Білоцерківське навчально-виховне об’єднання

«Ліцей -Мала академія наук»

Білоцерківської міської ради Київської області 

 

Н А К А З

м.Біла Церква

 

“_____”_________________2017                                                               №_______

Про затвердження переліку підручників,

посібників та навчальних програм для

використання у навчально-виховному процесі

у 2017/2018 н.р.

 

Відповідно до Порядку забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів підручниками і посібниками (наказ МОН України від 24/12. 1999 р. № 442/311/55), листа Міністерства освіти і науки України від 17.08.2017 №1/11-8269 «Про організацію навчально-виховного  процесу в загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі у 2017/2018н.р.», листа Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм загальноосвітних навчальних закладів» та з метою впорядкування навчальної літератури та програм»,

НАКАЗУЮ:

І. Затвердити перелік навчальних видань, що будуть використовуватися в навчальному процесі ліцею в 2017/2018 навчальному році.

1. Українська мова:

♦ Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання 5-9 класи.Українська мова, 2017.

♦ Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Українська мова. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень, 2010, 2016.

♦ Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585).

Підручники та посібники:

Заболотній О.В.       Українська мова.  8 клас,  2016.

Заболотний В.В.      Українська мова.  9 клас,  2017.

Плющ М.Я.               Українська мова. 10 клас, 2010.

Глазова О.П  .          Українська мова. 10 клас, 2010.

Караман С.О.           Українська мова. 11 клас, 2011.

2. Українська література:

♦ Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи. Українська література, 2017.

♦ Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 для 8 класів .

♦ Навчальна програма «Українська література. 10-11». Рівень стандарту, академічний рівень, 2016.

♦ Література української діаспори ІІІ-ІV курси (10-11 класи), авторська програма В.Ф.Терехова, затверджена МОН України, 2014.

Підручники та посібники:

Авраменко О.             Українська література. 8 клас,    2016.

Міщенко О.І.              Українська література. 9 клас,    2017.

Семенюк Г.Ф.                        Українська література. 10 клас,  2010.

Семенюк Г.Ф.           Українська література. 11 клас,  2011.

 1. 3. Зарубіжна література:

♦ Програма для ЗНЗ «Зарубіжна література. 5-9 класи», 2017.

♦ Зарубіжна  література 10-11 класи. Програми для профільного навчання учнів ЗНЗ. Академ.рівень. Рівень стандарту, наказ МОН від 28.10.2010 №1021 (зі змінами 2016р.)

♦ Навчальна програма «Зарубіжна література. 10-11 класи». Академічний рівень.2016.

Підручники та посібники:

Волощук Є.               Зарубіжна література. 8 клас, 2016.

Волощук Є.               Зарубіжна література. 9 клас, 2017.

Ковбасенко Ю.І.      Світова література.    10 клас, 2010.

Ковбасенко Ю.І.      Світова література.    11 клас, 2011.

 1. 4. Художня культура:

♦ Художня культура, художньо-естетичний цикл 5-11 класи, програми для загальноосвітніх навчальних закладів, 2005.

Підручники та посібники:

Климова Л.В.           Художня культура.   9 клас, 2009.

Масол Л.М.              Художня культура. 10 клас, 2010.

Назаренко Н.В.         Художня культура. 11 клас, 2012.

Мирославська Н.Є.  Художня культура. 11 клас, 2012.

 1. 5. Іноземні мови:

♦ Програми для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. 10-11 класи, 2016.

♦ Навчальні програми з іноземних мов для ЗНЗ і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивчення іноземних мов 5-9 класи, англійська мова, 2017.

Підручники та посібники:

Несвіт А.                    Англійська мова. 8 клас,  2016.

Карпюк О.Д.             Англійська мова. 9 клас,  2017.

Несвіт А.М.               Англійська мова. 10 клас, 2010.

Калініна Л.В.             Англійська мова. 11 клас, 2011.

Elizabeth Sharman     “Across Cultures”. Longman

New Destinations навчально-методичний комплекc. Рівень Intermediate.

Focus Pre-Intermediate, Intermediate/Daniel Brayshaw, Bartosh Michailovski-Pearson,-2016

НМК «Choices» рівень Pre-Intermediate, Майк Герріс, Ганна Сікоржинська

7. Історія:

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Історія України. Всесвітня історія 5-9 класи, 2016- 2017 (оновлена).

♦ Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи,  Історія України. Всесвітня історія. Профільний рівень. Академічний рівень. Рівень стандарту, 2016.

♦ Уроки для сталого розвитку. Збірник навчальних  програм курсів за вибором для учнів 10-11 класів суспільно-гуманітарного напряму (у трьох частинах). Ч.3. Рекомендована МОН України від 29.08.2016 №1-11-11414

Рівень стандарту, академічний рівень затверджено наказом МОН від 14.07.2016 № 826.

Підручники та посібники:

Власов В.С.              Історія Укр.                  8 клас, 2016.

Подаляк Н.Г.            Всесвітня історія.        8 клас, 2016.

Волощук Є.В.           Історія Укр.                  9 клас, 2017.

Щупак І.Я.                Всесвітня історія.        9 клас, 2017.

Гісем О.В.                 Історія Укр.                  9 клас, 2017.

Гісем О.В.                 Всесвітня історія.        9 клас, 2017.

Турченко Ф.Г.          Історія Укр.                10 клас, 2010.

Кульчицький С.В.   Історія Укр.                10 клас, 2010.

Щупак І.Я.                Всесвітня історія.      10 клас, 2010.

Ладиченко Т.В.        Всесвітня історія.      11 клас, 2011.

Струкевич О.К.        Історія Укр.                11 клас, 2011.

8. Правознавство:

♦ Навчальна программа з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів.,2017.

♦ Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Правознавство. 10-11 класи. Профільний рівень. Затверджено наказом МОН від 14.07.2016 №826.

♦ Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Правознавство. 10-11 (рівень стандарту, академічний рівень)». Затверджено наказом МОН від 14.07.2016 №826.

Підручники та посібники:

Наровлянський О.Д.           Основи правознавства. 9 клас,  2017.

Ратушняк С.П.                      Основи правознавства. 9 клас,  2017.

Гавриш С.Б.                         Правознавство. 10 клас, 2010.

Наровлянський О.Д.           Правознавство. 10 клас, 2010.

Гавриш С.Б.                         Правознавство.  11 клас, 2011.

9. Людина і суспільство:

♦ Людина і  суспільство. 10-11 класи. Програма для профільних класів ЗНЗ, 2005.

Підручники та посібники:

Бакка Т.В.                              Людина і світ. 11 клас, 2012.

10. Математика:

♦ Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика. 5-9 класи». (Колектив авторів), 2017.

♦ Навчальні програми з математики  для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. (Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень), 2016.

Підручники та посібники:

Мерзляк А.Г.            Алгебра.       8 клас,    2016.

Мерзляк А.Г.            Геометрія.    8 клас,    2016.

Мерзляк А.Г.            Алгебра.        9 клас,    2017.

Мерзляк А.Г.            Геометрія.     9 клас,    2017.

Бевз Г.П.                   Геометрія.    10 клас,   2010.

Нелін Є.П.                Алгебра.       10 клас,    2010.

Бевз Г.П.                   Математика.10 клас,    2010.

Бевз Г.П.                   Геометрія.    11 клас,    2011.

Нелін Є.П.                 Алгебра.       11 клас,    2011.

11. Інформатика:

♦ Програма курсу «Інформатика» 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів.

♦ Інформатика. Навчальна програма для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів..

♦ Інформатика. Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Підручники та посібники:

Морзе Н.В.               Інформатика. 8 клас,  2016.

Бондаренко Т.Є.      Інформатика. 9 клас,   2017.

Морзе Н.В.               Інформатика. 10 клас, 2010.

Ривкінд Й.Я.             Інформатика. 11 клас, 2011.

12. Технології:

Технології. Навчальна программа. Рівень стандарту.

Лещук Р.М. «Основи об’ємного комп’ютерного моделювання». Варіативний модуль.

Ващенко «Технологія дизайну шкільних та офісних інтер’єрів». Варіативний модуль.

Підручники та посібники:

Коберник С.Г.           Технології. 10 клас, 2010.

Коберник О.М.         Технології. 11 клас, 2011.

Мадзігон В.М.           Технології. 11 клас, 2011.

13. Фізика. Астрономія:

♦ Фізика. 7-9 класи. Навчальна програма для ЗНЗ.,2017.

♦ Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Фізика. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень, 2016

♦ Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Астрономія. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень, 2016.

Підручники та посібники:

Бар’яхтар В.Г.          Фізика. 8 клас,  2016.

Бар’яхтар В.Г.          Фізика. 9 клас,  2017.

Коршак Є.В.             Фізика. 10 клас, 2010.

Коршак Є.В.             Фізика. 11 клас, 2011.

Пришляк М.П.          Астрономія 11 клас, 2011.

14. Хімія:

♦  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. «Хімія. 7-9 класи», 2017.

♦ Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Хімія. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень, 2010.

Підручники та посібники:

Ярошенко О.Г.         Хімія. 8 клас, 2016.

Попель П.П.              Хімія. 9 клас, 2017.

Попель П.П.             Хімія. 10 клас, 2010.

Ляшевська Г.А.        Хімія. 11 клас, 2011.

15. Біологія:

♦ Навчальна програма для  загальноосвітніх навчальних закладів. «Біологія. 6-9 класи», 2017.

♦ Програма для середньої загальноосвітньої школи. 10-11 класи. Біологія.

Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень, 2016.

Підручники та посібники:

Соболь В.І.               Біологія. 8 клас, 2016.

Остапенко  Л.І..       Біологія. 9 клас, 2017.

Балан П.Г.                Біологія. 10 клас, 2010.

Балан П.Г.                Біологія. 11 клас, 2011.

16. Екологія:

♦ Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Екологія. Природничо-математичний напрям. Екологічний напрям. Рівень стандарту. Академічний рівень, 2010.

Підручники та посібники:

Царик Л.П.                Екологія  11 клас.

17. Економіка:

♦ Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Географія. Економіка. Профільний рівень, 2010.

♦ Навчальна програма для 11-річної школи. Економіка. Програми курсів за вибором та факультативів, 2014.

Підручники та посібники:

Радіонова І.Ф.          Економіка. 10 клас, 2010.

Радіонова І.Ф.          Економіка. 11 клас, 2011.

Радіонова І.Ф.          Економіка. 11 клас, 2012.

18. Географія:

♦ Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень.10-11 класи, 2016.

♦ Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. 10 клас, (Доопрацьована та затверджена наказом МОН України від 14.07.2016 №826.

♦ Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. 6-9 класи. - 2017 рік.

Підручники та посібники:

Кобернік С.Г.           Географія. 8 клас, 2016.

Топузов О.М.           Географія. 9 клас, 2017.

Кобернік С.Г.           Географія. 10 клас, 2010.

19. Основи здоров’я і фізична культура:

♦ Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. Фізична культура. Профільний рівень. Рівень стандарту, 2010.

♦ Фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи, 2012.

♦ Основи здоров’я 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів., 2017.

♦ ОБЖ. 6-11 кл. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Шкільний світ, 2005.

Підручники та посібники:

Бойченко Т.Є.           Основи здоров’я.  8 клас, 2016.

Бойченко Т.Є.           Основи здоров’я.  9 клас, 2017.

20. Психологія:

♦ Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Психологія. 11 клас. Автори: Губенко О.В. Інститут психології ім..Г.С.Костюка, 2011.

21. Захист Вітчизни:

♦ Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи. . Захист Вітчизни. Рівень стандарту. Академічний рівень, 2015.

22. Трудове навчання:

♦ Трудове навчання. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи, 2017.

Підручники та посібники:

Гащак В.М.                Трудове навчання  8 клас, 2016.

Терещук А.І.              Трудове навчання  8 клас, 2016.

Ходзицька  І.Ю.        Трудове навчання  8 клас, 2016.

Гащак В.М.                Трудове навчання  9 клас, 2017.

Терещук А.І.              Трудове навчання  9 клас, 2017.

23. Мистецтво:

♦ Навчальна програма для ЗНЗ «Мистецтво. 5-9 класи», 2017.

Підручники та посібники:

Кондратова Л.Г.       Мистецтво 8 клас, 2016.

Гайдамака О.В.         Мистецтво 9 клас, 2017.

ІІ. Затвердити такий перелік посібників з предметів та хрестоматій з української літератури, світової літератури, правознавства та ін., затверджених  на педагогічній раді, що будуть використовуватися в 2010-2011 навчальному році:

 1. Різун В.В.                   Перлини духовності ч.1.
 2. Різун В.В.                   Перлини духовності ч.2.
 3. Шкляр В.І.                 Шляхи сподівань.
 4. Чічановський А.А.    Чудові пересмішники.
 5. Мукомела О.Г.          Спадщина поколінь
 6. Чічановський А.А.    Світанок Вітчизни.
 7. Сорока М.О.             Відлуння десятиліть.
 8. Шкляр В.І.                 Далекі зірниці.
 9. Бігун Б.Я.                   Зар. проза І половини ХХ ст. 11 клас.

10.  Затонський Д.В.       Зар проза ІІ половини ХХ ст. 11 клас.

11.  Борецький М.І.         Зар. літ. ХХ ст. 11 клас.

12.  Пронкевич О.В.        Зар. літ. ХІХ ст. 10 клас.

13.  Висоцька Н.О.          Золота доба. Зар. драма.

 

Директор                                                         М.Г.Яременко

 

Вик.Терехов В.Ф.                       Завізовано:                                          Надіслано: до справи

т.39-39-05                             Грушник О.І.

Беник О.Н.

 

З наказом ознайомлені:


Замкова Л.П.

Білопольська Т.В.

Лук’яненко О.Б.

Познякова С.В.

Ільченко Т.А.

Мотижен С.В.

Тарасевич Л.Й.

Дишлюк Г.А.

Грабовська Є.Д.

Штереверя Т.О.

Найда П.В.

Івоненко О.А.

Король О.М.