Тема: виробництво, ефективність виробництва.

 

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань, контроль знань, вмінь та навичок.

 

Мета: - узагальнити, потворити та систематизувати знання учнів з теми «Виробництво. Ефективність виробництва»: сутність процесу виробництва, його елементів та факторів, класифікації виробництва за різними критеріям, поняття ефективності та її чинників»;

-  закріпити вміння та навички аналізу та розв'язування задач, користуванням алгоритмом розв'язку;

-  здійснити контроль знань з теми;

-  виховувати економічну культуру.

 

Обладнання: підручники, зошити, калькулятори, роздатковий матеріал (алгоритми розв’язування задач, тестові завдання та задачі), збірник задач з економіки, інтерактивна дошка з проектором та ноутбуком, презентаційний матеріал «Успішні та ефективні виробництва», зошити для практичних робіт.

 

Основні економічні категорії:

-         виробництво

-         елементи виробництва: предмети праці, засоби праці, засоби виробництва, економічний продукт

-         первинне, вторинне, третинне виробництво

-         матеріальне, нематеріальне виробництво

-         фактори виробництва: «земля» «праця» «капітал», здатність до підприємництва, інформація

-         ефективність виробництва: продуктивність праці і капітало-віддачі

 

План та хід уроку

      I.            Організація класу

   II.            Ознайомлення з темою, метою та завданнями уроку, мотивація знань, умінь та навичок

III.            Узагальнення та систематизуючи повторення

1.     Фронтальна бесіда
*сутність процесу виробництва

*дві сторони виробництва, проблем що виникають

*елементи виробництва та їх зміст

*економічний продукт та його типи

*класифікація виробництва за критеріями: матеріальне і нематеріальне, первинне, вторинне, третинне

*фактори виробництва та їх значення (L, l, K)

*здатність до підприємництва як вирішальний в умовах соціально-ринкової економіки     (виступ учениці з опереджувальним завданням)

*ефективність виробництва та її складові і чинники

2. Ефективність виробництва (презентація успішних та ефективних виробництв: опереджувальні завдання)

3. Розв'язування задач та закріплення методів та прийомів

*повторення «Алгоритму розв'язування»

* №54 №61, №65, №68, №71

4. Аналіз статистичних даних (стр.27)

IV.            Контроль знань, умінь та навичок

1.     тести: І варіант(непарні) ІІ варіант(парні)

2.     задачі: І варіант(№63, №67) ІІ варіант(№64,№66)

     V.          Д/з №69, №70, №62

  VI.          Підсумок уроку. Оцінювання знань та вмінь учнів

VII.          Додатки: презентації «Ефективні виробництва»

a.     «Кока-кола»