ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ліцею

___________________ М.Г.Яременко

«_______» _______________ 2017р.

ПЛАН

РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

(НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОГРАМИ «ОБДАРОВАНА ДИТИНА»)

№ п/п

Зміст діяльності

Термін вико-нання

Відповідальні

Контроль за вико-нанням

При-міт-

ки

 

І. Організація і функціональне забезпечення реалізації програми 

 

1.

Проведення моніторингу обдарованості серед учнів 11 групи, визначення типу здібностей обдарованих дітей.

вересень

Грабовська Є.Д.

 

 

 

2.

Забезпечити вчителям можливості щодо постійного підвищення фахової майстерності: продовжити роботу постійнодіючого семінару «Інноваційні форми проведення уроку»;

створити умови для самоосвіти: надавати методичний день для занять в бібліотеці, роботи з літературою;

залучати кошти спонсорської допомоги для фінансування учителям творчих відряджень на державні та міжнародні семінари й конференції, присвячені проблемам обдарованості;

створити картотеку публікацій, присвячених роботі з обдарованими дітьми в методкабінеті та центрі періодики БНВО «Ліцей – МАН»;

створити теку нормативно-правового забезпечення роботи з обдарованою учнівською молоддю; встановити партнерські зв'язки з ліцеями та гімназіями України, Білорусі.

 

 

 

 

 

 

 

вересень

 

 

протягом року

 

 

 

 

протягом року

 

 

 

грудень

 

 

протягом року

 

 

 

 

 

протягом року

 

 

Терехов В.Ф.

 

Грушник О.І.

 

 

Яременко М.Г.

 

 

 

Подольська Л.І.

Терехов В.Ф.

 

Терехов В.Ф.

 

Яременко М.Г.

 

 

 

3.

Провести діагностування обдарованих дітей (за діагностичною картою).

вересень

Грабовська Є.Д.

 

 

 

4.

Поновити банк даних обдарованих учнів (зокрема 11 групи).

жовтень

Терехов В.Ф.

 

 

 

5.

Визначити та призначити керівників для супроводу обдарованих дітей у БНВО «Ліцей – МАН».

жовтень

Терехов В.Ф.

 

 

 

6.

Продовжити роботу з реалізації Концепції саморозвитку і творчого самовдосконалення учнів.

протягом року

Терехов В.Ф.

 

 

 

7.

Провести конкурс на створення креативної емблеми (логотипу) «Вишиванки фест».

жовтень

Терехов В.Ф.

 

 

 

8.

Підготувати матеріали для публікації у виданнях «Шкільного світу» про «Вишиванку фест».

жовтень

Терехов В.Ф.

 

 

 

9.

Спланувати роботу лабораторії внутрішнього моніторингу та самоекспертизи з питань роботи з обдарованими дітьми.

жовтень

Терехов В.Ф.

 

 

 

10.

Відредагувати схему індивідуальної освітньої карти випускника.

жовтень

Терехов В.Ф.

 

 

 

11.

Забезпечити реалізацію довгострокових проектів: «Обдаровані діти»

«Українська мова в ліцейській освіті»

«Профорієнтація»

жовтень

Терехов В.Ф.

 

 

 

12.

Розробити проект «ЗНО – на 200 балів».

жовтень

Терехов В.Ф.

 

 

 

13.

Встановити такий порядок навчального консультування для керівників науково-дослідницьких робіт:

п’ятниця – 1600

вівторок – 1600

жовтень

Терехов В.Ф.

 

 

 

14.

Створити на ліцейському Web-сайті сторінку, «Робота з обдарованими дітьми».

Упорядкувати матеріали роботи з обдарованими: картки, списки, діагностичні дані.

листопад

Терехов В.Ф.

Грабовська Є.Д.

 

 

 

15.

Розробити проект «Вишиванка фест».

грудень

Терехов В.Ф.

 

 

 

16.

Створити фонд спонсорських коштів для забезпечення фінансування  науково-дослідницької діяльності учнів і видавничої роботи БНВО «Ліцей – МАН».

грудень

Яременко М.Г.

 

 

 

17.

Розробити положення про рейтинг індивідуальних досягнень ліцеїстів.

січень

Терехов В.Ф.

Грушник О.І.

 

 

 

 

ІІ. Організація і зміст навчального процесу

 

1. 

Керівництво науково-дослідницькою роботою учнів.

Внести зміни до діючої структури первинного осередку МАН БНВО «Ліцей – МАН»:

диференціювати діяльність відділень первинного осередку МАН;

створити та ввести в структуру МАН нові секції: літературна творчість;

фінанси, грошовий обіг і кредит;

технологічні процеси та перспективні технології; етнологія;

журналістика;

релігієзнавство та історія релігії;

літературне краєзнавство;

фольклористика;

астрономія, фізика;

математичне моделювання;

філософія.   

вересень

Терехов В.Ф.


 

2.

Організувати роботу відділення «Науки про Землю».

 

Грушник О.І.

 

 

3.

Проводити творчі звіти вчителів, які працюють з обдарованими дітьми, секцій МАН, попередній захист науково-дослідницьких робіт, громадський захист наукових проектів.

протягом року

голови ЦК

 

 

4.

Організувати роботу внутрішніх шкіл відділення малої академії наук факультативів з базових предметів.

вересень

Грушник О.І.

Беник О.Н.

 

 

5.

Забезпечити учням можливість працювати в архівах та бібліотеках м. Києва.

з вересня

Яременко М.Г.

 

 

6.

Скласти програму участі ліцеїстів у позашкільних конкурсах, заочних турнірах, Internet – олімпіадах.

з вересня

вчителі

 

 

7.

Забезпечити учням умови для реалізації практичної частини науково-дослідницьких робіт з хімії, біології, екології, фізики, технологій.

вересень-листопад

Яременко М.Г.

 

 

8.

Взяти участь у турнірі юних знавців права.

жовтень

Яременко М.Г.

 

 

9.

Організовувати зустрічі з науковцями в рамках роботи первинного осередку МАН.

протягом року

Терехов В.Ф.

Бурлака О.В.

 

 

10.

Відображати творчі досягнення ліцеїстів на сторінках газети «Ліцейський мудрець» під рубриками:

«В ліцейському науковому товаристві»

«Проба пера»

«Дискусійний клуб»

«Шукаю однодумців»

протягом року

Терехов В.Ф.

 

 

11.

Підготувати публікації в періодичні видання про успіхи й результати роботи педколективу з обдарованими дітьми.

протягом року

голови ЦК

 

 

12.

Опублікувати анотації на учнівські наукові роботи у Віснику БНВО «Ліцей – МАН» № 19, 2017 рік.

жовтень

Терехов В.Ф.

 

 

13.

Взяти участь у конкурсі за програмою навчання у США Американської ради з міжнародної освіти.

жовтень

Тарасевич Л.Й.

 

 

14.

Створити прес-центр БНВО «Ліцей – МАН».

жовтень

Подольська Л.І.

 

 

15.

Взяти участь у проекті з обміну учнями США «Школа майбутніх лідерів».

жовтень

Мотижен С.В.

 

 

16.

Провести установчу сесію для учнів-учасників МАН.

жовтень

Терехов В.Ф.

 

 

17.

Продовжити видання газети «Вишиванка фест».

жовтень

Терехов В.Ф.

 

 

18.

Провести зустрічі з науковцями, рецензентами дослідницьких робіт учнів.

жовтень

Терехов В.Ф.

 

 

19.

Організувати учнів на участь у Всеукраїнському диктанті національної єдності.

листопад

Замкова Л.П.

 

 


 

20.

Запровадити постійні літературно-поетичні конкурси в БНВО «Ліцей – МАН».

з листопада

Терехов В.Ф.

Замкова Л.П.

 

 

21.

Розробити завдання для заочної олімпіади з української мови, світової літератури, математики, історії, географії для учнів, які готуються до вступу в БНВО «Ліцей – МАН», з урахуванням вікової диференціації у формі інтелектуального марафону.

листопад

голови ЦК

 

 

22.

Широко залучити ліцеїстів до участі в Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика.

листопад

Замкова Л.П.

Терехов В.Ф.

 

 

23.

Запровадити інтелектуальний марафон у ліцеї.

листопад

Терехов В.Ф.

 

 

24.

Забезпечити умови для проведення старту інтелектуального марафону на приз Хвилі Мапорашвілі.

листопад

Терехов В.Ф.

 

 

25.

Забезпечити можливість учням працювати в інтернеті.

протягом року

Лук’яненко О.Б.

 

 

26.

Провести попередній захист наукових робіт учнів у секціях осередку МАН.

січень

Керівники секцій

 

 

27.

Організувати та провести VІ міський турнір з математики і фізики.

січень

Ільченко Т.А.

Грушник О.І.

 

 

28.

Створити команду для участі у турнірі юних знавців права в м. Києві.

січень

Яременко М.Г.

 

 

29.

Здійснити видання посібників для вступників до БНВО «Ліцей – МАН» – 8 клас (за окремим планом).

січень

Терехов В.Ф.

 

 

30.

Взяти участь у конкурсах міжнародного й регіонального рівня: Конкурс, присвячений Шевченківським дням,

Мовно-літературний конкурс ім. Тараса Шевченка,

Топоніміка й історія освіти рідного краю,

Моя сім’я в історії України,

Міжнародний конкурс з української мови

ім. П.Яцика,

«Книги-ювіляри».

 

 

 

Замкова Л.П.

Терехов В.Ф.

Найда П.В.

Беник О.Н.

Замкова Л.П.

Беник О.Н.

Штереверя Т.О.

 

 

31.

Видати збірник юнацьких наукових робіт «Ліцейський проект», № 17.

лютий

Терехов В.Ф.

 

 

32.

Створити в БНВО «Ліцей – МАН» єдину телекомунікаційну систему.

березень-травень

Яременко М.Г.

 

 

32.ІІІ. Організація і зміст виховної роботи в рамках реалізації програми

1.

Організувати роботу учнівського інтелектуального клубу «Ерудит».

вересень

Беник О.Н.

 

 

 

2

Виготовити стенд «Золота двадцятка ліцею».

жовтень

Грушник О.І.

 

 

3.

Взяти участь у міському конкурсі на кращий навчально-методичний матеріал з організації туристсько-краєзнавчої роботи.

жовтень

Білопольська Т.В.

 

 

4.

Взяти участь у кубку міста з футболу, волейболу, баскетболу серед збірних команд школярів.

жовтень

Луценко Л.М.

 

 

5.

Організувати серію спектаклів під рубрикою «Літературний календар».

жовтень-

грудень

Штереверя Т.О.

 

 

6.

Розробити та провести заходи для широкомасштабної реалізації національно-культурного проекту «Вишиванка-фест».

жовтень

Терехов В.Ф.

 

 

 

7.

Взяти участь у конкурсах, які проводяться «Центром українсько-російських культурних зв’язків».

листопад

Штереверя Т.О.

 

 

8.

Підготувати експозицію для виставки виробів вжиткового мистецтва, виготовлених учнями.

листопад

Замкова Л.П.

Беник О.Н.

 

 

9.

Взяти участь у міському турнірі з шахів.

листопад

Беник О.Н.

 

 

10.

Організувати учнів на участь у читацьких творчих конкурсах, присвячених визначним датам календаря, особам та персоналіям.

протягом року

Замкова Л.П.

Подольська Л.І.

Штереверя Т.О.

 

 

11.

Залучити учнів до участі в конкурсах (обласних, Всеукраїнських, міських) «Краса і біль України», «Топоніміка Київщини», «Доля громадян, постраждалих від нацистських переслідувань», «Всеукраїнська історико-географічна експедиція», «Історія міст і сіл України»,  в інтелектуальних конкурсах «Соняшник», «Пазл», «Кенгуру», «Олімпус», «Геліантус», у природничому Інтернет-турнірі.

протягом року

вчителі

 

 

12.

Забезпечити учням можливості для публікації в періодичній пресі міста й виданнях «Шкільного світу» творчих досягнень або соціально значимого продукту їхньої діяльності.

протягом року

Терехов В.Ф.

 

 

13.

Створити програму презентації наукового осередку МАН БНВО «Ліцей – МАН».

лютий

Лук’яненко О.Б.

Терехов В.Ф.

 

 

14.

Організувати систему екскурсій навчального й розвиваючого змісту в рамках проекту «Виховання красою».

протягом року

Замкова Л.П.

 

 

 

15.

Продовжувати роботу ліцейського самодіяльного театру.

протягом року

Замкова Л.П.

 

 

16.

Розробити статут ліцейського театру.

березень

Замкова Л.П.

 

 

17.

Провести цикл заходів у рамках декади «Ліцейське березілля» (за окремим планом).

березень

Замкова Л.П.

Мотижен С.В.

 

 

18.

Взяти участь в обласному конкурсі шкільних театральних колективів «Театральний обріс».

квітень

Замкова Л.П.

 

 

19.

Розробити програму та провести VІІ Учнівську науково-практичну конференцію «Філософські читання – 2018».

квітень

Терехов В.Ф.

 

 


 

20.

Розширити та обновити зміст традицій ліцейського життя: «Вишиванка фест», фотоконкурс «Моя Україна», виставки, вернісажі декоративно-вжиткового мистецтва, персональні виставки ліцеїстів.

протягом року

Беник О.Н.

 

 

21.

Провести свято «День науки в ліцеї» для вшанування членів МАН.

травень

Терехов В.Ф.

 

 

 

22.

Забезпечити учням можливість участі в конкурсах технічної й наукової творчості «Інтел-техно Україна», «Україна очима молодих».

 

Грушник О.І.

 

 

ІV. Соціально-психологічне забезпечення роботи з обдарованими дітьми

1.

Розробити програму виявлення обдарованості та етапів роботи з обдарованими дітьми.

вересень- грудень

Грабовська Є.Д.

 

 

2.

Поновити банк даних про обдарованих дітей БНВО «Ліцей – МАН».

вересень

Терехов В.Ф.

 

 

3.

Розмножити стимульний матеріал  для дослідження розумових та пізнавальних психічних процесів.

жовтень

Грабовська Є.Д.

 

 

4.

Поповнити банк завдань для розвивальних занять, спрямованих на розвиток пізнавальної сфери особистості.

листопад

Грабовська Є.Д.

 

 

5

Скласти картотеку методик діагностики здібностей та творчого потенціалу учнів БНВО «Ліцей – МАН».

лютий

Грабовська Є.Д.

 

 

V. Робота з батьками обдарованих дітей

1.

Розробити тематику батьківського всеобучу, рекомендації для керівників груп з роботи з батьками обдарованих дітей.

вересень

Беник О.Н.

 

 

2.

Відкрити батьківський клуб з актуальних проблем виховання і розвитку дітей підліткового віку.

вересень- жовтень

Беник О.Н.

Грабовська Є.Д.

 

 

3.

Організувати зустрічі батьків із практичним психологом з питань ранньої діагностики обдарованості, особливостей психіки обдарованої дитини.

протягом року

Керівники груп

 

 

4.

Розробити рекомендації батькам для раннього виявлення та розвитку здібностей дитини.

березень

Грабовська Є.Д.

 

 

VІ. Заходи на реалізацію проекту «Реорганізація закладу в БНВО «Ліцей – МАН»

1.

Створити внутрішні школи позашкільної освітньої діяльності.

вересень

Грушник О.І.

 

 

2.

Сформувати групи учнів із загальноосвітніх закладів міста для занять у предметних школах відділення МАН.

вересень

Керівники шкіл

 

 

3.

Скласти розклад занять у предметних школах відділення МАН.

вересень

Грушник О.І.

 

 

4.

Створити картотеку програм для забезпечення змісту освітньої діяльності відділення МАН.

вересень

Беник О.Н.

Керівники шкіл