особливості підприємницької діяльності

  Мета: формувати в учнів розуміння необхідності та суспільної цінності підприємницької діяльності та знання про психологічні особливості та риси, які мають бути властиві підприємцю; розвивати вміння розрізняти підприємницьку діяльності від інших та застосовувати теоретичні знання в практичних життєвих ситуаціях

  Тип уроку: урок засвоєння нових знань та практичного закріплення ЗУН

  Форма проведення: Інтегрування знань з економіки та психології при засвоєнні нового матеріалу та при виконанні практичних робіт.

  Структура уроку:

  I.Вивчення та засвоєння нового матеріалу.

  1.1. Підприємництво як особливий вид діяльності: функції підприємця (Вчитель економіки).

  1.2. Психологія підприємницької діяльності. (Психолог).

  1.3. Історія розвитку та зародження підприємництва та меценатства в Україні. (Повідомлення учениці).

  II. Практичне застосування знань.

  2.1. Практична робота. Визначення особистісної здатності до підприємництва. (Тест на загальні здібності до підприємництва (GET TEST).

  III. Висновки.

  Проблемні питання уроку:

  - виконання яких функцій передбачає участь у підприємницькій діяльності?

  - чому існують суперечності інтересів підприємців та суспільства й споживачів та як вони мають вирішуватися?

  - які переваги та обмеження мають підприємства різних форм власності, форм організації виробництва та масштабів діяльності;

  - чому, поряд з прибутковими, існують і неприбуткові підприємства?

  ХІД УРОКУ:

  1. Підприємництво як особливий вид діяльності: функції підприємця. (Вчитель економіки):

  Як ви вважаєте:

  - Хто такий підприємець?

  - Назвіть визначальні ознаки та риси підприємця. (Обговорення).

  Отже, підприємець – це людина, яка, створивши власну справу, реалізує на практиці нові ідеї, ризикує та бере на себе відповідальність за прийняті управлінські рішення. Діяльність будь-якого підприємця підпорядкована меті привласнення прибутку. Розмір прибутку відзеркалює успішність підприємства.

  Розвиток підприємства приносить суспільству незаперечні вигоди. Вони полягають, насамперед, у тому, що:

  · Підприємець може досягати своєї мети, лише якнайповніше задовольняючи потреби споживачів, інакше, створений продукт не буде реалізовано;

  · Підприємець зацікавлений у зменшенні витрат виробництва та продажу, економному використанні виробничих ресурсів, тому він прагне вдосконалювати технології і цим сприяє технічному прогресу;

  · Підприємець має найкращі результати за умов соціальної і політичної стабільності, тому він зацікавлений у партнерських стосунках з урядом, профспілками, споживачами тощо.

  Прагнучи зробити прибуток якнайбільшим, підприємець може вдаватись до різних способів його отримання. Іноді ним стають й такі способи, що суперечать інтересам суспільства, споживачів і найманих працівників. Тому актуальним є питання про поєднання суперечливих інтересів через законодавство та інфраструктуру ринку – громадської організації.

  (Аналіз та обговорення прикладів, що ілюструють такі прояви суперечностей, наведені на ст.7 підручника).

  2. Психологія підприємницької діяльності. (Психолог):

  - На вашу думку, від чого залежить успіх підприємницької діяльності?

  - Що є неодмінною умовою досягнення високої результативності?

  Справді, успіх підприємницької діяльності залежить від багатьох чинників, а необхідною умовою досягнення високої результативності в цій сфері є отримання необхідних знань про форми, принципи та сфери підприємницької діяльності.

  Але, окрім знань у сфері економіки, фінансів, менеджменту, права, що допомагає підприємливим особистостям заснувати, організувати та вести господарську діяльність, для успішного розвитку професійної підприємницької діяльності, для глибинного розуміння сутності економічних процесів необхідні й психологічні знання.

  Для успішного вирішення багатьох економічних проблем необхідно враховувати дію так званого «людського фактора». Це обумовило появу нового, самостійного напрямку в економічній психології – психологіїпідприємницької діяльності. Важливим завданням психологів в економічній психології є надання психологічної допомоги діючим суб’єктам підприємницької діяльності.

  Аналізуючи зміст феномена «підприємництво» варто зазначити, що в сучасній науці відсутня єдність в розумінні цього явища. Основна причина: підприємництво – це складне багатоаспектне явище, в якому тісно переплітаються економічні, соціальні та психологічні сторони.

  У тлумачному словнику слово «підприємництво» тлумачиться як діяльність, пов’язана зі створенням, підтримкою та розвитком підприємства, «справи», а також з виробництвом товарів та послуг. У свою чергу, підприємливість розглядається як характеристика активної діяльності людини, яка означає, що людина регулярно та успішно досягає своєї мети завдяки: винахідливості, кмітливості, вмінню здійснити щось в потрібний час. Таким чином, ефективність підприємницької діяльності вимагає наявність у її суб’єкта певних психологічних якостей, наявність та розвиток яких є одним з головних завдань психології підприємницької діяльності.

  Вперше поняття «підприємець»(фр. – посередник) в науковий обіг запровадив англійський економіст Рене Кантільйон. Він висунув положення про ризики як основні функціональні характеристики підприємництва. Вчений вважав, що підприємець – це будь-який індивід, що вміє передбачати, і в якого є бажання прийняти на себе ризик, спрямований у майбутнє, чиї дії характеризуються надією одержати прибуток і водночас готовністю до втрат.

  Таким чином, підприємництво потрібно розглядати як складний соціально-економічний процес та соціально-психологічний феномен, специфіка якого визначається економічними особливостями розвитку підприємницького середовища та своєрідністю психології особистості як основного суб’єкта підприємницької активності.

  Якщо розглядати підприємництво як особливий тип поведінки (послідовно здійснюваних вчинків, які спрямовані на отримання суб’єктом переваг від різниці між докладеними зусиллями та отриманим результатом в процесі придбання, зберігання матеріальних та духовних цінностей), то її складовими є (записати та проаналізувати):

  · Елемент ініціативи (особлива чутливість до змін і прагнення щось змінити у своєму житті);

  · Елемент ризику (взяття на себе відповідальності за можливі невдачі і поразки);

  · Елемент новаторства (використання нових технологічних можливостей шляхом впровадження у життя нових винаходів та інновацій);

  · Елемент свободи (самостійність суджень під час прийняття важливих рішень);

  · Елемент активності (спрямованість на діяльне перетворення навколишнього світу, вміння випереджати події і вести конкурентну боротьбу).

  1.3.Історія зародження та розвитку підприємництва й меценатства.

  (Повідомлення учениці)

  Якщо пригадати історію будь-якої відомої фірми, на початку це була, як правило, діяльність новатора, якого найчастіше зовсім не розуміли оточуючі. Що ми знаємо про новаторство Т.Едісона, Г.Форда, І.Сікорського, К.Хілтона, С.Джобса, С.Возняка, Б.Гейтса, С.Бріна, Л.Пейджа, М.Цукерберга?

  Звісно, основним мотивом підприємницької діяльності є прибуток, але окрім нього вчені називають й інші – потреба влади, прагнення до успіху, до самореалізації, радість творчості, відчуття ризику й азарту тощо.

  Ієрархію мотивів можна зобразити таким чином:

  1. Нижчу сходинку посідають підприємці, які в основному будують свій бізнес на основі стандартних принципів.

  2. Люди доволі ініціативні, але такі, які мислять традиційно.

  3. Підприємці, які не лише здатні, але й мають потребу використовувати у своєму бізнесі нетрадиційні рішення та реалізовувати їх нетрадиційними способами.

  4. Найвища група підприємців, що є суперелітною. Підприємницька діяльність для них є сутністю, самовираженням, можливістю реалізувати нові ідеї.

  Неабияку роль в успішній підприємницькій діяльності відіграє етика підприємництва, тобто ділова етика, яка означає комплекс норм і правил моральної поведінки керівника і вміння поєднувати професійні принципи управління із загально гуманітарними, ґрунтується на повазі до чинного законодавства, чесності, дотриманні слова, тощо.

  Соціальна відповідальність бізнесу – одна з провідних концепцій у тлумаченні основної мети діяльності підприємств, передусім крупних фірм і компаній. Це означає, що такою метою перестало бути максимальне привласнення прибутку, а стало задоволення соціальних проблем та інтересів усіх верств населення.

  II.Практичне застосування знань.

  2.1. Практична робота. Визначення особистісної здатності до підприємництва. Тест на загальні здібності до підприємництва. (Додатки 1, 2, 3).

  III.Висновки

  Отже, підприємницька діяльність докорінно відрізняється від усіх інших форм економічної діяльності. Вона вимагає від тих, хто нею займається, особливих знань, вмінь та особистісних якостей.

  Відкритий урок з економіки "Ефективність виробництва"

  Тема: виробництво, ефективність виробництва.

  Тип уроку: узагальнення та систематизація знань, контроль знань, вмінь та навичок.

  Мета: - узагальнити, потворити та систематизувати знання учнів з теми «Виробництво. Ефективність виробництва»: сутність процесу виробництва, його елементів та факторів, класифікації виробництва за різними критеріям, поняття ефективності та її чинників»;

  - закріпити вміння та навички аналізу та розв"язування задач, користуванням алгоритмом розв"язку;

  - здійснити контроль знань з теми;

  - виховувати економічну культуру.

  Обладнання: підручники, зошити, калькулятори, роздатковий матеріал (алгоритми розв’язування задач, тестові завдання та задачі), збірник задач з економіки, інтерактивна дошка з проектором та ноутбуком, презентаційний матеріал «Успішні та ефективні виробництва», зошити для практичних робіт.

  Основні економічні категорії:

  - виробництво

  - елементи виробництва: предмети праці, засоби праці, засоби виробництва, економічний продукт

  - первинне, вторинне, третинне виробництво

  - матеріальне, нематеріальне виробництво

  - фактори виробництва: «земля» «праця» «капітал», здатність до підприємництва, інформація

  - ефективність виробництва: продуктивність праці і капітало-віддачі

  План та хід уроку

  I.Організація класу

  II.Ознайомлення з темою, метою та завданнями уроку, мотивація знань, умінь та навичок

  III.Узагальнення та систематизуючи повторення

  1. Фронтальна бесіда*сутність процесу виробництва

  *дві сторони виробництва, проблем що виникають

  *елементи виробництва та їх зміст

  *економічний продукт та його типи

  *класифікація виробництва за критеріями: матеріальне і нематеріальне, первинне, вторинне, третинне

  *фактори виробництва та їх значення (L, l, K)

  *здатність до підприємництва як вирішальний в умовах соціально-ринкової економіки (виступ учениці з опереджувальним завданням)

  *ефективність виробництва та її складові і чинники

  2. Ефективність виробництва (презентація успішних та ефективних виробництв: опереджувальні завдання)

  3. Розв"язування задач та закріплення методів та прийомів

  *повторення «Алгоритму розв"язування»

  * №54 №61, №65, №68, №71

  4. Аналіз статистичних даних (стр.27)

  IV.Контроль знань, умінь та навичок

  1. тести: І варіант(непарні) ІІ варіант(парні)

  2. задачі: І варіант(№63, №67) ІІ варіант(№64,№66)

  V.Д/з №69, №70, №62

  VI.Підсумок уроку. Оцінювання знань та вмінь учнів

  VII.Додатки: презентації «Ефективні виробництва»

  a.«Кока-кола»

  Предметно-циклові комісії

  Циклова предметна комісія філологічних дисциплін

  Замкова Л.П. – голова з 2018 року

  • Науково-методична проблема:
   Формування інноваційного освітнього середовища при викладанні філологічних дисциплін в ліцеї

  Циклова предметна комісія суспільних дисциплін

  Познякова С.В.– голова з 2018 року

  • Науково-методична проблема:
   Застосування оптимальних методів навчання історії, правознавства, географії, економіки на профільному й академічному рівнях у багатопрофільному ліцеї

  Циклова предметна комісія природничо-математичних дисциплін

  Романенко С.І.  – голова з 2019 року

  • Науково-методична проблема:
   Удосконалення методики викладання природничо-математичних дисциплін через впровадження інноваційних технологій

  Творче об’єднання керівників навчальних груп

   Беник О.Н.   – голова з 2012 року 

  • Науково-методична проблема:
   Інноваційні підходи до формування та розвитку основних життєвих компетентностей ліцеїстів шляхом консолідації зусиль усіх соціальних інститутів

  Онлайн-публікації вчителів

  Онлайн-публікації вчителів

  Беник Ольга Никифорівна

  Завдання для тематичного обліку знань з історії з тем:

  · «Культура України в другій половині ХІХ- на початку ХХ ст.ст.»;

  · «Культура і духовне життя в Україні в 1917-1921 рр.»;

  · «Національно-культурне піднесення в Україні в 20-ті роки ХХ ст. «Розстріляне» українське відродження 30-х років»;

  · «Культура України періоду Другої світової війни та повоєнний час»;

  · «Українська культура в 60-80 роки»;«Культурні процеси в Україні наприкінці ХХ- на початку ХХІ ст.».

  Міський семінар-практикум для класних керівників (мультимедійний супровід)

  Білопольська Тетяна Василівна

  Урок біології на тему: “Біологічні основи поведінки. ВНД. Пізнавальні психічні процеси”
  Урок біології на тему: “Вплив алкоголю, наркотиків, токсинів на організм людини”
  Урок біології на тему: “Емоції. Порушення Вищої нервової діяльності”
  Урок біології на тему: “Мислення. Мова”
  Урок біології на тему: “Свідомість”.
  Збірник "Статеве виховання"
  Збірник "Біологічні основи поведінки людини "
  Інтегрований урок з математики та хімії

  Бойко Лілія Борисівна

  План-конспект уроку англійської мови з теми: «Shopping»

  План-конспект уроку англійської мови з теми: «Literature»

  Бурлака Ольга Василівна

  Методичний збірник "Формування національної свідомості ліцеїстів через досвід історії".

  Методичне портфоліо.

  Плани-конспекти уроків історії в 10 класі.

  Грабовська Євгенія Дмитрівна

  Програма факультативного курсу "Основи психології" для 9 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

  Пам"ятка батькам "Чому діти чинять суїцид?"

  Лекція «Нецензурні слова»

  Заповіді сімейного виховання

  Збірник "Статеве виховання"

  Збірник "Біологічні основи поведінки людини "

  Грушник Оксана Іванівна

  Завдання для комплексної контрольної роботи на ІІІ курсі у 4 варіантах

  Завдання І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики для учнів 10 класу

  Завдання для тестового контролю знань з теми «Розмірність».

  Дишлюк Галина Анатоліївна

  Урок американської літератури в 11 класі з теми”H. W. Longfellow - a poet-romanticist,abolitionist, humanist, the first of American authors to use native themes. Biography and literary activities. Translation by Ukrainian and Russian authors.”

  Вікторина "Що ти знаєш про англомовні країни?"

  План-конспект уроку в 10 класі з теми "Fear of flying. Grammar focus: Present Perfect Simple and Present Perfect Continuous

  з мультимедійним супроводом.

  Програма міського практичного семінару для вчителів англійської мови з теми "Мотивація комунікативної діяльності учнів у процесі формування граматичної компетенції"

  Замкова Людмила Петрівна

  Навчальний посібник (фонохрестоматія) "Пісенна Україна" за програмою "Українська література" (8-11 класи), затверджений Науково-методичною Радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України (Протокол №2 від 29 червня 2004 року). На крилах музики і слова. Вірші про пісню та її виконавців

  Особистісно-зорієнтована виховна година на тему «Життя - це шанс, скористайся ним»

  Ільченко Тетяна Анатоліївна

  Інтегрований урок з математики та хімії

  Лук"яненко Ольга Борисівна

  Мотижен Світлана Василівна

  Мультимедійний супровід уроків англійської мови з граматичним аспектом: Article

  Мультимедійний супровід уроків англійської мови з граматичним аспектом: Cardinals

  Мультимедійний супровід уроків англійської мови з граматичним аспектом: Ordinals

  Мультимедійний супровід уроків англійської мови з граматичним аспектом: Plurals

  Мультимедійний супровід уроків англійської мови з граматичним аспектом: Possessive case

  Мультимедійний супровід уроків англійської мови з граматичним аспектом: Personal pronouns

  Мультимедійний супровід уроків англійської мови з граматичним аспектом: The verb "to be"

  Мультимедійний супровід уроків англійської мови з граматичним аспектом: Object pronouns

  Мультимедійний супровід до занять з превентивного виховання за програмою "Родинна твердиня": Урок 1 «Стиль батьківства»

  Урок 4+5 «Повага та відповідальність»

  Авторська програма факультативного курсу "Країнознавство. Великобританія. 8-9 клас" з мультимедійним супроводом

  Програма спецкурсу "Писемне мовлення. 9,11 клас".

  Матеріали з організації проектної діяльності на тему «Люди з обмеженими можливостями».

  Авторська програма виховної роботи «Гармонія в собі – гармонія в суспільстві»

  Методичне портфоліо.

  Стаття «ЗНО помилки та поради»

  Редько Олена Миколаївна

  Структура здібностей до підприємництва (бланк)

  Інтегрований урок економіки та психології

  Методичний посібник "Методика навчально-виховних технологій, спрямованих на формування творчої особистості школяра"

  Практична робота № 1 "Визначальні риси та особливості підприємницької діяльності"

  Тест на загальні здібності до підприємництва (GET TEST) Інструкція для учасників дослідження

  Тарасевич Людмила Йосипівна

  Сценарій позакласного заходу "Robert Burns – a National Bard of Scotland".

  Терехов Володимир Франкович

  Завдання для учасників Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика та мовно-літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка 10 клас.

  План семінарського заняття за темою “Екзистенціалізм Валер’яна Підмогильного – вершина української модерної прози 20-30-х років”.

  Завдання для конкурсу з української мови ім. Петра Яцика ІV курс 2011-2012н.р.

  Завдання І туру Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 2011-2012 н.р. 10 клас.

  Черненко Наталія Андріївна

  Про інтегровані уроки

  Інтегрований урок математики і літератури: «Математика і поезія – два крила творчості»

  Штереверя Тетяна Олексіївна

  Яременко Михайло Григорович


  Робота з обдарованими учнями

  План роботи з обдарованими дітьми

  Система безперервної освіти педагогічних кадрів

  Технологія проектного навчання

  Робота педагогічного колективу ліцею з впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес Існування сучасного суспільства неможливе без повноцінного функціонування системи освіти в цілому і її освітніх складових зокрема. Кризові явища в політичному, економічному й суспільному житті призвели до того, що навчальний заклад стоїть перед необхідністю самостійно вибудовувати свою модель інноваційного розвитку на основі вивчення соціального (освітнього) запиту. Стає очевидним, що прискорення темпів розвитку суспільства викликає необхідність підготовки людей до життя в умовах, що швидко змінюються. Це визначає необхідність модернізації системи освіти, спрямованої на розвиток у педагогів принципово нового мислення, що визначає інтелектуальний і духовний образ людини майбутнього. Випускники ліцею – той же образ людини майбутнього. І тому педколектив закладу усвідомлює необхідність змін в освітній парадигмі, що склалася за півтора десятиліття. Не можна працювати на початку ХХІ століття так, як у кінці минулого. Оновленню змісту освіти, методичного арсеналу, виходу на новий рівень міжособистісних відносин сприяє запровадження в навчально-виховний процес ліцею прогресивних інноваційних технологій, серед яких ті, що базуються на гуманістичній психології, інтеракціонізмі й неопрагматизмі, тобто установці на навчання шляхом діяльності, але з емоційнішим виявом учнів, яких ми навчаємо самостійно обирати свою мету, створювати й розв’язувати свої проблеми, приймати рішення стосовно своїх подальших дій. Ідея створення навчального середовища, яке емоційно стимулює, розвиває індивідуальність і творчість учнів, сприяє створенню позитивних теплих умов у ліцеї, зміні ролі й позиції вчителя та перетворення його з контролера на консультанта для учня, можливість вибору «пізнавальних альтернатив» і максимального використання власного потенціалу як учителя, так і дитини все більше приваблює педагогів ліцею. Серед вивчених, теоретично осмислених інноваційних технологій у практиці ліцею знайшли втілення такі: • Участь у міжнародному навчальному проекті «Intel. Навчання для майбутнього» (вчителі та адміністрація ліцею ) • Участь у міжнародному навчальному проекті з превентивного виховання (вчитель Беник О.Н.) • Комунікативно орієнтована технологія (вчитель Мотижен С.В.) • Технологія проблемного навчання (вчитель Бурлака О.В.) • Інформаційні технології (вчителі Лук’яненко О.Б., Черненко Н.А.) • Технологія інтерактивного навчання (вчителі Беник О.Н., Редько О.М. ) • Обласна програма «Обдарована дитина» (Терехов В.Ф., учителі) • Комплексна програма формування навичок здорового способу життя (Штереверя Т.О., Мусійчук К.О., Луценко Л.М., Грабовська Є.Д., керівники груп) • Робота із розробки та впровадження авторських програм (Терехов В.Ф.) • Особистісно зорієнтоване навчання (вчитель Замкова Л.П.) • Співпраця з КОІПОПК у ролі наукової лабораторії (Яременко М.Г.) • Технологія проектного навчання (вчителі Мотижен С.В., Бойко Л.Б., Дишлюк Г.А., Ільченко Т.А., Білопольська Т.В.) • Технологія «Діалог культур» (вчитель Пекарська Л.І.) • Організація профільної освіти старшокласників (Яременко М.Г., Грушник О.І.) • Технологія інтегрованого навчання (вчителі Білопольська Т.В., Грабовська Є.Д., Черненко Н.А., Редько О.М., Бурлака О.В.) • Громадянська освіта (Яременко М.Г.) • Міжнародне співробітництво з Центром освіти й культури Російської Федерації в Києві, впровадження факультативного курсу «Русская словесность» (вчитель Штереверя Т.О.) • Проведення авторських курсів для вчителів англійської мови (вчитель Мотижен С.В.) • Впровадження тренінгових технологій у навчальний процес (вчитель Бойко Л.Б.) • Використання цифрових носіїв у процесі вивчення іноземної мови (вчитель Мотижен С.В.) • Впровадження в практику діяльності закладу Міжнародного шкільного проекту «Батьківська твердиня» (вчителі Беник О.Н., Мотижен С.В., соціальний педагог Мусійчук К.О.) У міжнародному навчальному проекті «Intel. Навчання для майбутнього» задіяні всі вчителі ліцею, які одержали сертифікати про закінчення навчання і здобули навички роботи з комп’ютером та використання комп’ютерних технологій в освітньому процесі. Інформаційні технології впроваджуються в освітній простір ліцею через реалізацію довгострокового проекту «Інформатизація навчально-виховного процесу в ліцеї», розробленого директором ліцею М.Г.Яременком та ічителем інформатики О.Б.Лук’яненко і впроваджуваного через постійне оновлення матеріально-технічної бази та ефективне застосування комп’ютера й інформаційних ресурсів у навчальній діяльності. Пріоритетним напрямком роботи всіх учасників навчально-виховного процесу є формування навичок здорового способу життя та профілактики ризикованої поведінки учнів. З цією метою в річному плані навчально-виховної роботи розроблені завдання на підтримку національних і міжнародних програм, спрямованих на формування навичок здорового способу життя: «Рівний-рівному», «Здоров’я нації», «Діти України», «Школа проти СНІДу» та інших. Як інноваційний проект у ліцеї розроблено комплексну програму формування навичок здорового способу життя. Здоровий спосіб життя – це всі аспекти життєдіяльності: психічні, фізичні, соціальні, духовні, – що стосуються збереження і зміцнення здоров’я. Велике значення в цьому аспекті має світоглядна установка на цінність здоров’я. Підлітковий вік вважається найскладнішим з позицій результативності виховного впливу, оскільки саме в цьому віці відбувається психічне, соціальне становлення людини, вибір її життєвих орієнтирів, саме в цей період відбувається ознайомлення з алкоголем, нікотином, іноді – наркотичними речовинам, перші сексуальні контакти. Такі негативні соціальні явища, як складна криміногенна ситуація, втрата сімейних цінностей і заміна їх іншими – сумнівної якості – сприяють поширенню захворюваності серед підлітків, нівелювання цінності здоров’я. Комплексна програма формування навичок здорового способу життя становить собою комплекс заходів, які покликані трансформувати ліцей у школу сприяння здоров’ю, через впровадження в навчальну й позакласну роботу здоров’єзберігаючих технологій. Реалізацію комплексної програми здійснюють керівники навчальних груп, соціальний педагог, практичний психолог, медична сестра, вчителі фізичного виховання. У ліцеї продовжується робота з розробки та впровадження авторських програм. Із 2010 року навчальний план приведено у відповідність до вимог МОН України про використання в навчальному процесі програм, які мають гриф міністерства. Тому продовжується робота за програмою «Література української діаспори», яка вже пройшла всі етапи апробації й довела свою актуальність, оскільки завдяки такому спецкурсу учні усвідомлюють, що українська еміграція й діаспора відіграли значну роль у збереженні історичної пам’яті народу. Працюючи над реалізацією змістової частини програми, учні переконалися, що в еміграції створено прекрасні зразки прози, поезії, драми, публіцистики, без яких сучасна українська література як загальне явище не лише стає біднішою, а й не мислиться. На експертизу до НДІ психології Академії наук України передано авторську програму практичного психолога ліцею Є.Д.Грабовської. Більше десяти років ліцей співпрацює з Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів у ролі наукової лабораторії з проблем організації профільного навчання учнів та роботи з обдарованими. За довгий період спільної роботи сформовано принципи й апробовано нові підходи до організації профільного навчання, проведено підготовку з цієї проблеми 30 слухачів теоретичного семінару директора ліцею М.Г.Яременка. Значних успіхів досягнув колектив ліцею в реалізації обласної програми «Обдарована дитина», про що свідчать наслідки діяльності первинного осередку МАН, результативність участі ліцеїстів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з предметів, конкурсах, турнірах, інтелектуальних змаганнях, міжнародних програмах, зрештою, вступ випускників ліцею до престижних вищих навчальних закладів України й скерування значної кількості їх на наукову діяльність. Технологія проектного навчання (Мотижен С.В., Бойко Л.Б., Дишлюк Г.А., Ільченко Т.А., Білопольська Т.В.) Мета проектного навчання – оволодіння загальними вміннями та здібностями в стінах школи, але при цьому пріоритет віддається самостійному навчанню в групах (командах), а також розвитку соціальної свідомості. Навчально-пізнавальний проект – це обмежена в часі, цілеспрямована зміна визначеної системи знань на основі конкретних вимог до якості результатів, чіткої організації, самостійного пошуку рішення проблеми учнями. За певний час (від одного уроку до кількох місяців) учні вирішують пізнавальну, дослідницьку, конструкторську або іншу задачу. Необхідно отримати нові знання в ході вирішення навчально-пізнавальної проблеми. Проектна технологія дозволяє реалізувати особистісно орієнтований підхід у навчанні, а також і самомотивацію ліцеїста. Проекти зручні й тим, що вони дуже різноманітні за формою, змістом, характером домінуючої діяльності, за кількістю учасників, за тривалістю виконання. Форми реалізації проекту також різні: це може бути друкована праця, стаття, доповідь на конференцію, стінгазета, альманах, мультимедіапрезентація, творчий звіт. На уроках англійської мови у 8 та 9 класі вчитель Мотижен С.В. використовує такі письмові форми, як буклет, плакат, листівка, особистий лист, путівник, рекламний флаєр, стаття в газету тощо. Серед усних форм варто зазначити презентацію матеріалів для радіопередачі, усне рекламне повідомлення, екскурсійний монолог тощо. У педагогічному арсеналі вчителя є також мультимедійні форми проектних завдань: електронний лист, текстове повідомлення, презентація Power Point, карта розуму, фотогалерея, публікація тощо. Метод проектів дозволяє формувати особистісні якості, які розвиваються лише у власній діяльності індивіда в процесі колективної, групової діяльності. Комунікативно орієнтована технологія (Мотижен С.В.) Принципами методу комунікативно орієнтованого навчання є ситуативність, колективна взаємодія, життєва орієнтація навчання, залучення в мовленнєву діяльність, особистісно орієнтована самостійна робота. Іноземна мова потрібна в першу чергу для того, щоб спілкуватися. Створення атмосфери спілкування на уроці – не чергова мода, а вимога, що випливає з програмних цілей і закономірностей навчання. Парні та групові форми колективної проектної діяльності Мотижен Світлана Василівна постійно використовує на уроках англійської мови та факультативних заняттях «Країнознавство Великобританії», «Писемне мовлення», оскільки навчально-виховний процес здійснюється з використанням навчально-методичних комплексів видавництва Longman, а вони в свою чергу складені для реалізації в тому числі й комунікативно орієнтованої технології навчання. Найбільш популярними прийоми навчання є комунікативні, розвиваючі ігри, рольова гра, мозкова атака, інтерактивні форми навчання, групова і парна робота, дискусія, проект, драматизація та інсценування, які сприяють створенню на уроці сприятливих умов для спілкування. Технологія інтегрованого навчання (вчителі Білопольська Т.В., Грабовська Є.Д., Черненко Н.А., Редько О.М., Бурлака О.В.) Ідея інтеграції у педагогіці є не новою. Напрями інтегрованого підходу у викладанні предметів знаходимо у працях Я Коменського, І.Песталоцці. Так, останній, розуміючи, що процес навчання повинен адекватно відображати цілісний єдиний світ, відзначав існування тісних взаємозв’язків між навчальними предметами, фактично міжпредметної інтеграції і наголошував на необхідності перенесення цих взаємозв’язків у свідомість учнів. Інтегрований підхід до викладання співзвучний і з вимогами, що поставило суспільство перед сучасною школою – формування цілісного погляду на світ як єдине взаємопов’язане ціле. А відповідно до світових стандартів освіти, викладання наук про людину має базуватись на філософському підході до інтеграції різних знань, поглядів на людину як особистість, де, як відомо, біологічне і соціальне є нероздільними. Крім того, інтеграція як поєднання окремих частин у гармонійне ціле сприяє реалізації таких принципів освіти, як гуманітаризація, відкритість, безперервність, нероздільність навчання і виховання тощо. Психологічні основи міжпредметних зв’язків було закладено і вченням І.П.Павлова про динамічний стереотип і другу сигнальну систему. За науковими інтересами фізіологія вищої нервової діяльності і психологія дуже близькі. Вони нерідко користуються спільними методами дослідження і мають єдиний об’єкт вивчення – поведінку людини. Тому даний курс інтеграції – одна з можливих спроб підійти до вивчення людського організму цілісно, органічно поєднуючи біологічне та психічне. Ми виходили з положення, що біологія людини сплавлена з психологією, і цей сплав – одна з головних основ людської природи, одна з центральних відмінностей людини від тварини. Тому жодну сторону розвитку людського організму не можна зрозуміти відірвано від інших сторін. Фізіологія вищої нервової діяльності і психологія не лише вивчають діяльність людини, але й намагаються знайти об’єктивні закони, механізми її поведінки. Так, фізіологія ВНД ставить перед собою завдання вивчити закономірності й механізми роботи мозку, завдяки яким здійснюється взаємодія організму із зовнішнім та внутрішнім середовищем. Психологія підходить до вирішення цього ж завдання дещо з іншої сторони: вона вивчає внутрішній світ людини, складний світ людської душі у всій її різноманітності та проявах. Метою співробітництва вчителя біології і психології є розробка інтегрованих уроків з розділу “Біологічні основи поведінки людини. Вища нервова діяльність”, що: – сприятиме впровадженню практичної психології в загальну систему освіти, з якої її часто вилучають на тій підставі, що вона занадто специфічна і в окремих аспектах доступна лише професіоналам; у роботі шкільного психолога надзвичайно важливим є розділ “Робота з педагогами”, який нерідко обмежуюється традиційними консультаціями, рекомендаціями, порадами, що стосуються ефективної взаємодії педагога з учнем; – розвиватиме в учнів допитливість, потребу в самопізнанні та самовдосконаленні; – розвиватиме в учнів самостійність у ході виконання експериментальних частин уроків; – забезпечуватиме потребу учнів у реалізації себе як індивідуальності, у формуванні власної “Я”-концепції; – доповнюватиме вивчення фізіології вищої нервової діяльності психологічними дослідженнями, вправами, експериментами. Слід відмітити, що використання нестандартної інтеграції не змушує відмовлятись від традиційної типології, а дає можливість використання різних уроків: формування знань, умінь, навичок, засвоєння знань, умінь, контролю тощо. Даний вид інтеграції можна віднести до одного з рівнів, а саме новаторсько-раціоналізаторського. Впровадження курсу «Уроки для стійкого розвитку», технологія інтерактивного навчання (вчитель Беник О.Н.) Згідно з завданнями Національної доктрини розвитку освіти ХХІ ст., Концепції екологічної освіти України з метою формування екологічно доцільної поведінки учнів з 2011/2012 навчального року у 8 класі впроваджується курс за вибором «Освіта для стійкого розвитку» (учитель Беник О.Н.). Основна ідея курсу полягає в реалізації у навчально-виховному процесі та житті учнів основних принципів стійкого розвитку – забезпечення зрушень у звичках, поведінці та стилі повсякденного життя учнів, спрямоване на раціональне ставлення до використання ресурсів планети та їх свідоме заощадження. Діти навчаються розумному споживанню енергії та води, зменшенню марних витрат сировини, збільшенню частки екологічних продуктів у щоденних покупках, зміцненню власного здоров’я. Зміст та методика курсу ґрунтується на поєднанні діяльнісного, особистісно орієнтованого підходів та ідей інноваційної течії в сучасній педагогіці – теорії емпауермента, а саме: – навчально-пізнавальний процес побудовано на засадах полісуб’єктної взаємодії та постійного зворотнього зв’язку; – найважливішою складовою навчання є самостимулювання і мотивування учнів до висування ними особистісно і суспільно важливих цілей, власної діяльності та їх реалізації; – як на уроках, так і в позаурочний час передбачено системну організацію активної пошуково-дослідницької діяльності школярів. Характерною особливістю зазначеного курсу є його міждисциплінарність, пов’язана з глобальністю і всебічністю стійкого розвитку як явища. З метою успішного вирішення завдань курсу учитель передбачає активні та інтерактивні методи навчання, спрямовані на залучення учня й педагога до пошуку нових дієвих рішень й отримання нових знань, навчання свідомої участі в командній роботі та способів колективної взаємодії. Діти вчаться висловлювати власну позицію, використовувати інші джерела пошуку інформації, розвивають творчі можливості, підвищується інтерес до визначених проблем. Курс сприяє розвиткові в учнів ключових компетентностей: уміння вчитися, соціальної, здоров’єзберігаючої, загальнокультурної, підприємницької, природознавчої. Проблематика занять стосується способу життя учня у сфері повсякденного використання ресурсів (енергії, води, здоров’я, рослин, стосунків з іншими людьми), тому його найважливішою особливістю є взаємозв’язок між уроком і життям дитини та її родини. На уроках учні лише отримують інформацію, потрібну для діяльності вдома та обговорюють здобутий ними практичний досвід. Однаково важливим є як урочна, так і позаурочна складові навчальної роботи. Досвід екологічних дій у домашньому господарстві переноситься до навчального закладу на ліцейську територію. Учні 8 класу ведуть портфоліо екокоманд, організовують виставки («Нове життя старих речей», «Сумка для покупок»), проводять акції («Новий рік без самотності», «Я та інші»). Курс викладається з використанням навчально-методичного комплексу, що складається з одноіменного посібника «Уроки для стійкого розвитку» для учнів та методичного посібника для вчителя під редакцією О.Пометун, Л.Пилипчатіної, Г.Сєрова. Особистісно зорієнтоване навчання (вчитель Замкова Л.П.) У своїй педагогічній діяльності Замкова Л.П. керується філософією гуманно-особистісного та особистісно зорієнтованого підходу до дітей в освітньому процесі. Мета педагогічної діяльності учительки – пошук відповідей на питання, як стверджувати в житті вихованців світлу творчість, як надихатися на несення світла самій і надихати на це своїх учнів, як навчитися розпізнавати підміну справжніх цінностей фальшивими та знаходити в собі сили нести світло натхнення в будь-яких обставинах життя. Замкова Л.П. упродовж останніх п’яти років є учасником Всеукраїнських читань з гуманної педагогіки, у 2010, 2011 рр. була слухачем 40-годинного семінару «Гуманно-особистісний підхід до дітей в освітньому процесі» всесвітньо відомого педагога-новатора Ш.О.Амонашвілі. Оскільки в моделі особистісно зорієнтованого навчання акцент зміщується з процесу передачі знань на їх здобуття, то Замкова Л.П. ставиться до своїх вихованців як до основного суб’єкта процесу навчання. Учителька привчає ліцеїстів самостійно визначати зміст, цілі, форми діяльності, рефлексувати та оцінювати свою діяльність; самостійно здобувати й застосовувати знання. Замкова Л.П. спирається на суб’єктивний досвід своїх учнів, тобто визначає ціннісно-смислове ставлення до виучуваного. На уроках учителька намагається вести полілог з учнями, переводить той зміст, яким володіють учні, на наукову основу, тобто залучає вихованців до співучасті в процесі пізнання. Уроки Замкової Л.П. підпорядковуються не лише повідомленню й перевірці знань, а й виявлення досвіду учнів щодо виучуваного матеріалу. Учні не просто слухають розповідь учительки, а й постійно співпрацюють із нею в діалозі, висловлюючи свої думки, обговорюючи те, що пропонують однокласники. Учителька, у свою чергу, не примушує, а переконує дітей засвоїти той зміст, який вона пропонує з позицій наукового пізнання. Замкова Л.П. привітна та уважна до дітей, разом з ними виконує пошук і відбір наукового змісту знань, які треба засвоїти. Основні етапи особистісно зорієнтованого уроку, який практикує Замкова Л.П., такі: Етап мотивації (з’ясування емоційного етапу школярів, забезпечення емоційної готовності до заняття, актуалізація суб’єктивного досвіду та опорних знань). Цілевизначання та планування. Опрацювання навчального матеріалу. Рефлексивно-оцінювальний етап. На уроках учителька використовує такі методи, прийоми та форми роботи: випереджувальні завдання, обмін побажаннями, робота в парах та групах, «Коло думок», «Мікрофон», «Незакінчене речення», розв’язання проблемного питання, самостійна робота учнів (наприклад, асоціативне письмо) тощо. Застосування інтерактивних методик під час вивчення географії та економіки (вчитель Редько О.М.) Створення інноваційних навчальних закладів передбачає виявлення, навчання та виховання здібних творчо обдарованих учнів. Навчально-виховний процес має бути орієнтованим на перетворення обдарованого учня у справжній суб’єкт освітнього процесу. Пояснюється це тим, що останнім часом утверджується принципово інший підхід до розуміння суб’єктивної активності особистості: кожен учень – носій індивідуального досвіду, який перш за все прагне розкриття суті власного потенціалу, даного йому від природи. Інноваційна практика, яка застосовується в ліцеї при викладанні географії та економіки, переконливо доводити, що найефективнішим засобом підготовки молодого покоління є набуття досвіду такої освітньої діяльності, яка не лише орієнтована на особистісний успіх, а й дозволяє ефективно гармонізувати потребу власної самореалізації з потребами суспільства. У розвитку творчої особистості учня важливою є роль вчителя. Інтегрована система освітньо-технологічних впливів, що стимулюють та активізують процес успішної творчої самореалізації особистості ліцеїста, має таку структуру: конструювання ефективної мотиваційної сфери саморозвитку, проблемно-пошуковий метод, креативна спрямованість, розвиток необхідних психологічних якостей, емоційна насиченість, активні та інтерактивні методики. При цьому використовуються такі методи активізації творчої діяльності: проблемне навчання, «мозковий штурм», дискусійні методи, робота в групах, семінар, диспут, конференція, круглий стіл, дискусія, рольова гра, гра за сценарієм, ігровий суд, науково-дослідницька робота. В основі інтерактивних методик («інтер» – між, тобто, активні методи, що включають в себе міжособистісні впливи на активність учнів всього класу, не залишаючи при цьому жодного пасивного учня) закладена ідея саморуху. У процесі творчої діяльності творча активність передбачає чутливість особистості до проблем, недосконалостей, дисгармонії, осмислення себе, пошуку власних шляхів вирішення, особисту ініціативу. Уроки географії та економіки – це «поле» для розвитку творчо обдарованих учнів. Поетапно і динамічно учні ведуться до творчого зростання через диспути, дискусії, конференції, семінари, ситуаційні ділові ігри, круглі столи тощо до пізнавальної потреби, пошуку і творчої активності. Для реалізації цих завдань учителькою Редько О.М. проведено такі уроки: 1. «Сутність НТР, її основні етапи та формування суспільства нового типу» (бінарний урок). 2. «Краса і неповторність України. Необхідність збереження довкілля» (урок – театралізоване дійство, гра). 3. «Як стати знаючим споживачем» («мозковий» штурм, робота в малих групах, рольова гра). 4. «Моя земля, ти – очі, повні сліз» (конференція). 5. «Проблеми та можливості управління» (наукова рольова гра). 6. «Світові природні ресурси, їх географія» (практикум). 7. «Доходи в ринковій економіці» (ділова гра за ролями). 8. «Пам'ять Чорнобильської трагедії» (гра за сценарієм) та інші. На інших уроках використовуються інтерактивні методики як елементи. Отже, застосування інтерактивних методик на уроках географії та економіки сприяє розвитку творчого мислення учнів, стійкого засвоєння програмового матеріалу, професійній орієнтації підлітків. Підтвердженням цього є те, що учні стабільно займають призові місця на усіх рівнях предметних олімпіад та захистах науково-дослідницьких робіт в системі МАН України. Сьогодні в престижних вищих навчальних закладах України економічного профілю навчаються десятки випускників ліцею, а ті, що успішно закінчили, працюють у різних сферах економіки України, в науковій галузі: захищають дисертації, є викладачами ВНЗ. Використання технології «Діалог культур» на уроках світової літератури (вчитель Пекарська Л.І.) Вивчення літератури на науковій, літературознавчій основі, яке активно впроваджується в сучасній українській школі, вимагає розширення методичної палітри учителя, зокрема використання наукових підходів до аналізу та інтерпретації художнього твору. Один із таких шляхів обраний учителем світової літератури Пекарською Л.І. Це компаративна методика, яка дає змогу ефективно реалізувати актуальні освітні та виховні завдання. Зіставлення двох чи кількох художніх явищ допомагає побачити ці явища цілісно, в повному обсязі, що сприяє глибшому засвоєнню шкільної програми, активізує мислення учнів, виробляє уміння розглядати предмет чи явище різнобічно, стимулює здобувати свідомі й міцні знання. Головне ж, що компаративна методика забезпечує можливість надання кожному випускникові школи літературної освіти як одного з важливих чинників формування власної особистості, бо саме літературна освіта здатна прилучити людину до читання, до культури, збагатити її духовний, естетичний досвід, зробити її самодостатньою, навчивши мистецтву адаптації до мінливих умов сучасного світу. У практиці роботи Пекарської Л.І. елементи компаративного аналізу використовуються на різних рівнях: – порівняння різнонаціональних літературних явищ на рівні їх походження; – розгляд творчих зв'язків між письменниками різних літератур тощо; – аналізу творів одного напряму, течії, школи, а також різних національних літератур; – вивчення різнонаціональних творів, близьких за темою, сюжетом, ідеєю, проблематикою, образами, особливостями поетики. Так, при вивченні героїчного епосу Античності та Середньовіччя аналізується міфологічна основа творів, варіанти схожих міфів, які розроблялися в різних національних середовищах, розглядається структурна типологія героїчної поеми, що дозволяє учням краще засвоїти доволі складний для них матеріал, зрозуміти сенс літературного відлуння (напр., Вергілій і Котляревський, Данте і Бодлер, Данте і Бальзак). Метою уроків компаративного аналізу є глибоке розкриття ідейно-естетичної сутності кожного з порівнюваних творів чи процесів; історико-літературне пояснення відмінностей літературних явищ різних письменств; сприяння розумінню духовної єдності та національної своєрідності різних літератур в культурно-історичному розвитку суспільства. Заслуговують на увагу такі розробки вчителя: – «Через Гоголя до Кафки» (урок типологічного дослідження повісті Гоголя «Шинель» та новели Кафки «Перевтілення», методичні матеріали надруковані в журналі «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України»); – «Орфізм» в поезії Аполлінера та Р М Рільке; – Плюшкін і Гобсек – образи скупих у світовій літературі; – Сучасна Галатея в комедії Б.Шоу «Пігмаліон». Урок світової літератури «Проблема деградації особистості в оповіданнях А.Чехова, Г. де Мопассана і В.Шукшина» посів 1 місце на Всеукраїнському конкурсі «Діалог культур» у номінації «Кращий урок» (розробка уроку надрукована в газеті «Зарубіжна література»). Метою уроку стало здійснення компаративного аналізу оповідань А.Чехова «Іонич», Г. де Мопассана «Кухоль пива, гарсоне!», В.Шукшина «Ширше крок, маестро!» Учні під керівництвом учителя простежили трансформацію однієї з наскрізних тем світової літератури: «Вибір людиною власної долі». Зміст типологічного дослідження став предметом для зацікавленого обговорення вічного питання – відповідальності людини за власну долю, за вибір життєвої позиції, стилю життя. Завершальним етапом роботи стало написання контрольного твору-роздуму на тему: «Як зберегти в собі людину?» (За оповіданнями Мопассана, Чехова, Шукшина). Методику компаративного аналізу вчителька застосовує і в роботі з членами Малої академії наук. Написані під керівництвом Пекарської Л.І. науково-дослідницькі роботи відповідно були оцінені на 3 та 2 етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт: – робота Григоренко Яни «Бальзак та Евеліна Ганська в романах С.Цвейга, А.Моруа, Н.Рибака» – 1 місце на III етапі; – робота Романцової Катерини «Трагедія Холокосту в романі-документі А.Кузнєцова «Бабин Яр» та в повісті-щоденнику М.Рольнікайте «Я повинна розповісти» – 2 місце на II етапі Всеукраїнського конкурсу- захисту учнівських творчих робіт. Навчальні проекти з іноземної мови (вчитель Бойко Л.Б.) Проектна робота є вже не новою методикою. На уроці англійської мови діти можуть експериментувати з мовою як з чимось матеріальним, тим, що можуть відчути, а не лише з тим, про що читають у книжках. Проектна робота захоплює набагато краще, ніж інша діяльність, завдяки двом головним елементам комунікативного підходу, а саме: • важливість мотивації, тобто, як той, хто навчається, ставиться до навчання; • значення зв'язку з життям, тобто, як той, що навчається, ставиться до самої мови. Можна додати сюди третій елемент: • важливість освітніх цінностей, тобто як програма з іноземної мови пов'язана із загальною освітньою траєкторією того, хто навчається. Мотивація. Позитивна мотивація є ключем до успішного оволодіння мовою, а проектна робота є особливо корисним засобом. На думку вчителя Бойко Л.Б., саме на цьому етапі учні працюють із задоволенням. Учні не лише ознайомлюються з лексикою чи вживають її. Вони збирають інформацію: малюють карти, малюнки, діаграми, складають плани, презентації; групують тексти, використовують наочність; • проводять опитування, інтерв'ю, проводять дослідження, за потреби роблять записи . Проектна робота – це навчання через дію. І нарешті, проекти дають повне відчуття чогось досягнутого, можливість виготовляти якийсь продукт. Спостерігається віддача з боку тих, що навчаються, коли вони усвідомлюють, що можуть робити англійською мовою, яку вони вивчають. Ця характерна риса проектної роботи дуже добре підходить для групи з різними здібностями, тому що учні можуть працювати відповідно до їхнього рівня та успішності. Здібні можуть показати, що вони знають незалежно від програми чи плану, тоді коли слабші учні мають можливість досягнути того, чим вони можуть пишатися, компенсуючи нижчий рівень володіння мовою показом відеоматеріалу, наочності чи презентації. Зв'язок з життям. Іноземна мова може часто здаватися чимось далеким та не всім доступним, а це має негативний вплив на мотивацію тих, що навчаються, тому що вони не бачать її зв'язку зі своїм оточенням. Проектна методика допомагає побудувати міст між реальним та чимось швидко досяжним. По-перше, проект допомагає інтегрувати іноземну мову у власну мережу комунікативної компетенції того, хто вивчає мову. Це заохочує застосовувати широкий діапазон комунікативних навичок, дає змогу учням використовувати інші сфери знань та дає можливість описати те, що є важливим у їхньому житті. По-друге, проект робить мову більш пов'язаною з потребами того, хто навчається, бо вони вчаться спілкуватися на теми про власний внутрішній світ, свою країну, свої думки. По-третє, проект налагоджує більш тісний зв'язок між мовою та культурою. Мета вивчення іноземної мови – це створення можливого комунікативного моста між двома культурами. Освіта. Процес та зміст уроку повинні робити внесок у загальний рівень учня. Проектна робота дуже пов'язана із сучасними уявленнями про ціль та природу освіти. Постає питання про освітні цінності. Більшість сучасних шкільних програм вимагають заохочувати ініціативу, незалежність, уяву, дисципліну, співпрацю та розвиток корисних науково-пошукових вмінь з усіх дисциплін. Проектна робота – це спосіб втілення цих загальних цілей у практичну діяльність на заняттях. По-друге, заохочуються міждисциплінарні підходи. Для навчання мови це означає, що учням слід використовувати знання, які вони отримали з інших предметів, під час заняття з іноземної мови. Саме робота над проектами спонукає до цього. Отже, завданням ліцею як школи із основною стратегічною метою надання всім учням рівного доступу до якісної освіти, створення належних умов для того, щоб якомога більше учнів оволоділа базовими знаннями та понад державний стандарт, є використання поряд із традиційними методами навчання новітніх педагогічних технологій, що на практиці довели свою ефективність. Заступник директора з НМР В.Ф.Терехов

  Структура та форми методичної роботи

  Робота педагогічного колективу ліцею

  з впровадження інноваційних технологій

  у навчально-виховний процес  

  Існування сучасного суспільства неможливе без повноцінного функціонування системи освіти в цілому і її освітніх  складових зокрема. Кризові явища в політичному, економічному й суспільному житті призвели до того, що навчальний заклад стоїть перед необхідністю самостійно вибудовувати свою модель інноваційного розвитку на основі вивчення соціального (освітнього) запиту.

  Стає очевидним, що прискорення темпів розвитку суспільства викликає необхідність підготовки людей до життя в умовах, що швидко змінюються. Це визначає необхідність модернізації системи освіти, спрямованої на розвиток у педагогів принципово нового мислення, що визначає інтелектуальний і духовний образ людини майбутнього.

  Випускники ліцею – той же образ людини майбутнього. І тому педколектив закладу усвідомлює необхідність змін  в освітній парадигмі, що склалася за півтора десятиліття. Не можна працювати на початку ХХІ століття так, як у кінці минулого.

  Оновленню змісту освіти, методичного арсеналу, виходу на новий рівень міжособистісних відносин сприяє запровадження в навчально-виховний процес ліцею прогресивних інноваційних технологій, серед яких ті, що базуються на гуманістичній психології, інтеракціонізмі й неопрагматизмі, тобто установці на навчання шляхом діяльності, але з емоційнішим виявом учнів, яких ми навчаємо самостійно обирати свою мету, створювати й розв’язувати свої проблеми, приймати рішення стосовно  своїх подальших дій.

  Ідея створення навчального середовища, яке емоційно стимулює, розвиває індивідуальність і творчість учнів, сприяє створенню позитивних теплих умов у ліцеї, зміні ролі й позиції вчителя та перетворення його з контролера на консультанта для учня, можливість вибору «пізнавальних альтернатив» і максимального використання власного потенціалу як учителя, так і дитини все більше приваблює педагогів ліцею.

  Серед вивчених, теоретично осмислених інноваційних технологій у практиці ліцею знайшли втілення такі:

  •   Участь у міжнародному навчальному проекті «Intel. Навчання для майбутнього» (вчителі та адміністрація ліцею )

  •   Участь у міжнародному навчальному проекті з превентивного виховання (вчитель Беник О.Н.)

  •   Технологія проблемного навчання (вчитель Бурлака О.В.)

  •   Інформаційні технології (вчителі Лук’яненко О.Б., Черненко Н.А.)

  •   Технологія інтерактивного навчання (вчителі Беник О.Н., Редько О.М. )

  •   Обласна програма «Обдарована дитина» (Терехов В.Ф., учителі)

  •   Комплексна програма формування навичок здорового способу життя (Штереверя Т.О., Мусійчук К.О., Луценко Л.М., Грабовська Є.Д., керівники груп)

  •   Робота із розробки та впровадження авторських програм (Терехов В.Ф.)

  •   Особистісно зорієнтоване навчання (вчитель Замкова Л.П.)

  •   Співпраця з КОІПОПК у ролі наукової лабораторії (Яременко М.Г.)

  •   Технологія проектного навчання (вчителі Бойко Л.Б., Ільченко Т.А., Білопольська Т.В.)

  •   Технологія «Діалог культур» (вчитель Пекарська Л.І.)

  •   Організація профільної освіти старшокласників (Яременко М.Г.,   Грушник О.І.)

  •   Технологія інтегрованого навчання (вчителі Білопольська Т.В., Грабовська Є.Д., Черненко Н.А., Редько О.М., Бурлака О.В.)

  •   Громадянська освіта (Яременко М.Г.)

  •   Міжнародне співробітництво з Центром освіти й культури Російської Федерації в Києві, впровадження факультативного курсу «Русская словесность» (вчитель Штереверя Т.О.)

  •   Впровадження в практику діяльності закладу Міжнародного шкільного проекту «Батьківська твердиня» (вчителі Беник О.Н., соціальний педагог Мусійчук К.О.)

  У міжнародному навчальному проекті «Intel. Навчання для майбутнього» задіяні всі вчителі ліцею, які одержали сертифікати про закінчення навчання і здобули навички роботи з комп’ютером та використання комп’ютерних технологій в освітньому процесі.

  Інформаційні технології впроваджуються в освітній простір ліцею через реалізацію довгострокового проекту «Інформатизація навчально-виховного процесу в ліцеї», розробленого директором ліцею М.Г.Яременком та ічителем інформатики О.Б.Лук’яненко  і впроваджуваного через постійне оновлення матеріально-технічної бази та ефективне застосування комп’ютера й інформаційних ресурсів у навчальній діяльності.

  Пріоритетним напрямком роботи всіх учасників навчально-виховного процесу є формування навичок здорового способу життя та профілактики ризикованої поведінки учнів. З цією метою в річному плані навчально-виховної роботи розроблені завдання на підтримку національних і міжнародних програм, спрямованих на формування навичок здорового способу життя: «Рівний-рівному», «Здоров’я нації», «Діти України», «Школа проти СНІДу» та інших. Як інноваційний проект у ліцеї розроблено комплексну програму формування навичок здорового способу життя.

  Здоровий спосіб життя – це всі аспекти життєдіяльності: психічні, фізичні, соціальні, духовні, – що стосуються збереження і зміцнення здоров’я. Велике значення в цьому аспекті має світоглядна установка на цінність здоров’я. Підлітковий вік вважається найскладнішим з позицій результативності виховного впливу, оскільки саме в цьому віці відбувається психічне, соціальне становлення людини, вибір її життєвих орієнтирів, саме в цей період відбувається ознайомлення з алкоголем, нікотином, іноді – наркотичними речовинам, перші сексуальні контакти. Такі негативні соціальні явища, як складна криміногенна ситуація, втрата сімейних цінностей і заміна їх іншими – сумнівної якості – сприяють поширенню захворюваності серед підлітків, нівелювання цінності здоров’я.

  Комплексна програма формування навичок здорового способу життя становить собою комплекс заходів, які покликані трансформувати ліцей у школу сприяння здоров’ю, через впровадження в навчальну й позакласну роботу здоров’єзберігаючих технологій.

  Реалізацію комплексної програми здійснюють керівники навчальних груп, соціальний педагог, практичний психолог, медична сестра, вчителі фізичного виховання.

  У ліцеї продовжується робота з розробки та впровадження авторських програм. Із 2010 року навчальний план приведено у відповідність до вимог МОН України про використання в навчальному процесі програм, які мають гриф міністерства. Тому продовжується робота за програмою «Література української діаспори», яка вже пройшла всі етапи апробації й довела свою актуальність, оскільки завдяки такому спецкурсу учні усвідомлюють, що українська еміграція й діаспора відіграли значну роль у збереженні історичної пам’яті народу. Працюючи над реалізацією змістової частини програми, учні переконалися, що в еміграції створено прекрасні зразки прози, поезії, драми, публіцистики, без яких сучасна українська література як загальне явище не лише стає біднішою, а й не мислиться.

  На експертизу до НДІ психології Академії наук України передано авторську програму практичного психолога ліцею Є.Д.Грабовської.

  Більше десяти років ліцей співпрацює з Київським обласним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів у ролі наукової лабораторії з проблем організації профільного навчання учнів та роботи з обдарованими. За довгий період спільної роботи сформовано принципи й апробовано нові підходи до організації профільного навчання, проведено підготовку з цієї проблеми 30 слухачів теоретичного семінару директора ліцею М.Г.Яременка.

  Значних успіхів досягнув колектив ліцею в реалізації обласної програми «Обдарована дитина», про що свідчать наслідки діяльності первинного осередку МАН, результативність участі ліцеїстів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з предметів, конкурсах, турнірах, інтелектуальних змаганнях, міжнародних програмах, зрештою, вступ випускників ліцею до престижних вищих навчальних закладів України й скерування значної кількості їх на наукову діяльність.

   

  Технологія проектного навчання  (Ільченко Т.А., Білопольська Т.В.)

  Мета проектного навчання – оволодіння загальними вміннями та здібностями в стінах школи, але при цьому пріоритет віддається самостійному навчанню в групах (командах), а також розвитку соціальної свідомості.

  Навчально-пізнавальний проект – це обмежена в часі, цілеспрямована зміна визначеної системи знань на основі конкретних вимог до якості результатів, чіткої організації, самостійного пошуку рішення проблеми учнями. За певний час (від одного уроку до кількох місяців) учні вирішують пізнавальну, дослідницьку, конструкторську або іншу задачу. Необхідно отримати нові знання в ході вирішення навчально-пізнавальної проблеми.

  Проектна технологія дозволяє реалізувати особистісно орієнтований підхід у навчанні, а також і самомотивацію ліцеїста. Проекти зручні й тим, що вони дуже різноманітні за формою, змістом, характером домінуючої діяльності, за кількістю учасників, за тривалістю виконання.  Форми реалізації проекту також різні: це може бути друкована праця, стаття, доповідь на конференцію, стінгазета, альманах, мультимедіапрезентація, творчий звіт. На уроках англійської мови у 8 та 9 класі вчитель Мотижен С.В. використовує такі письмові форми, як буклет, плакат, листівка, особистий лист, путівник, рекламний флаєр, стаття в газету тощо. Серед усних форм варто зазначити презентацію матеріалів для радіопередачі, усне рекламне повідомлення, екскурсійний монолог тощо. У педагогічному арсеналі вчителя є також мультимедійні форми проектних завдань: електронний лист, текстове повідомлення, презентація Power Point, карта розуму, фотогалерея, публікація тощо.

  Метод проектів дозволяє формувати особистісні якості, які розвиваються лише у власній діяльності індивіда в процесі колективної, групової діяльності.

   

  Технологія інтегрованого навчання (вчителі Білопольська Т.В., Грабовська Є.Д., Черненко Н.А., Редько О.М., Бурлака О.В.)

  Ідея інтеграції у педагогіці є не новою. Напрями інтегрованого підходу у викладанні предметів знаходимо у працях Я Коменського, І.Песталоцці. Так, останній, розуміючи, що процес навчання повинен адекватно відображати цілісний єдиний світ, відзначав існування тісних взаємозв’язків між навчальними предметами, фактично міжпредметної інтеграції і наголошував на необхідності перенесення цих взаємозв’язків у свідомість учнів.

  Інтегрований підхід до викладання співзвучний і з вимогами, що поставило суспільство перед сучасною школою – формування цілісного погляду на світ як єдине взаємопов’язане ціле. А відповідно до світових стандартів освіти, викладання наук про людину має базуватись на філософському підході до інтеграції різних знань, поглядів на людину як особистість, де, як відомо, біологічне і соціальне є нероздільними.  Крім того, інтеграція як поєднання окремих частин у гармонійне ціле сприяє реалізації таких принципів освіти, як гуманітаризація, відкритість, безперервність, нероздільність навчання і виховання тощо.

  Психологічні основи міжпредметних зв’язків було закладено і вченням І.П.Павлова про динамічний стереотип і другу сигнальну систему. За науковими інтересами фізіологія вищої нервової діяльності і психологія дуже близькі. Вони нерідко користуються спільними методами дослідження і мають єдиний об’єкт вивчення – поведінку людини.

  Тому даний курс інтеграції – одна з можливих спроб підійти до вивчення людського організму цілісно, органічно поєднуючи біологічне та психічне.

  Ми виходили з положення, що  біологія людини  сплавлена  з психологією, і цей сплав – одна з головних основ людської природи, одна з центральних відмінностей людини від тварини. Тому жодну сторону розвитку людського організму не можна зрозуміти відірвано від інших сторін. Фізіологія вищої нервової діяльності і психологія не лише вивчають діяльність людини, але й намагаються знайти об’єктивні закони, механізми її поведінки. Так, фізіологія ВНД ставить перед собою завдання вивчити закономірності й механізми роботи мозку, завдяки яким здійснюється взаємодія організму із зовнішнім та внутрішнім середовищем. Психологія підходить до вирішення цього ж завдання дещо з іншої сторони: вона вивчає внутрішній світ людини, складний світ людської душі у всій її різноманітності та проявах.

  Метою співробітництва вчителя біології і психології є розробка інтегрованих уроків з розділу “Біологічні основи поведінки людини. Вища нервова діяльність”, що:

  –   сприятиме впровадженню практичної психології в загальну систему освіти, з якої її часто вилучають на тій підставі, що вона занадто специфічна і в окремих аспектах доступна лише професіоналам; у роботі шкільного психолога надзвичайно важливим є розділ “Робота з педагогами”, який нерідко обмежуюється традиційними консультаціями, рекомендаціями, порадами, що стосуються ефективної взаємодії педагога з учнем;

  –   розвиватиме в учнів допитливість, потребу в самопізнанні та  самовдосконаленні;

  –   розвиватиме в учнів самостійність у ході виконання експериментальних частин уроків;

  –   забезпечуватиме потребу учнів у реалізації себе як індивідуальності, у формуванні власної “Я”-концепції;

  –   доповнюватиме вивчення фізіології вищої нервової діяльності психологічними дослідженнями, вправами, експериментами.

  Слід відмітити, що використання нестандартної інтеграції  не змушує відмовлятись від традиційної типології,  а дає можливість використання різних уроків: формування знань, умінь, навичок, засвоєння знань, умінь, контролю тощо. Даний вид інтеграції можна віднести до одного з рівнів, а саме новаторсько-раціоналізаторського.

   

  Впровадження курсу «Уроки для стійкого розвитку»,

  технологія інтерактивного навчання (вчитель Беник О.Н.)

  Згідно з завданнями Національної доктрини розвитку освіти ХХІ ст., Концепції екологічної освіти України з метою формування екологічно доцільної поведінки учнів з 2011/2012 навчального року у 8 класі впроваджується курс за вибором «Освіта для стійкого розвитку» (учитель Беник О.Н.). Основна ідея курсу полягає в реалізації у навчально-виховному процесі та житті учнів основних принципів стійкого розвитку – забезпечення зрушень у звичках, поведінці та стилі повсякденного життя учнів, спрямоване на раціональне ставлення до використання ресурсів планети та їх свідоме заощадження. Діти навчаються розумному споживанню енергії та води, зменшенню марних витрат сировини, збільшенню частки екологічних продуктів у щоденних покупках, зміцненню власного здоров’я.

  Зміст та методика курсу ґрунтується на поєднанні діяльнісного, особистісно орієнтованого підходів та ідей інноваційної течії в сучасній педагогіці – теорії емпауермента, а саме:

  –     навчально-пізнавальний процес побудовано на засадах полісуб’єктної взаємодії та постійного зворотнього зв’язку;

  –     найважливішою складовою навчання є самостимулювання і мотивування учнів до висування ними особистісно і суспільно важливих цілей, власної діяльності та їх реалізації;

  –     як на уроках, так і в позаурочний час передбачено системну організацію активної пошуково-дослідницької діяльності школярів.

  Характерною особливістю зазначеного курсу є його міждисциплінарність, пов’язана з глобальністю і всебічністю стійкого розвитку як явища.

  З метою успішного вирішення завдань курсу учитель передбачає активні та інтерактивні методи навчання, спрямовані на залучення учня й педагога до пошуку нових дієвих рішень й отримання нових знань, навчання свідомої участі в командній роботі та способів колективної взаємодії. Діти вчаться висловлювати власну позицію, використовувати інші джерела пошуку інформації, розвивають творчі можливості, підвищується інтерес до визначених проблем. Курс сприяє розвиткові в учнів ключових компетентностей: уміння вчитися, соціальної, здоров’єзберігаючої, загальнокультурної, підприємницької, природознавчої. Проблематика занять стосується способу життя учня у сфері повсякденного використання ресурсів (енергії, води, здоров’я, рослин, стосунків з іншими людьми), тому його найважливішою особливістю є взаємозв’язок між уроком і життям дитини та її родини. На уроках учні лише отримують інформацію, потрібну для діяльності вдома та обговорюють здобутий ними практичний досвід. Однаково важливим є як урочна, так і позаурочна складові навчальної роботи. Досвід екологічних дій у домашньому господарстві переноситься до навчального закладу на ліцейську територію. Учні 8 класу ведуть портфоліо екокоманд, організовують виставки («Нове життя старих речей», «Сумка для покупок»), проводять акції («Новий рік без самотності», «Я та інші»).

  Курс викладається з використанням навчально-методичного комплексу, що складається з одноіменного посібника «Уроки для стійкого розвитку» для учнів та методичного посібника для вчителя під редакцією О.Пометун, Л.Пилипчатіної, Г.Сєрова.

   

  Особистісно зорієнтоване навчання (вчитель Замкова Л.П.)

  У своїй педагогічній діяльності Замкова Л.П. керується філософією гуманно-особистісного та особистісно зорієнтованого підходу до дітей в освітньому процесі. Мета педагогічної діяльності учительки – пошук відповідей на питання, як стверджувати в житті вихованців світлу творчість, як надихатися на несення світла самій і надихати на це своїх учнів, як навчитися розпізнавати підміну справжніх цінностей фальшивими та знаходити в собі сили нести світло натхнення в будь-яких обставинах життя.

  Замкова Л.П. упродовж останніх п’яти років є учасником Всеукраїнських читань з гуманної педагогіки, у 2010, 2011 рр. була слухачем 40-годинного семінару «Гуманно-особистісний підхід до дітей в освітньому процесі» всесвітньо відомого педагога-новатора Ш.О.Амонашвілі.

  Оскільки в моделі особистісно зорієнтованого навчання акцент зміщується з процесу передачі знань на їх здобуття, то Замкова Л.П. ставиться до своїх вихованців як до основного суб’єкта процесу навчання. Учителька привчає ліцеїстів самостійно визначати зміст, цілі, форми діяльності, рефлексувати та оцінювати свою діяльність; самостійно здобувати й застосовувати знання. Замкова Л.П. спирається на суб’єктивний досвід своїх учнів, тобто визначає ціннісно-смислове ставлення до виучуваного.

  На уроках учителька намагається вести полілог з учнями, переводить той зміст, яким володіють учні, на наукову основу, тобто залучає вихованців до співучасті в процесі пізнання. Уроки Замкової Л.П. підпорядковуються не лише повідомленню й перевірці знань, а й виявлення досвіду учнів щодо виучуваного матеріалу. Учні не просто слухають розповідь учительки, а й постійно співпрацюють із нею в діалозі, висловлюючи свої думки, обговорюючи те, що пропонують однокласники. Учителька, у свою чергу, не примушує, а переконує дітей засвоїти той зміст, який вона пропонує з позицій наукового пізнання. Замкова Л.П. привітна та уважна до дітей, разом з ними виконує пошук і відбір наукового змісту знань, які треба засвоїти.

  Основні етапи особистісно зорієнтованого уроку, який практикує Замкова Л.П., такі:

  1. Етап мотивації (з’ясування емоційного етапу школярів, забезпечення емоційної готовності до заняття, актуалізація суб’єктивного досвіду та опорних знань).
  2. Цілевизначання та планування.
  3. Опрацювання навчального матеріалу.
  4. Рефлексивно-оцінювальний етап.

  На уроках учителька використовує такі методи, прийоми та форми роботи: випереджувальні завдання, обмін побажаннями, робота в парах та групах, «Коло думок», «Мікрофон», «Незакінчене речення», розв’язання проблемного питання, самостійна робота учнів (наприклад, асоціативне письмо) тощо.

   

  Застосування інтерактивних методик

  під час вивчення географії та економіки (вчитель Редько О.М.)

  Створення інноваційних навчальних закладів передбачає виявлення, навчання та виховання здібних творчо обдарованих учнів. Навчально-виховний процес має бути орієнтованим на перетворення обдарованого учня у справжній суб’єкт освітнього процесу. Пояснюється це тим, що останнім часом утверджується принципово інший підхід до розуміння суб’єктивної активності особистості: кожен учень – носій індивідуального досвіду, який перш за все прагне розкриття суті власного потенціалу, даного йому від природи. Інноваційна практика, яка застосовується в ліцеї при викладанні географії та економіки, переконливо доводити, що найефективнішим засобом підготовки молодого покоління є набуття досвіду такої освітньої діяльності, яка не лише орієнтована на особистісний успіх, а й дозволяє ефективно гармонізувати потребу власної самореалізації з потребами суспільства.

  У розвитку творчої особистості учня важливою є роль вчителя. Інтегрована система освітньо-технологічних впливів, що стимулюють та активізують процес успішної творчої самореалізації особистості ліцеїста, має таку структуру: конструювання ефективної мотиваційної сфери саморозвитку, проблемно-пошуковий метод, креативна спрямованість, розвиток необхідних психологічних якостей, емоційна насиченість, активні та інтерактивні методики. При цьому використовуються такі методи активізації творчої діяльності: проблемне навчання, «мозковий штурм», дискусійні методи, робота в групах, семінар, диспут, конференція, круглий стіл, дискусія, рольова гра, гра за сценарієм, ігровий суд, науково-дослідницька робота.

  В основі інтерактивних методик («інтер» – між, тобто, активні методи, що включають в себе міжособистісні впливи на активність учнів всього класу, не залишаючи при цьому жодного пасивного учня) закладена ідея саморуху. У процесі творчої діяльності творча активність передбачає чутливість особистості до проблем, недосконалостей, дисгармонії, осмислення себе, пошуку власних шляхів вирішення, особисту ініціативу. Уроки географії та економіки – це «поле» для розвитку творчо обдарованих учнів. Поетапно і динамічно учні ведуться до творчого зростання через диспути, дискусії, конференції, семінари, ситуаційні ділові ігри, круглі столи тощо до пізнавальної потреби, пошуку і творчої активності. Для реалізації цих завдань учителькою Редько О.М. проведено такі уроки:

  1. «Сутність НТР, її основні етапи та формування суспільства нового типу» (бінарний урок).

  2. «Краса і неповторність України. Необхідність збереження довкілля» (урок – театралізоване дійство, гра).

  3.  «Як стати знаючим споживачем» («мозковий» штурм, робота в малих групах, рольова гра).

  4.  «Моя земля, ти – очі, повні сліз» (конференція).

  5.  «Проблеми та можливості управління» (наукова рольова гра).

  6.  «Світові природні ресурси, їх географія» (практикум).

  7.  «Доходи в ринковій економіці» (ділова гра за ролями).

  8.  «Пам'ять Чорнобильської трагедії» (гра за сценарієм) та інші.

  На інших уроках використовуються інтерактивні методики як елементи.

  Отже, застосування інтерактивних методик на уроках географії та економіки сприяє розвитку творчого мислення учнів, стійкого засвоєння програмового матеріалу, професійній орієнтації підлітків. Підтвердженням цього є те, що учні стабільно займають призові місця на усіх рівнях предметних олімпіад та захистах науково-дослідницьких робіт в системі МАН України. Сьогодні в престижних вищих навчальних закладах України економічного профілю навчаються десятки випускників ліцею, а ті, що успішно закінчили, працюють у різних сферах економіки України, в науковій галузі: захищають дисертації, є викладачами ВНЗ.

   

  Використання технології «Діалог культур»

  на уроках світової літератури (вчитель Пекарська Л.І.)

  Вивчення літератури на науковій, літературознавчій основі, яке активно впроваджується в сучасній українській школі, вимагає розширення методичної палітри учителя, зокрема використання наукових підходів до аналізу та інтерпретації художнього твору. Один із таких шляхів обраний учителем світової літератури Пекарською Л.І. Це компаративна методика, яка дає змогу ефективно реалізувати актуальні освітні та виховні завдання. Зіставлення двох чи кількох художніх явищ допомагає побачити ці явища цілісно, в повному обсязі, що сприяє глибшому засвоєнню шкільної програми, активізує мислення учнів, виробляє уміння розглядати предмет чи явище різнобічно, стимулює здобувати свідомі й міцні знання. Головне ж, що компаративна методика забезпечує можливість надання кожному випускникові школи літературної освіти як одного з важливих чинників формування власної особистості, бо саме літературна освіта здатна прилучити людину до читання, до культури, збагатити її духовний, естетичний досвід, зробити її самодостатньою, навчивши мистецтву адаптації до мінливих умов сучасного світу.

  У практиці роботи Пекарської Л.І. елементи компаративного аналізу використовуються на різних рівнях:

  –   порівняння різнонаціональних літературних явищ на рівні їх походження;

  –   розгляд творчих зв'язків між письменниками різних літератур тощо;

  –   аналізу творів одного напряму, течії, школи, а також різних національних літератур;

  –   вивчення різнонаціональних творів, близьких за темою, сюжетом, ідеєю, проблематикою, образами, особливостями поетики.

  Так, при вивченні героїчного епосу Античності та Середньовіччя аналізується міфологічна основа творів, варіанти схожих міфів, які розроблялися в різних національних середовищах, розглядається структурна типологія героїчної поеми, що дозволяє учням краще засвоїти доволі складний для них матеріал, зрозуміти сенс літературного відлуння (напр., Вергілій і Котляревський, Данте і Бодлер, Данте і Бальзак).

  Метою уроків компаративного аналізу є глибоке розкриття ідейно-естетичної сутності кожного з порівнюваних творів чи процесів; історико-літературне пояснення відмінностей літературних явищ різних письменств; сприяння розумінню духовної єдності та національної своєрідності різних літератур в культурно-історичному розвитку суспільства. Заслуговують на увагу такі розробки вчителя:

  –   «Через Гоголя до Кафки» (урок типологічного дослідження повісті Гоголя «Шинель» та новели Кафки «Перевтілення», методичні матеріали надруковані в журналі «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України»);

  –   «Орфізм» в поезії Аполлінера та Р М Рільке;

  –   Плюшкін і Гобсек – образи скупих у світовій літературі;

  –   Сучасна Галатея в комедії Б.Шоу «Пігмаліон».

  Урок світової літератури «Проблема деградації особистості в оповіданнях А.Чехова, Г. де Мопассана і В.Шукшина» посів 1 місце на Всеукраїнському конкурсі «Діалог культур» у номінації «Кращий урок» (розробка уроку надрукована в газеті «Зарубіжна література»). Метою уроку стало здійснення компаративного аналізу оповідань А.Чехова «Іонич», Г. де Мопассана «Кухоль пива, гарсоне!», В.Шукшина «Ширше крок, маестро!» Учні під керівництвом учителя простежили трансформацію однієї з наскрізних тем світової літератури: «Вибір людиною власної долі». Зміст типологічного дослідження став предметом для зацікавленого обговорення вічного питання – відповідальності людини за власну долю, за вибір життєвої позиції, стилю життя. Завершальним етапом роботи стало написання контрольного твору-роздуму на тему: «Як зберегти в собі людину?» (За оповіданнями Мопассана, Чехова, Шукшина).

  Методику компаративного аналізу вчителька застосовує і в роботі з членами Малої академії наук. Написані під керівництвом Пекарської Л.І. науково-дослідницькі роботи відповідно були оцінені на 3 та 2 етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт:

  –   робота Григоренко Яни «Бальзак та Евеліна Ганська в романах С.Цвейга, А.Моруа, Н.Рибака» – 1 місце на III етапі;

  –   робота Романцової Катерини «Трагедія Холокосту в романі-документі А.Кузнєцова «Бабин Яр» та в повісті-щоденнику М.Рольнікайте «Я повинна розповісти» – 2 місце на II етапі Всеукраїнського конкурсу- захисту учнівських творчих робіт.

  Навчальні проекти з іноземної мови (вчитель Бойко Л.Б.)

  Проектна робота є вже не новою методикою. На уроці англійської мови діти можуть експериментувати з мовою як з чимось матеріальним, тим, що можуть відчути, а не лише з тим, про що читають у книжках. Проектна робота захоплює набагато краще, ніж інша діяльність, завдяки двом головним елементам комунікативного підходу, а саме:

  • важливість мотивації, тобто, як той, хто навчається, ставиться до навчання;

  • значення зв'язку з життям, тобто, як той, що навчається, ставиться до самої мови.

  Можна додати сюди третій елемент:

  • важливість освітніх цінностей, тобто як програма з іноземної мови пов'язана із загальною освітньою траєкторією того, хто навчається.

  Мотивація. Позитивна мотивація є ключем до успішного оволодіння мовою, а проектна робота є особливо корисним засобом. На думку вчителя Бойко Л.Б., саме на цьому етапі учні працюють із задоволенням. Учні не лише ознайомлюються з лексикою чи вживають її. Вони збирають інформацію:

  • малюють карти, малюнки, діаграми, складають плани, презентації;
  • групують тексти, використовують наочність;

  • проводять опитування, інтерв'ю, проводять дослідження, за потреби роблять записи .

  Проектна робота – це навчання через дію. І нарешті, проекти дають повне відчуття чогось досягнутого, можливість виготовляти якийсь продукт. Спостерігається віддача з боку тих, що навчаються, коли вони усвідомлюють, що можуть робити англійською мовою, яку вони вивчають. Ця характерна риса проектної роботи дуже добре підходить для групи з різними здібностями, тому що учні можуть працювати відповідно до їхнього рівня та успішності. Здібні можуть показати, що вони знають незалежно від програми чи плану, тоді коли слабші учні мають можливість досягнути того, чим вони можуть пишатися, компенсуючи нижчий рівень володіння мовою показом відеоматеріалу, наочності чи презентації.

  Зв'язок з життям. Іноземна мова може часто здаватися чимось далеким та не всім доступним, а це має негативний вплив на мотивацію тих, що навчаються, тому що вони не бачать її зв'язку зі своїм оточенням. Проектна методика допомагає побудувати міст між реальним та чимось швидко досяжним. По-перше, проект допомагає інтегрувати іноземну мову у власну мережу комунікативної компетенції того, хто вивчає мову. Це заохочує застосовувати широкий діапазон комунікативних навичок, дає змогу учням використовувати інші сфери знань та дає можливість описати те, що є важливим у їхньому житті. По-друге, проект робить мову більш пов'язаною з потребами того, хто навчається, бо вони вчаться спілкуватися на теми про власний внутрішній світ, свою країну, свої думки. По-третє, проект налагоджує більш тісний зв'язок між мовою та культурою. Мета вивчення іноземної мови – це створення можливого комунікативного моста між двома культурами.

  Освіта. Процес та зміст уроку повинні робити внесок у загальний рівень учня. Проектна робота дуже пов'язана із сучасними уявленнями про ціль та природу освіти. Постає питання про освітні цінності. Більшість сучасних шкільних програм вимагають заохочувати ініціативу, незалежність, уяву, дисципліну, співпрацю та розвиток корисних науково-пошукових вмінь з усіх дисциплін. Проектна робота – це спосіб втілення цих загальних цілей у практичну діяльність на заняттях. По-друге, заохочуються міждисциплінарні підходи. Для навчання мови це означає, що учням слід використовувати знання, які вони отримали з інших предметів, під час заняття з іноземної мови. Саме робота над проектами спонукає до цього.

   

  Отже, завданням ліцею як школи із основною стратегічною метою надання всім учням рівного доступу до якісної освіти, створення належних умов для того, щоб якомога більше учнів оволоділа базовими знаннями та понад державний стандарт, є використання поряд із традиційними методами навчання новітніх педагогічних технологій, що на практиці довели свою ефективність.

   

  Заступник директора з НМР                             В.Ф.Терехов

  Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес та організацію науково-дослідної й експериментальної роботи

  Моніторинг якості освіти учнівської молоді

  Навчальні досягнення учнів Білоцерківського навчально-виховного об’єднання "Ліцей-МАН"

  Білоцерківське навчально-виховне об'єднання ЛІЦЕЙ- Мала Академія Наук


  Ми в соціальних мережах
  Корисні посилання