ПЛАН РОБОТИ

 

предметно-циклової комісії викладачів природничо-

математичного циклу

на 2014-2015 н.р.

  

Голова ЦК Черненко Н.А.

 № п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

1.

Познайомити вчителів із рекомендаціями Міністерства освіти і науки України про викладання предметів у 2014-2015 н.р.

серпень,

ІV тиждень

голова ЦК

2.

Ознайомити вчителів з переліком програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих Міністерства освіти і науки України для використання в загальноосвітніх закладах  в 2014-2015 н.р., зокрема програм для профільної школи

серпень,

ІV тиждень

голова ЦК

3. 

Схвалення планів роботи кабінетів природничо-математичних дисциплін на 2014-15 н.р

01.09

Черненко Н.А.

4.

Вивчення положення Закону України  «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальноосвітньої середньої школи» щодо організації навчально-виховного процесу

серпень,

ІV тиждень

вчителі

5.

Аналіз навчальних планів ліцею, навчальних програм з математики, фізики, основ інформатики, біології та хімії. Корекція відповідно до завдань і умов викладання в ліцеї: складання календарно-тематичних планів

до 31.08

вчителі

6.

Надати допомогу бібліотекарю у створенні замовлення на укомплектування підручниками згідно з переліком, затвердженим МОН України, учнів 10, 11 класів для профільного рівня та  учнів 8 класу з математики для поглибленого вивчення

вересень,

ІІ тиждень

вчителі

7.

Використати вчителям - предметникам, які працюють у 10 класах, методичну літературу видавництва «Шкільний світ»

вересень,

ІІ тиждень

вчителі

8.

Корекція планів роботи кабінетів, розпочати роботу по їх реалізації

вересень,

ІV тиждень

завідуючі кабінетами

9.

Коригування тематичного планування профільних предметів у групах ІІІ-ІV курсів та поглибеного вивчення математики на І курсі

вересень,

ІV тиждень

вчителі

10

Підготовка навчально-методичної документації:

·        обговорення, розгляд, схвалення плану роботи циклової комісії на 2014-2015 н.р.;

·        обговорення, розгляд, схвалення календарно-тематичних планів;

·        обговорення, розгляд, схвалення плану  роботи кабінетів фізики та математики, хімії та біології, інноваційних технологій, інформатики;

·        розгляд документації для підсумкової державної атестації з математики, фізики, хімії та біології, інформатики;

·        розгляд екзаменаційної документації для вступного екзамену в ліцей з математики,

·        розроблення переліку прийомів самостійної роботи учнів, прийомів самоконтролю та саморегуляції

 

вересень,

І тиждень

вересень,

І тиждень

вересень

І тиждень

 

 

травень

 

 

травень

 

грудень

 

голова ЦК

 

зав. кабінетами

 

зав. кабінетами

 

 

вчителі

 

 

Ільченко Т.А.,

Черненко Н.А.

Білопольська Т.В.

11

Складання-планів графіків:

·        скласти графіки консультацій для учнів ліцею з предметів природничо-математичного циклу;

·        скласти графіки роботи кабінетів по організації самостійної роботи учнів;

·        ознайомити з таблицею-графіком  про обов’язкову кількість тематичних атестацій з предметів природничо-математичного циклу;

·        скласти графік взаємовідвідування уроків

 

вересень

 

жовтень

 

жовтень

жовтень

 

 

жовтень

 

вчителі

 

зав. кабінетами

 

голова ЦК

голова ЦК

 

 

голова ЦК

Навчально-методична діяльність циклової комісії

1.       1

Підготувати матеріали на обласну педагогічну виставку «Освіта Київщини-2014»

серпень,

ІV тиждень

вчителі

2.       2.

Вивчити та проаналізувати довідку про результати контрольних робіт, ЗНО за 2013-2014 н.р.

вересень,

 І тиждень

голова ЦК

3.       2.

Внести зміни в тематику творчих,  курсових та наукових робіт з предметів природничо-математичного циклу, ознайомити учнів з темами і завданнями творчих робіт

вересень

вчителі

4.       3.

Опрацювати методичні рекомендації щодо викладання предметів природничо-математичного циклу на І курсі (11 група-клас із поглибленим вивченням математики), та особливості навчальної програми для учнів 10, 11 класів профільного рівня

вересень

Ільченко Т.А.,

Черненко Н.А.

5.       4.

Взяти участь у настановчій та підсумковій обласній конференціях для наукових керівників учнів членів МАН

вересень,

березень

Черненко Н.А.

6.       5.

Підготувати учнів для участі в 1-3 етапах Всеукраїнських предметних олімпіад

вересень –січень

вчителі

7.       6.

Підготувати учнів до карнавальної ходи «Ми – майбутнє України», присвяченої дню міста

вересень,

 ІІІ тиждень

Білопольська Т.В.

8.       7.

Розробити завдання для діагностичних контрольних робіт з предметів для учнів І курсу

жовтень,

 І тиждень

вчителі-предметники

9.       8.

Взяти участь у міському конкурсі на кращий WEB-сайт закладу освіти

жовтень,

 ІІ тиждень

Лукяненко О.Б.

10.   9.

Провести моніторинг використання ІКТ в навчально-виховному процесі ліцею

жовтень,

 ІІІ тиждень

Грушник О.І.

11.   10

Провести заняття для учнів-членів первинного товариства МАН на тему: "Робота з науково-літературними джерелами й матеріалами світової мережі Інтернет"

жовтень,

ІІ тиждень

Грушник О.І.

12.   11

Організація наставництва в системі МАН

жовтень,

 ІІІ тиждень

Черненко Н.А.

13.    

Бесіда з учнями “Використання інформаційно-комунікаційного забезпечення кабінету на уроках математики та фізики”

жовтень,

 ІІІ тиждень

Черненко Н.А.

Ільченко Т.А.

14.   12

Продовжити створення банку актуальної педагогічної інформації «Технології продуктивного навчання»

жовтень,

 ІV тиждень

Грушник О.І..

15.   13

Підбір матеріалів для видання інформаційно-методичного збірника  про науково-методичну, навчально-виховну і організаційну роботу в ліцеї у 2014-2015 н.р.

жовтень,

IV тиждень

вчителі

16.    

Тренінг для педагогів «Майстерність педагогічної взаємодії»

жовтень,

IV тиждень

Ільченко Т.А.

17.   14

З метою виявлення рівня навчальних досягнень учнів ліцею провести зрізові контрольні роботи з предметів природничо-математичних дисциплін з метою визначення відповідності освітнім стандартам навчальних предметів, підсумки її обговорити на засіданнях ЦК.

жовтень,

грудень,

березень

вчителі

18.   15

Розробити варіанти тестових, залікових завдань,  домашніх, самостійних робіт з математики для перевірки рівня підготовки учнів на різних етапах навчальної діяльності, використовуючи  комп'ютерні математичні програми та атестаційні програми, написані ліцеїстами

протягом року

 

Черненко Н. А., Лук'яненко О. Б.

19.    

Інтегрований урок з економіки та інформатики «Економіка прибутку, моделювання кривих витрат та доходів із застосуванням електронного процесора Excel».

жовтень,

ІV тиждень

Лук'яненко О. Б.,

Редько О.М.

20.   16

Організувати роботу та створити умови для виконання учнями експериментальної та дослідницької частини наукових робіт

листопад,

І тиждень

керівники робіт

21.   17

Вивчити стан викладання та рівня навчальних досягнень учнів інформатики в ліцеї

листопад,

І тиждень

Грушник О.І.

22.   18

Провести роботу по формуванню каталогів у кабінетах

листопад,

ІІ тиждень

зав. кабінетами

 

23.   19

Підготувати та видати посібник “Збірник конкурсних задач з математики”

листопад,

ІІ тиждень       

Черненко Н.А.

 

24.    

Організувати тренінг для вчителів за програмою “Intel – навчання для майбутнього”

листопад,

ІІ тиждень

Лук'яненко О. Б.

25.   20

Провести роботу по формуванню каталогів у  кабінетах, оформленню тематичних виставок

листопад,

ІІ тиждень

Ільченко Т.А., Лук'яненко О. Б., Білопольська Т.В.

 

26.   21

Взяти участь у першості міста на кращий туристсько-краєзнавчий похід, екскурсію. Створити довгостроковий проект за туристичною тематикою “Вітер мандрів”

листопад,

ІІІ тиждень

Білопольська Т.В.

27.   22

Провести зрізові контрольні роботи з предметів за завданнями адміністрації

листопад,

ІІІ тиждень

Черненко Н.А.

28.    

Організувати створення комп’ютерних презентацій для підтримки вивчення базових дисциплін

листопад,

ІІІ тиждень

Лук'яненко О. Б.

29.   23

Поповнювати плани-графіки індивідуальних занять з ліцеїстами, які виявили початковий рівень досягнень за результатами контрольних робіт

листопад

вчителі-предметники

30.    

Надати матеріали з метою подальшого опублікування у видавництві Шкільний світ розробки нетрадиційних навчальних занять:

“Математика і поезія – два крила творчості”.

“Ірраціональні рівняння виду ”.

“Розв’язування задач на суміші” – інтегрований урок з математики та хімії.

“Похідна та її застосування в економіці”.

“Площі плоских фігур”.

“Прикладне застосування функцій”.

“Нетрадиційні способи розв’язування ірраціональних рівнянь”.

“Арифметична та геометрична прогресії”

листопад,

ІV тиждень

 

 

Черненко Н.А., Ільченко Т.А.

Черненко Н.А.

 

Ільченко Т.А.

 

Черненко Н.А. Черненко Н.А. Черненко Н.А. Черненко Н.А.

Черненко Н.А.

 

31.    

Взяти участь в освітніх Internet-проектах

листопад,

ІV тиждень

Ільченко Т.А.

 

32.    

Моніторинг готовності ліцеїстів до виконання атестаційних контрольних робіт

листопад,

ІV тиждень

Грушник О.І.

33.    

Відкриті уроки вчителів, що атестуються (відповідно до графіка)

листопад,

ІV тиждень

Ільченко Т.А.

 

34.   24

Забезпечення широкого й вільного доступу учнів до інформаційної бази ліцею та аграрного університету (довідково-бібліографічна, науково-методична література, засоби масової інформації).

 

Лук’яненко О.Б.

35.    

Відкритий урок до Дня боротьби зі СНІДом “ВІЛ/СНІД – новий погляд”

грудень.

І тиждень

Білопольська Т.В.

36.   25

Провести тиждень консультування за темою «Національна модель незалежного зовнішнього тестування з математики та підготовка до нього випускників»

грудень.

І тиждень

Черненко Н. А.

37.   26

Індивідуальні консультації для учнів у системі МАН

грудень,

І тиждень

вчителі

38.   27

Підготовка учнів-членів МАН до І етапу конкурсу-захисту НД робіт, що передбачає написання контрольних робіт

грудень,

І тиждень

вчителі

39.   28

Практикум з економіки і технологій “Технологія складання бізнес-плану”

грудень,

ІІІ тиждень

Лукяненко О.Б., Редько О.М.

40.   29

Провести публічний захист кращих творчих та курсових робіт учнів. Творчий звіт осередку МАН.

січень,

І тиждень

Грушник О.І.

41.   30

Продовжити роботу над поповненням навчальних кабінетів методичними матеріалами, наочними посібниками, в тому числі в електронних носіях

січень

вчителі

42.   31

Розробити заходи по поліпшенню рівня якості знань учнів з предметів циклу з урахуванням реального рівня їх знань

січень, лютий

голова ЦК

43.    

Підготувати матеріали на обласну педагогічну виставку «Освіта Білої Церкви - 2015»

січень,

ІІ тиждень

вчителі

44.   32

Участь у науково-практичній конференції за проблемою ліцею «Забезпечення наступно-перспективних зв’язків до профільного та профільного навчання ліцеїстів»

січень,

ІІІ тиждень

вчителі

45.   33

Продовжити роботу “Зошит-підсумок з тем алгебри і початків аналізу в 10-11 класах”

лютий,

І тиждень

Черненко Н.А.

46.   34

Створити програму презентації первинного ліцейського товариства МАН

лютий,

І тиждень

Лукяненко О.Б.

47.   35

Творчі звіти вчителів, що атестуються

лютий,

І тиждень

Ільченко Т.А.

 

48.    

Видати методичний посібник “Тести із алгебри для економічних класів”

лютий,

І тиждень

Черненко Н.А.

Ільченко Т.А.

49.    

Видати методичний посібник “Залік з математики”.

лютий,

І тиждень

Черненко Н.А.

Ільченко Т.А.

50.    

Інтегрований урок з географії та хімії “Хімічний комплекс України”

лютий,

І тиждень

Редько О.М.

Білопольська Т.В.

51.    

Тиждень педагогічної майстерності вчителів природничо-математичних дисциплін в ліцеї (за окремим планом)

лютий,

ІІ тиждень

голова ЦК

52.   36

День відкритого уроку

лютий,

ІV тиждень

голова ЦК

53.   37

Взяти участь у розгорнутій виставці посібників типу «Домашній репетитор» для абітурієнтів

лютий,

ІV тиждень

вчителі

54.    

Підготувати завдання та провести підготовчу роботу для проведення ІІІ міського турніру юних математиків та фізиків.

березень,

 І тиждень

Черненко Н.А.,

Ільченко Т.А.

55.    

Видати методичний посібник «ІІІ міський ТЮМФ»

березень,

 І тиждень

Черненко Н.А.,

Ільченко Т.А.

56.   39

Контроль за створенням системи педагогічної підтримки учнів, які мають низький рівень навчальних досягнень

березень, 

ІІ тиждень

Грушник О.І

57.    

Взяти участь у міському тижні педмайстерності вчителів природничо-математичного циклу (Розробка нестандартного навчального заняття)

березень, 

ІІ тиждень

Ільченко Т.А.

58.    

Провести зрізові контрольні роботи у групах з предметів природничо-математичного циклу з метою визначення відповідності освітнім стандартам навчальних предметів

березень, 

ІІ тиждень

Грушник О.І.

59.    

Видати інформаційно-методичний бюлетень предметно-циклової комісії

березень,

ІІІ тиждень

Черненко Н.А.

60.  

Поновлювати бібліотеку матеріалів на електронних носіях з математики та фізики в кабінеті №14

березень,

ІІІ тиждень

Черненко Н.А.,

Ільченко Т.А.,

Грушник О.І.

61.   

Сформувати матеріали вчителів ЦК для видання збірника науково-методичних статей

березень,

ІІІ тиждень

вчителі

62.    

ІІІ міський турнір юних математиків та фізиків (ТЮМФ)

березень,

ІV тиждень

Черненко Н.А.

63.   

Моніторинг знань з математики за схемою ЗНО

квітень,

І тиждень

Черненко Н.А.

64.    

Провести бесіду з учнями на тему «Сучасне робоче місце ліцеїста в каб. №14»

квітень,

І тиждень

Черненко Н. А.,

Ільченко Т. А.

65.    

Тиждень екологічної освіти (за окремим планом)

квітень,

ІV тиждень

Білопольська Т.В.

66.    

Розробити рекомендації для учнів 21 групи «Як скласти державну підсумкову атестацію»

травень,

І тиждень

Грушник О.І.

67.    

Розробити завдання для комплексної контрольної роботи на першому та третьому курсах

травень,

І тиждень

вчителі

68.   

Аналіз результатів підсумкових контрольних робіт, зіставлення із вхідним контролем у групах І і ІІ курсів.

травень,

ІІ тиждень

Черненко Н.А.

69.   

Провести засідання постійнодіючого семінару "Інноваційні форми проведення уроку".

 1) Інтегрований урок з економіки та інформатики «Економіка прибутку, моделювання кривих витрат та доходів із застосуванням електронного процесора Excel»

 

2) Участь в освітніх Internet-проектах;

 

 

3) Відкритий урок до Дня боротьби зі СНІДом “ВІЛ/СНІД – новий погляд”.

 

4) Взяти участь в інтелектуальному проекті “Мережевий всесвіт”.

 

 

 

жовтень,

ІV тиждень

 

 

листопад,

ІІ тиждень

 

грудень,

ІІІ тиждень

 

грудень,

І тиждень,

      

 

 

Лук'яненко О. Б.,

Редько О.М.

 

 

Білопольська Т.В.

 

 

Білопольська Т.В.

 

 

Лук’яненко О.Б.

 

 

 

70.  

 З метою удосконалення методики викладання предметів      циклу заслухати на засіданнях комісії та обговорити:

·    Інноваційні технології на уроках фізики та астрономії як ефективний чинник якості знань природничо-математичної освіти.

·    Використання мультимедійної наочності для розвитку просторової уяви та формування навички.

·    Формування інформаційних компетентностей при викладанні предметів природничо-математичних дисциплін.

·    Упровадження новітніх освітніх технологій з метою вироблення моделі сучасного уроку біології, хімії.

 

 

вересень

 

 

січень

 

березень

 

 

травень

 

 

Грушник О.І.

 

 

Ільченко Т.А.

 

Лукяненко О.Б.

 

 

Білопольська Т.В.

71.   

Опрацювати з учнями методичні рекомендації:

·        зразки оформлення робіт на державну підсумкову атестацію на ІІ курсі;

·        наукова організація праці ліцеїста;

·        по підготовці до незалежного зовнішнього оцінювання;

·        моніторинг якості засвоєння змісту математики учнями ІІ-IІІ курсів.

 

лютий

 

жовтень

листопад

 

листопад

 

Ільченко Т.А.

 

Грушник О.І.

Ільченко Т.А.

 

Грушник О.І.

Контроль за виконавчою і трудовою дисципліною вчителів

1.

Систематично здійснювати перевірку виконання вчителями навчальних планів, календарно-тематичних планів і навчальних програм

протягом року

Грушник О.І.

2.

Періодично проводити взаємовідвідування уроків

протягом року

вчителі

3.

Провести аналіз ведення журналів успішності і відвідування уроків

січень

Грушник О.І.

Удосконалення педагогічної кваліфікації

1.

Систематично проводити огляд  новинок методичної та наукової літератури

протягом року

Ільченко Т.А.

2.

Навчання та співпраця в центрі методичної роботи міста та ММК вчителів математики, фізики, інформатики, біології та хімії

протягом року

вчителі

Засідання циклової комісії

1.

· Схвалення календарно-тематичного планування предметів природничо-математичного циклу інваріантної частини.

·  Опрацювання рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України про викладання навчальних предметів у 2014-2015 н. р.

·  Опрацювання матеріалів, рекомендацій про викладання математики з поглибеним вивченням  у 8 кл.

·    Інноваційні технології на уроках фізики та астрономії як ефективний чинник якості знань природничо-математичної освіти.

·  Затвердження графіків консультацій для учнів, що пишуть творчі, курсові  наукові роботи з предметів природничо-математичного циклу, графік захисту робіт.

·     Затвердження плану роботи циклової комісії на 2014-15 н. р.

·  Продовження роботи над апробацією навчальних посібників на електронних носіях.

 

вересень

 

 

вересень

 

 

 

вересень

 

вересень

 

 

 

вересень

 

 

вересень

 

 

вересень

Білопольська Т. В.

 

 

Черненко Н.А.

 

 

 

Ільченко Т.А.

 

 Грушник О.І.

 

 

 

Грушник О.І.

 

 

Черненко Н.А.

 

 

Лук’яненко О.Б.

 

2.

·  Огляд наукової і методичної літератури з предметів природничо-математичного циклу для учнів 11 кл.

·  Створення сприятливих умов для досягнення учнями високого рівня математичних знань і підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

·  Затвердження графіків консультацій для учнів, що пишуть творчі, курсові  наукові роботи з предметів природничо-математичного циклу, графік захисту робіт.

·  Робота над поповненням банку актуальної педагогічної інформації “Технології продуктивного навчання”.

·    Використання мультимедійної наочності для розвитку просторової уяви та формування навички.

 

січень

 

січень

 

 

січень

 

 

січень

 

 

січень

 

 

Ільченко Т.А.

 

Грушник О.І.

 

 

голова ЦК

 

 

Черненко Н.А.

 

 

Ільченко Т.А.

3.

·    Формування інформаційних компетентностей при викладанні предметів природничо-математичних дисциплін

·    Аналіз результатів тематичної атестації за І семестр.

·  Стан ведення учнівських зошитів з математики у групах  ІІ, ІІІ курсів (виконання методичного листа "Орієнтовні вимоги до усного та писемного мовлення учнів та проведення письмових робіт і перевірки зошитів").

березень

 

 

 

березень

 

березень

 

Лук’яненко О.Б.

 

 

 

Грушник О.І.

 

Грушник О.І.

4.

·  Упровадження новітніх освітніх технологій з метою вироблення моделі сучасного уроку біології, хімії.

·  Затвердження документації для державної підсумкової атестації з фізики, хімії, біології, математики, інформатики.

·  Опрацювати з учнями методичні рекомендації щодо прийомів та форм організації повторення.

·  Затвердження екзаменаційної документації  для вступного екзамену з математики.

·  Аналіз зрізових контрольних робіт у групах з предметів природничо-математичного циклу з метою визначення відповідності освітнім стандартам навчальних предметів.

·  Аналіз роботи ЦК за навчальний рік і складання діагностичної карти вчителів на новий навчальний рік

травень

 

травень

 

 

травень

 

травень

 

травень

 

 

травень

 

Білопольська Т.В.

 

Черненко Н.А.

 

 

Лук’яненко О.Б.

 

Черненко Н.А.

 

Черненко Н.А.

 

 

Грушник О.І.

 

 

Відомості про вчителів предметно-циклової комісії

 

№ п/п

Прізвище, ім’я,

 по батькові

Дата народження

Освіта і підвищ. кваліфікації

Педстаж

Посадові доручення

Громадські обов’язки

Який предмет викладає

Тижневе навантажен.

Домашня адрема

назва навч. закладу

коли підвищ. кваліфік.

1.

Грушник Оксана

Іванівна

15.06.67

КОІПОПК

2012

26

Заст. дирек-тора

 

фізика

12

Вернадського, 4, кв.143

2.

Черненко Наталія Андріївна

08.01.58

КОІПОПК

2014

35

 

Голова

ЦК вчителів матема-тики

 

матем.

18,5

Запорожця

143а, кв. 85

3.

Ільченко Тетяна Анатоліївна

01.11.59

КОІПОПК

2010

34

 

Голова

проф-спілки ліцею

матем

 

22,5

Павличенко,

40, кв.44

4.

Лук’яненко Ольга Борисівна

8.11.59

КОІПОПК

2010

16

 

 

інформ.

18

60-років

Жовтня,

11, кв16

5.

Білопольська Тетяна

Василівна

3.06.70

КОІПОПК

2012

19

 

Голова

ЦК класних керівників

хімія,

біологія

20

Линника,

3, кв.60