Білоцерківський економіко-правовий ліцей

Білоцерківськ ої міської ради Київської області

 

 

Н А К А З

м. Біла Церква

«08» вересня 2014                                                                №88

 

Про організацію науково-методичної

роботи з педагогічними кадрами

в 2014/2015 навчальному році

 

Аналіз діяльності педагогічного колективу Білоцерківського економіко-правового ліцею у 2013/2014 навчальному році показав, що вона  здійснювалася відповідно до обраної навчальної стратегії, спрямованої на створення власної моделі випускника ліцею.

Відповідно до Закону України “Про освіту”, Закону України “Про загальну середню освіту”, Закону України “Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу”  № 2442–VІ від 06.07.2010р., Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010р. №930(№1255-10), наказу МОН України від 08.08.2013 № 1135 Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», на виконання наказу управління освіти і науки Білоцерківської міської ради від 21.08.2014р. №85 “Про організацію та зміст науково-методичної роботи з педагогічними кадрами закладів освіти міста в 2014/2015н.р.”

НАКАЗУЮ: 

1.  У 2014/2015н.р. продовжити роботу за науково-методичною проблемою: “Реалізація освітньої стратегії ліцею через впровадження в роботу педколективу освітніх інновацій” на третьому етапі її впровадження.

2. З метою підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників спрямувати методичну роботу в ліцеї у 2014/2015н.р. на вирішення таких завдань:

-       забезпечення учням ліцею високого рівня якості й  доступності освіти;

-       ознайомлення педагогів із суттю інновацій та впровадження у практику роботи педпрацівників прийомів інноваційної діяльності;

-       проектування навчально-виховного процесу на демократичних засадах;

-       інтеграція в європейський освітній простір через вибір і оновлення методичних прийомів роботи з учнями випускного курсу;

-       створення умов для підвищення науково-теоретичного рівня учителів, проведення атестації;

-       удосконалення змісту науково-методичної роботи, забезпечення її національної спрямованості відповідно до економічних, політичних, соціально-культурних умов розбудови й оновлення української загальноосвітньої школи;

-       забезпечення учням можливості чіткого визначення у виборі профілю  та організація їх якісної освітньої підготовки;

-       створення учителями  проектів, які доповнюють зміст профільного навчання, удосконалюють систему виховної роботи.

3.  Провести ряд організаційних і методичних заходів:

3.1. Для керівництва методичною роботою ліцею створити науково-методичну раду (додаток 1).


3.2.    Вважати склад методичної ради експертною комісією для внесення змін і   доповнень до робочих навчальних планів, програм, курсів за вибором учнів, стратегії вибору профілю, розгляду та схвалення матеріалів досвіду вчителів, впровадження інноваційних технологій.

3.3.    Організувати роботу предметних циклових комісій (додаток 2).

3.4.    Організувати роботу постійнодіючого психолого-педагогічного семінару за тематикою, що сприяє реалізації науково-методичної проблеми ліцею, відповідно до плану науково-методичної роботи в ліцеї на 2014/2015н.р.

                                                                                                   Грабовська Є.Д.

3.5.    Організувати роботу творчих груп (додаток 3).

3.6. Розробити методичні комплекси для реалізації програм курсів за вибором і факультативів у межах профільної освіти.

3.7. До 30.09.2014 провести експертизу, аналіз та корекцію завдань І етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад; до 30.04.2015 – завдань комплексної контрольної роботи для учнів 11, 31, 32 груп; розробити завдання для проведення І етапу олімпіад з правознавства, економіки, світової літератури, образотворчого мистецтва, психології.

3.8. До 01.10.2014р. створити концепцію особистісного розвитку і творчого самовдосконалення учнів.

3.9.    Організувати роботу консультпунктів для педагогів міста за темами:

          «Співдружність мистецтв на уроках світової літератури, російської мови, художньої культури»

                                                                                                          Пекарська Л.І.

          «Використання авторських узагальнюючих таблиць з української літератури як форма підготовки учнів до ЗНО»

                                                                                                          Терехов В.Ф.

3.10. Забезпечити функціонування та наповнення змістом творчих лабораторій учителів-методистів М.Г.Яременка

          «Державно-громадське управління навчальним закладом»

                             О.Н.Беник

          «Впровадження курсу «Освіта для стійкого розвитку» на засадах педагогіки емпаурменту»

                             О.В.Бурлаки

          «Краєзнавчий аспект у формуванні траєкторії національного самовиховання учнів в умовах профільного навчання».

3.11. Сформувати концепцію авторської школи учителя-методиста О.М.Редько.

3.12. Провести семінар-практикум для соціальних педагогів міста за темою «Збереження психічного здоров’я учнів та педагогів».

                                                                                                          Юхимчук М.В., листопад 2014

4. Заступнику директора з навчально-методичної роботи Терехову В.Ф.:

4.1.    Протягом року провести конкурс на кращий урок з використанням інформаційних технологій під девізом «Уроки майбутнього».

4.2.    Організувати проведення тижнів, декад і місячників методичної майстерності вчителів (за окремими планами).

4.3.    Продовжити поповнення банку методичних знахідок «Інноваційні форми проведення уроків» відповідно до плану навчально-виховної роботи ліцею.

4.4.    До 01.04.2015р. видати методичні альманахи предметно-циклових комісій, узагальнивши кращі   методичні матеріали вчителів за навчальний рік.

4.5. Організувати представників предметно-циклових комісій на участь у міських предметних тижнях педмайстерності вчителів гуманітарних та природничо-математичних дисциплін.

4.6.    Провести науково-практичну конференцію на тему «Науково-теоретична та методична готовність педагога ліцею до впровадження інноваційних технологій. Особистісно орієнтовне навчання».

4.7.  Забезпечити методичну допомогу вчителям у виконанні докурсових і курсових завдань, встановити такі дні проведення консультацій:

  для вчителів гуманітарного циклу      – п’ятниця, 16-00 – Терехов В.Ф

  для вчителів природничо-

  математичного циклу                           – четвер,      16-00 – Грушник О.І.

  для вчителів суспільних дисциплін     – вівторок,   16-00 – Беник О.Н.

  для керівників груп                               – понеділок, 16-00 – Беник О.Н.

4.8.    До 01.03.2015р. вивчити досвіди вчителів, які атестуються:

          Терехова В.Ф, Замкової Л.П., Лук’яненко О.Б., Репринцева В.В., Юхимчук М.В., Штеревері Т.О., Редько О.М.

4.9.    До 01.04.2015р. поповнити картотеку ППД ліцею матеріалами з досвіду роботи вчителів.

4.10.  Провести два засідання науково-методичної ради ліцею з питань затвердження тем учителів, які атестуються, та заслуховування матеріалів атестації:

Терехов В.Ф: “Узагальнюючі таблиці з української літератури як форма успішної підготовки учнів до ЗНО”.

Замкова  Л.П.: “Формування творчої особистості засобами етнопедагогіки”.

Редько О.М.: “Диференційований та індивідуальний підхід до роботи з творчо обдарованими учнями при виконанні науково-дослідницьких робіт”.

Лук’яненко О.Б.: “Використання інтерактивних технологій при вивченні інформатики”.

Юхимчук М.В.: “Гуманістичні принципи роботи з обдарованими дітьми та їх батьками в сучасному освітньому закладі”.

Репринцев В.В.: “Формування політичної та соціальної культури учнів-випускників”.

Штереверя Т.О.: “Удосконалення майстерності художнього слова та сценічної культури мовлення ліцеїста засобами театрального мистецтва”.

4.11.  До 01.03.2015р. провести цикл заходів, спрямованих на якісну атестацію вчителів (за окремим планом).

4.12.  Продовжити апробацію навчальних програм, розроблених учителями ліцею, та підручників (відповідно до плану роботи управління освіти і науки Білоцерківської міської ради).

4.13.  До 01.10.2014р. видати інформаційно-методичний збірник «Вісник ліцею – 2014».

4.14.  Продовжити роботу лабораторії внутрішнього моніторингу та самоекспертизи (за окремим планом).

4.15. До 01.10.2014р.оновити веб-сайт ліцею

4.16.  Провести педагогічні читання за темою: «Сучасні пріоритети розвитку та виховання особистості».

4.17.  До 01.11.2014р. усім учителям ліцею обновити матеріали на сайті освітнього середовища БЦВікі, постійно поновлювати матеріали.

4.18.  Підготувати експозицію методичних матеріалів, напрацьованих учителями ліцею на педагогічну виставку «Освіта Білої Церкви – 2015», взяти участь у підготовці експозицій на виставку-презентацію «Інноватика в сучасній освіті».

4.19.  До 20.05.2015р. провести засідання круглого столу для  підведення підсумків роботи за ІІІ етапом впровадження методичної проблеми ліцею.

4.20.  Створити базу даних результатів наукових досліджень учнів та вчителів ліцею.

4.21.  Провести теоретичний семінар та розробити методичні рекомендації за темою «Теорія і методика проведення сучасного уроку. Шляхи досягнення ефективності сучасного уроку»

                                                                                                          Терехов В.Ф., листопад 2014

5.    Завідуючій бібліотекою ліцею Подольській Л.І.:

5.1.       Щотижня знайомити керівників предметно-циклових комісій і вчителів-предметників із новими надходженнями наукової та методичної літератури до фонду бібліотеки.

5.2.       Продовжити поповнення бібліотеки ліцею матеріалами з  періодики.

5.3.       Узгоджувати замовлення на передплату методичної літератури відповідно до каталогів нових видань.

6.    Заступнику директора з навчально-виховної роботи Беник О.Н.:

6.1.       До 01.11.2014р. оновити модель виховної роботи в ліцеї.

7.    Заступнику директора з навчально-виховної роботи Грушник О.І.:

7.1.   Забезпечити якісне виконання програм факультативів, курсів за вибором, спецкурсів, що наповнюють зміст профільної освіти.

8.    Затвердити план видавничої діяльності ліцею (додаток 4).

9.    Проводити апаратне  навчання  адміністрації  ліцею  ( згідно  з  планом).

10.              Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора ліцею з навчально-методичної роботи Терехова В.Ф.

 

 

Директор ліцею                                                 М.Г.Яременко

 

 

Виконавець: Терехов В.Ф.                  Завізовано: Грушник О.І.                    Надіслано до справи:

т.39-39-05                                                              Беник О.Н.

 

З наказом ознайомлені:


Беник О.Н.

Редько О.М.

Черненко Н.А.

Лук’яненко О.Б.

Юхимчук М.В.

Грабовська Є.Д.

Ільченко Т.А.

Замкова Л.П.

Пекарська Л.І.

Бурлака О.В.

Тарасевич Л.Й.

Білопольська Т.В.

Дишлюк Г.А.

Штереверя Т.О.
Мотижен С.В.

Подольська Л.І.Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ Білоцерківського економіко-правового ліцею

«_____»____________2014р. №___

 

 

Склад науково-методичної ради ліцею

 

                Яременко М. Г.      -        керівник ради

 Терехов В.Ф.        - відповідальний за розробку та впровадження авторських програм, проектів, керівник    локальної моніторингової служби ліцею

 Грушник О.І.          - відповідальна   за   вивчення   і   аналіз   стану навчально-виховного процесу

 Черненко Н.А.      - відповідальна      за      вивчення,     узагальнення, впровадження ППД

 Беник О.Н.             - відповідальна за впровадження сучасних форм позакласної роботи

               Замкова Л.П.         - відповідальна за педагогічні інновації навчання

               Грабовська Є.Д.   - відповідальна за діагностування вчителів і учнів, організацію психолого-педагогічного                                                    супроводу навчання учнів

               Мотижен С.В.        - відповідальна за роботу в освітньому середовищі  БЦВікі.

 

 

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ Білоцерківського економіко-правового ліцею

«_____»____________2014р. №___

 

Предметні циклові комісії

 

               Циклова предметна комісія філологічних дисциплін

                                               (Мотижен С.В.)

Циклова предметна комісія суспільних дисциплін

                                               (Бурлака О. В.)

Циклова предметна комісія природничо-математичних  дисциплін

                                               (Черненко Н. А.)

Творче об'єднання керівників навчальних груп

                                               (Беник О.Н.)

 

 

 

 

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ Білоцерківського економіко-правового ліцею

«_____»____________2014р. №___

Творчі групи

“Впровадження профільного курсу “Література української діаспори”

                                                           (кер. Терехов В. Ф.)

“Розв'язування рівнянь, нерівностей та їх систем”

                                                                       (кер. Черненко Н.А.)

“Впровадження  проектних  технологій “Творчий учитель”

                                                                       (кер. Грушник О.І.)

“Створення моделі Паспорта здоров'я ліцеїста”

                                                                       (кер. Грабовська Є. Д.)

“Ліцеїсту – всебічний загальнокультурний розвиток”

                                                                       (кер. Пекарська Л. І.)

Реалізація проекту “Виховання красою” – шлях до піднесення   духовності учнів.                                                                             (кер. Пекарська Л. І.,  Замкова Л. П.)

“Інформатизація навчально-виховного процесу”

                                                           (кер. Яременко М. Г., Лук’яненко О.Б.)

“Національна модель незалежного зовнішнього оцінювання з української мови”

                                                                        (кер. Терехов В.Ф.)

“Впровадження моделі учнівського самоврядування”

                                                            (кер. Беник О.Н.)

 “Реалізація націєкультурного пректу “Піснею до серця, серцем – до народу”                                                                                    (кер. Замкова Л. П.)

“Впровадження інтерактивних комплексів у процес викладання іноземної мови”

                                                                       (кер. Мотижен С.В.)

“Використання інформаційно-комунікативних технологій при вивченні орфоепії англійської мови іноземної мови”

                                                                       (кер. Мотижен С.В.)

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ Білоцерківського економіко-правового ліцею

«_____»____________2014р. №___

План видавничої роботи

-       “Ліцейський проект” №13, 2014, збірник юнацьких наукових робіт, створених у 2013/2014 навчальному році                                                                                             – вересень

-       Методичні бюлетені предметних комісій                                – лютий-березень    

-       Збірник науково-методичних статей                                       – березень

-       Збірник кращих методичних розробок та конспектів уроків – квітень

-       «Шлях до істини» - Виховна робота в ліцеї. Буклет.              – листопад

-       «Ростемо ж ми…» Про систему методичної роботи в ліцеї. Буклет –   листопад

-       Підготувати матеріали для публікації у видавництві «Шкільний світ» 

                                                                                                          – протягом року

-       Вісник турніру юних фізиків і математиків                               – грудень

-       Альманах «Вітер мандрів» – з досвіду організації туристсько-краєзнавчої роботи в ліцеї – лютий

-       Альманах за матеріалами роботи гуртка художнього слова «Дорогами пам’яті та патріотизму» – жовтень-листопад

-       Розробити пакет інформаційно-рекламних документів та сувенірів з атрибутикою ліцею            – листопад

-       Газета “Ліцейський проект”                                                       – листопад, березень, травень

-       Газета “Ліцейський проект”                                                       – жовтень