Дистанційне навчання

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

11 група – §23, запитання 1-4 письмово.
Опрацювати §24.
Опрацювати §25.
21 група – §22, скласти план відповіді.
Опрацювати §23.
Опрацювати §24.
22 група – §21-22, скласти план відповіді. Висновки.
Опрацювати §23.
Опрацювати §24.
31 група – §22, скласти план відповіді.
Опрацювати §23.
Опрацювати §24.
32 група – Розв’язати тематичні тести № 20-22 (http://istzno.dp.ua/temzno/test-temi-31-ukrayina-v-umovah-nezalezhnosti).
Сфотографувати результат.

Опрацювати  параграфи: 61-64.

Скласти таблицю за зразком:

особливості розвитку Доби УЦР Гетьманату УСРР
освіти
науки
 літератури
мистецтво
Релігійне життя
Висновки

До 01.03.2018  таблицю відправити за електронною  адресою. obenek@gmail.com

Підготуватися до семінарського заняття за питаннями на с.298.
Повторити матеріал і підготуватися до контрольної роботи за темою №4.
41 група
Опрацювати  параграф №27.
Скласти характеристики історичних персоналій: Л. Кравчука, О. Мороза, В. Чорновола.
Підготуватися до семінарського заняття за питаннями.
1.Зрушення у політичному житті України. Гласність і лібералізація.
2.Пожвавлення громадської активності. Активізація національно-демократичного руху в другій половині 1980-х рр. Національні громадські організації і об’єднання.
3.Формування національних громадських організацій і об’єднань.
4.Розгортання страйкового руху.
5.Особливості формування багатопартійної системи. В Україні.
6.Початок релігійного відродження та проблеми, що його супроводжували. Вихід УГКЦ з підпілля. (На це питання прошу звернути особливу увагу Рудійку Іллі)

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

11 група – §19, скласти план відповіді.
Опрацювати §20.
Опрацювати §21.
21 група – §21, скласти план відповіді.
Опрацювати §22.
Опрацювати §23.
22 група – §22-23, скласти план відповіді.
Опрацювати §24.
Опрацювати §25.
31 група – Повторити §16-24, за Полянським.
Вивчитити  §25, за Полянським.
Опрацювати §26, скласти план відповіді, висновок.
Опрацювати §27.

32 група – Повторити §16-24, за Полянським.
Вивчитити  §25, за Полянським.
Опрацювати §26, скласти план відповіді, висновок.
41 група – Опрацювати тему “Утворення системи світового соціалізму” (параграф 18).
Скласти узагальнену таблицю:
– “Основні напрями політики урядів “народної демократії” у Польщі, Угорщині, Чехословаччині, Болгарії, Румунії, Югославії.1945 – 1950 років
– Соціалістичні перетворення
– Економіка
– Політика
– Ідеологія
2. Пояснити поняття і терміни: «відлига», волюнтаризм, «застій», «перебудова», гласність, путч, Біловезька угода, Союз Незалежних Держав (СНД), соціалістичний табір, Рада Економічної Взаємодопомоги (РЕВ), Варшавський договір, самоврядування, «оксамитова революція», Солідарність, «шокова терапія», приватизація.

ФІЗИКА

11 група – Вивчити §28. Розв’язати вправу 28(2,3,5). Підготувати повідомлення.
Вивчити §29 «Закон Ома», розв’язати задачі вправи 29 (1, 2, 3). Підготувати цікаві історичні факти з життя таких вчених: Ампер, Вольт, Ом.
21,22 групи – Опрацювати с.178-179 “Підбиваємо підсумки розділу ІV “Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики”.
Виконати письмово завдання для самоперевірки до розділу ІV на с.180-181.
Прочитати інформацію на с.182-183 “Від експериментів Резерфорда до лікування хвороб”.
Закінчити виконання навчальних проектів з теми “Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики”.
Опрацювати §28,29.Дати відповіді на запитання с.191,198. Виконати вправи №28(1-5), 29(1-3)
31,32 групи – Повторити §§27-35. Опрацювати с.120-121 “Головне в розділі 2”. Виконати вправу24 (2,4,6,8)
Розділ 4 Опрацювати §39,40,41. Дати відповіді на запитання с.135,137,139. Виконати вправу №28(1,3,6,12)
41 група – Опрацювати §52,53,54 Усно дати відпловіді на запитання на с.167,170,172. Виконати вправу 27(1,3,5)
Опрацювати §56. Виконати вправу №29.
Опрацювати §57-59. Дати відповіді на запитання с.182,184,187.

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА

11 група – Мова. §27, 28, виконати вправи 278, 286, 295, 297.
Мова.  Виконати тест по темі “Звертання, вставні слова” у зошитах з друкованою основою.
Укр.літ.М.Коцюбинський “Дорогою ціною”. Образ Соломії (письмово).
Укр.літ. Прочитати О.Довженко “Ніч перед боєм”.
Мова. Виконати впр. 283, вивчити §29, виконати впр.302, 303, 304.
Укр.літ. Прочитати Ніна Бічуя. “Шпага Славка Беркути”. Дівчаткам підібрати цитати до характеристики образу Лілі Теслюк, хлопчикам – до характеристики Славка Беркути або Стефка Вуса (на вибір).
21, 22  група – Укр.літ.Т.Шевченко.Творчість періоду “трьох літ”.Прочитати за підручником стор.191-198.
Т.Шевченко “Сон”(“У всякого своя доля”, “Кавказ”. “І мертвим, і живим…” – вивчити уривок на вибір (один строфоїд).
Прочитати за підручником с.191-198.
Уміти аналізувати вказані твори. Вивчити напам”ять уривок (на вибір) із послання “І мертвим, І живим”.
Укр.літ. Виписати тлумачення термінів “алегорія, гротеск, контраст, умовність” с.198. Підготуватися до конкерсу читців “Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століітя!”.
31,32 групи – Мова-вивчити §15-17 виконати вправи 261,263,270, 277.
Усний виступ на зборах “Проблеми сучасної шкільної освіти. Шляхи вдосконалення”.
Виписати із повісті “Земля” – 20 фразеологізмів, пояснити їхнє значення.
Укр.літ. О.Кобилянська.”Земля”. Підібрати цитати до характеристики образів Михайла, Сави.
Укр.літ. Скласти хронологічну таблицю основних дат життя та творчості Лесі Українки. “Contra spem spero” – напам’ять.
Укр.літ. Сворити презентацію по темі “Леся Українка. Життєвий і творчій шлях”. Дослідити Інтернет-ресурс по темі. Скласти тези статтей підручника “Громадянська, філософська лірика Лесі Українки. Утвердження духовної цінності почуття любові у віршах інтимної лірики” (с.253-261). Уміти аналізувати зазначену в статтях поезію.
Мова. Вивчити §18-19. Виконати впр. 293, 296, 298, 300. Повторити “Основні орфограми в коренях”. Скласти словниковий диктант із 40 слів по темі.

ХІМІЯ

11 група – ст.43 № 6.1.85-6.1.94 (Березан)
21, 22 групи – ст.190 № 23.1-23.5 (Березан)
31, 32 група – ст.44 № 6.1.97-6.1.104 (Березан)
31, 32 група – вивчити параграфи 43, 44.

БІОЛОГІЯ

11 група – Вивчити будову нервової системи (конспект).
21, 22 група – Вивчити параграфи 35, 36.
31, 32 група – Вивчити параграфи 43, 44.
41 група – Вивчити схеми “Надорганізмові системи” (конспект).

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

11 група –  Дати письмову відповідь (робочий зошит) на питання: Чим відрізняється англійський сонет від італійського.
21 група – Читати комедію Гоголя “Ревізор” (1-4 дії). дати відповіді на питання 1-8 підручника (стор.214).
1. Читати «Шинель» М.В.Гоголя.
2. Скласти план характеристики героя комедії «Ревізор», який найбільше вразив.

22 група – Читати комедію Гоголя “Ревізор”. Опрацювати статтю підручника на с.204.
Скласти план характеристики Хлестакова.
31 група – Підготувати повідомлення “Життєвий і творчий шлях Волта Вітмена”.
32 група – Знати біографію Ш.Бодлера. Уміти виразно читати поезію поета.
41 група – Написати твори за темами в робочому зошиті.
Виписати в зошит цитати з повісті Ясунарі Кавабата «Тисяча журавлів», які б ілюстрували чайні церемонії, описані у творі.

АНГЛІЙСЬКА МОВА

11 група (I підгрупа) – Прочитати 10 сторінок художньої або документальної літератури ( рівень А2),
працювати на сайті www.voscreen.com) (рівень Elementary).
Урок 11, с.32(SB)  впр. 1-3, 5,6,9 Language chice 20-21.
Урок 11, с.32(WB)  впр. 2,3.
Вивчити слова по темі «Харчування»
Виконати “Language choice 22”
11 група (II підгрупа) – Опрацювати Модуль №4
21 група (I підгрупа) – Опрацювати Модуль №5
Підготувати тему «Шкільне життя».
Виконати впр.7,4 с.78-79.
Підготувати повідомлення «Плани на майбутнє».
21 група (II підгрупа) – Прочитати 10 сторінок художньої або документальної літератури ( рівень А1+),
працювати на сайті www.voscreen.com) (рівень Elementary/Intermediate).
Модуль 7 слова із картками або з мобільного додатка
– урок 7.1 (SB) с.84, впр. 1-3
– урок 7.1 (WB) с.80, впр. 1-6
– подивитися на Youtube будь-яке відеопро покупки, скинути посилання у Viber.
22 група (I підгрупа) – Вивчити слова та вирази до Модуля №7
Опрацювати урок 7.4. (S.B.), 7.4 (W.B.)
Повторити тему «Пасивний стан дієслів»
Опрацювати урок 7.5 по книжці і робочому зошиту.
Повторити тему «Пасивний стан».
Розповідати тему «Засоби масової інформації».
22 група (II підгрупа) – Прочитати 10 сторінок художньої або документальної літератури ( рівень А1+),
працювати на сайті www.voscreen.com) (рівень Elementary/Intermediate).
Модуль 7 слова із картками або з мобільного додатка
– урок 7.1 (SB) с.84, впр. 1-3
– урок 7.1 (WB) с.80, впр. 1-6
– подивитися на Youtube будь-яке відеопро покупки, скинути посилання у Viber.
31 група (I підгрупа) – Прочитати 10 сторінок художньої або документальної літератури ( рівень B1),
працювати на сайті www.voscreen.com) (рівень Intermediate).
Перекласти блок слів до 5 модуля (с.132, SB).
31 група (II підгрупа) – Вивчити слова та вирази до Модуля №5
Опрацювати урок 5.4. (S.B.), 5.4 (W.B.)
Повторити тему «Артикль». Вивчити тему «Освіта»
Опрацювати урок 5.5 по книжці і робочому зошиту.
Розповідати тему «Освіта».
32 група (I підгрупа) – Вивчити слова та вирази до Модуля №5
Виконати впр.1 с.74, Workbook с.56-57.
Підготувати повідомлення «Система освіти у Великобританії».
Виконати Word Store с.10-11
32 група (II підгрупа) – Опрацювати Модуль №5
Опрацювати урок 5.3. (W.B.)
Повторити тему «Артикль». Вивчити тему «Освіта»
Опрацювати урок 5.4, 5.5 по книжці і робочому зошиту.
Розповідати тему «Освіта».
41 група – Прочитати 10 сторінок художньої або документальної літератури ( рівеньВ2),
працювати на сайті www.voscreen.com) (рівень Upper).
На каналі TED TALK в Youtube переглянути 2 відео по 10 хв. про технічні винаходи (окрім телефонів та комп’ютерів!).
Скинути посилання на обидва відео в Telegram в чат 41 групи.

ІНФОРМАТИКА

11 група – Опрацювати параграф 26.
21,22 група – Опрацювати параграф 32.
31,32 група – Повтрити вимоги до структури та змісту презентації (конспект).
41 група – Повторити сортування та фільтрація даних в MS EXCEL.

АЛГЕБРА

11 група
• Повторити §32 (с.222) і розв’язати №1 – №5 (див. фото: Варіант 2, збірник А.Г.Мерзляк поглиб. вивч., с.53)
• Вивчити §33 (с.236) і розв’язати №33.1, №33.2
Вивчити §34, розв’язати № 34.1, №34.2
Повторити правила із §34, розв’язати № 34.3, №34.4.
Розібрати та записати в зошит зі с.247-249 Приклади 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Повторити властивості арифметичного квадратного кореня.

21 група
Підготувати проекти (ЛЗП) до задач на:
• відсотки;
• рух по суші;
• рух по воді;
• спільну роботу.
Дослідити «діагональний» («купецький») метод розв’язування відсоткових задач на суміші та сплави. Підготувати та розв’язати підбірку таких задач.
Дослідити метод математичної індукції, вивчити §22.
Розв’язати №22.3, №22.5, №22.9, №22.11.
Вивчити §6 пункт 23 «Основні правила комбінаторики»
Види сполук:
– перестановки п.24;
– розміщення п.25;
– комбінації.
Розвязати №23.11, №23.14, № 23.16, № 23.18, №24.10, №24.11, №25.12, №25.16.

22 група
• Повторити §13 і розв’язати №13.14 (2), №13.13 (1, 2)
• Опрацювати за §14 Приклад 1 (с.138-139)
Нова тема. Вивчити, розібрати §15 (с.151-154)
Записати в зошит усі правила із параграфа.
Розібрати та записати в зошит Приклад зі с.154.

31 група
Повторити §19 (с.284 – с.305)
Розв’язати за підручником №2 (1-7, с.304), №3, №4 (с.305)
Скласти узагальнену схему основних властивостей тригонометричних функцій та тригонометричних формул (вивчити її)
• знаки за чвертями та парність тригонометричних функцій;
• основні співвідношення між тригонометричних функцій одного аргументу;
• форумли зведення (до госторого кута);
• формули додавання (в аргументі);
• формули подвійного та потрійного аргументів;
• формули пониження степеня;
• формули суми та різниці тригонометричних функцій.
Розв’язати за посібником А.М.Капіносова завдання з Теми 7 (с.50-59) «Тригонометричні вирази»
Продовжити опрацювання Теми 7 (зі с.59-60) «Тригонометричні вирази» за посібником А.М.Капіносова.
• №7.35 – №7.43

32 група
Повторити тему «Тригонометричні рівняння», розв’язати №11.29, №11.41, №11.43, №11.67 (за посібником «Алгебраїчний тренажер» А.Г.Мерзляк)
Дослідити розв’язування тригонометричних нерівностей.
Розв’язати за Темою 19 завдання: №19.1 – №19.11.

41 група
• Опрацювати матеріали «Застосування визначеного інтергала».
• Підготувати до цієї теми задачі прикладного характеру.
Удосконалити опорні конспекти з теми «Функції» за посібником А.М.Капіносова: Тема 22, Тема 23.
Узагальнити знання з теми «Модуль числа».
Розв’язати завдання після §1 – §4 із посібника «Хитромудрий модуль» Г.Апостолової.

ГЕОМЕТРІЯ

11 група
• Повторити §15 – §21 (с.94 – с.138) і розв’язати №1 – №6 (с.102, Контрольна робота №3, Варіант 2, збірник А.Г.Мерзляк)
• Опрацювати і вивчити §5.22 (с.139). Розв’язати №22.1, №22.2
Записати у робочий зошит конспект до §22 (с.140-141). Розв’язати №22.3, №22.4
• Записати у робочий зошит конспект до §23.
• Підібрати дві цікаві задачі на теорему Піфагора, записати їхню умову та розв’язання в зошит.

21 група
Підготувати матеріал до уроку-семінару «Симетрія в природі, техніці, мистецтві, архітектурі».
Підготуватися до міні-екзамену за темою «Перетворення фігур», опрацювавши Тему 43 за посібником А.М.Капіносова.
Підготувати проекти за темами:
– Рух. Властивості. Приклади.
– Паралельне перенесення. Властивості. Приклади.
– Поворот. Властивості. Приклади.
– Гомотетія.
– Подібність.

22 група
Повторити §12 – §13 (с.106 – с.118) і розв’язати №12.11, №12.15, №13.3, №13.8
Вивчити §14 (с.118) і розв’язати №14.2, №14.6
• Записати в робочий зошит повідомлення, обсягом одна сторінка, за однією з тем: «Вектори в оточуючому світі», «Вектори в різних науках»
• Опрацювати до §15 (с.129-133). Записати у робочий зошит відповіді на запитання №1 – №8 до цього параграфа (дивіться с.133)

31 група
Вивчити §15 (с.144) і розв’язати №573, №576
Розв’язати завдання за посібником Капіносова із Теми 35 «Прямі та площини в просторі»

32 група
Вивчити §30 і розв’язати №1082, №1086, №1090
Дослідити тему “Цікавий та захоплюючий світ проекції

41 група
Вивчити опорні конспекти за темою «Комбінація тіл» і розв’язати задачі № 440, №443, №445 (збірник А.Г.Мерзляк)
Розробити ЛЗМ до теми:
– Комбінації многогранників
– Комбінації многогранників і тіл обертання

АСТРОНОМІЯ

Скористайтеся додатковими джерелами інформації та дізнайтеся про фізичні характеристики зір.Орієтуйтеся на §13.

ПРАВОЗНАВСТВО

21 група

1. Опрацюйте §19-20 підручника
2. Опрацюйте витяги з Кодексу законів про працю в Україні (стор.144, 148 підручника)

22 група

1. Опрацюйте §20-21 підручника
2. Опрацюйте витяги з законодавства про працю в Україні (стор.163-165 підручника)

31 група

1. Ознайомитись з Кримінальним кодексом України.
2. Опрацювати § 20-21 та виконати завдання на стор.161-162 підручника

32 група

Семінарське заняття на тему:“Конституційні права, свободи і обов’язки”

План

 1. Система та види прав і свобод
 2. Загальна характеристика особистих, політичних, економічних, соціальних та культурних прав і свобод громадян України.
 3. Гарантії конституційних прав і свобод.
 4. Механізми захисту прав і свобод.
 5. Право на освіту.
 6. Право на об’єднання в політичні партії і громадські організації
 7. Право на свободу совісті і віросповідання.
 8. Право на соціальний захист.
 9. Конституційні обов’язки громадян України.
 10. Правове становище іноземці, осіб без громадянства в Україні.

Література:

 1. Конституція України
 2. Закони України “Про освіту”
 3. Закон України “Про об’єднання громадян”
 4. Правознавство: Підручник ; За ред. В.В.Копейччикова. – 7-е вид., стер. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 736 с.
 5. Основи конституційного ладу України: Навч. посібник/ А.М.Колодій, В.В.Копейчиков. – К.: Либідь,1997. – 206с.

41 група

1. Підприємницька діяльність. Опрацювати § 58, 59
2. Види підприємств. Скласти таблицю «Види підприємств» (див. стор.265-266 підручника)
3. Господарські договори. Опрацювати §61. Розв’язати ситуацію (стор.275)

ГЕОГРАФІЯ

11 група – § 35; 36; 37 опрацювати.
Скласти опорний конспект за § 38; 39 у вигляді таблиці за планом фізико-географічної характеристики.
Українські Карпати
План
1. ФГП
2. Геологічна будова
3. Тектонічна структура
4. Корисні копалини
5. Рельєф (хребти)
6. Клімат
7. Води суходолу
8. Ландшафти (вертикальна поясність)
9. Охорона природи УК (природоохоронні території)
Висновок.
21, 22 група – § 27; 28; 29 опрацювати. § 29 – в зошиті скласти опорний коспект.
Скласти опорний конспект за темою «Машинобудування України та світу» за підручником.
Завершити оформлення практичних робіт №5(1); 5(2); 6 у практикумах.
31 група – Опрацювати § 55; 56; 57, завершити виконання практичної роботи №18.
Скласти опорний конспект за § 58; 59.
32 група – Скласти опорний конспект за §34. Підготувати мультимедійні презентації за темами «Японія», «Китай».

ЕКОНОМІКА

31 група – Опрацювати сторінки 119-129.
Підготуватися до семінару з теми «Гроші як інструмент ринкової економіки»
41 група (правова) – Опрацювати тему №7 за підручником. Виконати письмово в зошиті завдання за підручником – с.118.
Підготуватися до семінару за темою «Економічні коливання безробіття та інфляція».
41 група (економічна) – Опрацювати за підручником «Тему 4.5.» Виконати письмово в зошиті завдання зі с.180.
Підготуватися до семінару за темою «Грошове регулювання економіки. Стійкість національних грошей».

ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ

31 група – Опрацювати § 18; 19; 20. «Робочий зошит» (зелений) №1 (с.72); №1, №2 (с.74-75).

Білоцерківське навчально-виховне об'єднання ЛІЦЕЙ- Мала Академія Наук


Ми в соціальних мережах
Корисні посилання