• Головна

Дистанційне навчання

Дистанційне навчання

11 група

Англійська мова (Козачук)

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ НАДСИЛАТИ ЗА АДРЕСОЮ valyaokho31@gmail.com.  В темі вказати своє прізвище та ім’я.

13-03-2020 р. SB p.50, WB p.46 ( Опрацювати граматику).

17-03-2020 р. WB p.52 ex.1-6 ( Опрацювати лексику).

20-03-2020 р. WB p.48. ex 1-5.

24-03-2020 р. SBp.52 – Опрацювати невідому лексику ех.2, 3, 4, 6  .

27-03-2020 р.   WB p.48ex.1-5.

Англійська мова (Щаслива)

13-03-2020 р. SB p.50 WB P.46.

17-03-2020 р. Grammar Focus p.115. SB p.51 WB p.47.

30-03-2020 р. https://sites.google.com/view/englishatlyceum-masc/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 (постійно оновлюється).

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ НАДСИЛАТИ ЗА АДРЕСОЮ happynataly0305@gmail.com.  В темі вказати своє прізвище та ім’я.

Українська мова

18-03-2020 р. (І, ІІ підгрупа) Тема: Відокремлені другорядні члени речення.

Завдання: Вивчити §31, виконати вправи 312, 313.

31-03-2020 р. Відокремлені означення. Завдання. Вивчити параграф 32, виконати вправи 317-319 ( усно); письмово вправи 320, 324

Українська література

18-03-2020 р. Тема: Ніна Бічуя «Шпага Славка Беркути»

Завдання: Прочитати повість, виписати цитати до характеристики образів Славка Беркути (І варіант), Юлька Ващука (ІІ варіант), Стефка Вуса (ІІІ варіант), Лілі Теслюк (VI варіант).

31-03-2020 р. Написати твір «Літературний герой повісті «Шпага Славка Беркути» Н. Бічуї, який мене найбільше вразив». У творі висловити власні думки з приводу актуальності повісті.

Зарубіжна література

13-03-2020 р. Написати  твір на тему: «ОСПІВУВАННЯ КОХАННЯ І ДРУЖБИ В СОНЕТАХ ШЕКСПІРА». ( роб. зошит).

20-03-2020 р. Читати роман Мігеля де Сервантеса « Дон Кіхот». Опрацювати статтю підручника.

Інформатика

Онлайн-заняття з курсу «Програмування» (за бажанням).

18-03-2020 р.  Скласти програму обчислення кількості чисел некратних 5 серед 10 перших чисел натурального ряду.

01-04-2020 р. Опрацювати 1-6 сторінки конспекту “Урок Excel”.

Хімія

17-03-2020 р.  Виконати № 6.1.75, 6.1.77 (О. Березан).

31-03-2020 р. Виконати № 6.1.76, 6.1.78 (О. Березан).

Біологія

19-03-2020 р. Опрацювати  параграфи 34, 35 .

02-04-2020 р. Опрацювати  параграф 36 .

Географія

Завдання виконувати протягом карантину.

Опрацювати § 44-46. Пр.п. №10 в практикумах.

ГД №7 «Ландшафти Київщини, їх освоєння і використання».

ГД №6 «Виявлення ландшафтів у світі, що мають схожість з ландшафтами України».

ГД №5 «Вплив компонентів природи на здоров’я людини».

Алгебра

13-03-2020 р. Завдання записані в зошиті.

16-03-2020 р. Продовжити роботу над темою «Теорема Вієта». Опрацювати параграф №39. Розв’язати №39.10, №39.13,№39.15.

19-03-2020 р.Опрацювати метод заміни змінної при розв’язуванні раціональних рівнянь. Параграф №42. Розв’язати №2.32,№2.35,№2.40,№2.45 із посібника <<Алгебраїчний  тренажер>>(автори А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонський,М.С.Якір)
30-03-2020 р. Розв’язування текстових задач за допомогою квадратних рівнянь. Параграф №43. Розв’язати №165,№168,№170,№172 із збірника <<Алгебра. Збірник задач і контрольних робіт >>(автори А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонський,М.С.Якір).ст 33.

02-04-2020 р. Розв’язування текстових задач за допомогою квадратних рівнянь.

Параграф №43(повторити алгоритм розв’язування задач на спільну роботу). Розв’язати №173,№174 із збірника <<Алгебра. Збірник задач і контрольних робіт >>Алгебра,8 (автори А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонський,М.С.Якір). ст 33

03-04-2020 р. Розв’язування текстових задач за допомогою квадратних рівнянь.

Параграф №43.   Повторити поняття відсотків,основні задачі на відсотки:

 1. знаходження відсотків від даного числа
 2. знаходження числа за даним відсотком
 3. знаходження відсоткового відношення чисел

Розв’язати №43.23,№43.24 із підручника.№175 із збірника <<Алгебра. Збірник задач і контрольних робіт >> Алгебра,8 (автори А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонський,М.С.Якір). ст 33.

Геометрія

17-03-2020 р. Продовжити роботу над темою «Розв’язування прямокутних трикутників”. Розв’язати десять завдань за вибором з№239 по №252,другого варіанту, із збірникаА.Г.Мерзляк,В.Б.Полонський. Повторити опорний конспект з теми.

31-03-2020 р. Розв’язати контрольну роботу №5 (1,2 варіанти). Збірник задач і контрольних робіт.Геометрія 8. Ав.А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонський,М.С.Якір. ст. 99,ст.103.

Фізика

18-03-2020 р. Повторити матеріал параграфів №31 та №32 підручника. Розв’язати №15.81, №15.82, №15 84, №15.88 із збірника І .М. Гельфгат, І.Ю.Ненашев.

Історія України

Опрацювати § 31. Гетьманщина у 20-40 рр. 18 століття

Перегляньте презентацію 

Дайте відповіді на питання

 1. Кого Петро І призначив при гетьманові?
 2. Коли було створено Першу Малоросійську колегію?
 3. Хто був керівником Першої Малоросійської колегії?
 4. Які території України називали Малоросією?

В) Лівобережну Україну з Києвом        Г) Лівобережжя з Запоріжжям

 1. Хто очолив правління гетьманського уряду?
 2. Кого зображено на портреті?
 3. Установіть відповідність між історичним діячем і біографічною довідкою.
1        І. Скоропадський

2        П. Полуботок

3        Д. Апостол

4        П. Орлик

А гетьман у вигнанні, який підписав «Пакти і Конституції…»

Б уперше установив точний бюджет державних видатків

В   наказний гетьман, який помер у казематах Петропавлівської фортеці

Г перебуваючи під Решетилівкою, звернувся до Петра І з чолобитними

 1. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Діяльність Першої Малоросійської колегії

Б Створення Правління гетьманського уряду

В Обрання П. Орлика гетьманом і еміграції

Г Гетьманування Д. Апостола

 1. Укажіть факти з біографії Д. Апостола.
 • був гетьманом України
 • домігся переходу Києва під гетьманську владу
 • був кошовим отаманом
 • був ув’язнений у Петропавлівській фортеці
 • провів судову реформу
 • засланий до Сибіру
 • 32. Лівобережна та Слобідська Україна в другій половині 18 ст.
 1. Укажіть роки гетьманування К. Розумовського.
 2. Укажіть рік, у якому Єлизавета Петрівна зайняла імператорський престол.
 3. Кого було обрано гетьманом України у лютому 1750 р.?
 4. Де знаходиться відомий палац К. Розумовського?
 5. Хто очолив Другу Малоросійську колегію?
 6. Кого зображено на портреті?
 7. Установіть відповідність між подією та її наслідком.
1           діяльність Другої Малоросійської колегії

2           гетьманування К. Розумовського

3           маніфест про скасування на Слобожанщині козацького устрою

4           ліквідація козацького війська

А   позбавлення судових повноважень Генеральної військової канцелярії

Б відокремлення окремого стану населення – казенних селян

В перепис населення, обмеження вільного переходу селян від одного пана до іншого

Г створення Слобідсько-Української губернії

Д утворення Малоросійського генерал-губернаторства

 1. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Ліквідація полково-сотенного устрою на Лівобережній Україні
Б Указ про перетворення лівобережних козацьких полків на регулярні полки російської армії

В Ліквідація полкового устрою на Слобожанщині та утворення з козацьких п’яти гусарських полків

Г Правління Єлизавети Петрівни.

 1. Виберіть три твердження, що стосуються К. Розумовського
 • опікувався культурою та мистецтвом
 • підписав Коломацькі чолобитні
 • вдався до спроб встановити спадкове гетьманство
 • був похований у Спасо-Преображенській церкві на Полтавщині
 • співав у імператорському хорі
 • був останнім гетьманом України

01-04-2020 р. Завдання.

Всесвітня історія

02-04-2020 р. Перегляньте відеоролик за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=jlGCyaXQcmM та запропоновану презентацію «Промислова революція», повторно опрацюйте пар.22 і спробуйте створити власну презентацію «Епоха Просвітництва» за пропонованим шаблоном. (кілька слайдів є зразком). Чекаю ваші чудові презентації до 17 квітня 2020 року (не пізніше) на електронну адресу olgabenik13@ukr.net. Перша п’ятірка отримає бонус

12 група

Англійська мова (Козачук)

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ НАДСИЛАТИ ЗА АДРЕСОЮ valyaokho31@gmail.com.  В темі вказати своє прізвище та ім’я.

17-03-2020 р. SBp.44-45ex.1-5 Неформальний лист( опрацювати матеріал).

19-03-2020 р. WB p.40 ex 1-4.

24-03-2020 p.46-47 Виконати    завдання Focus Review3р.

26-03-2020 p. WB p.40 ex.1-4

Інформатика

Онлайн-заняття з курсу «Програмування» (за бажанням).

17-03-2020 р. (І підгрупа) Скласти програму обчислення кількості чисел некратних 5 серед 10 перших чисел натурального ряду.

01-04-2020 р. (І підгрупа)Опрацювати 1-6 сторінки конспекту“Урок Excel”.

20-03-2020 р. (ІІ підгрупа) Скласти програму обчислення кількості чисел некратних 5 серед 10 перших чисел натурального ряду.

03-04-2020 р. (ІІ підгрупа) Опрацювати 1-6 сторінки конспекту“Урок Excel”.

Українська мова

13-03-2020 р. (І підгрупа) Тема: Вставні слова. Розділові знаки при вставних словах.

Завдання: Опрацювати §28, 29, 30, виконати вправи 302, 307, тест на ст.140-141.

19-03-2020 р. (ІІ підгрупа) Тема: Відокремлені другорядні члени речення.

Завдання: Вивчити §31, виконати вправи 312, 313.

20-03-2020 р. (І підгрупа) Тема: Відокремлені другорядні члени речення.

Завдання: Вивчити §31, виконати вправи 312, 313.

31-03-2020 р. Відокремлені означення. Завдання. Вивчити параграф 32, виконати вправи 317-319 ( усно); письмово вправи 320, 324

Українська література

18-03-2020 р. Тема: Ніна Бічуя «Шпага Славка Беркути»

Завдання: Прочитати повість, виписати цитати до характеристики образів Славка Беркути (І варіант), Юлька Ващука (ІІ варіант), Стефка Вуса (ІІІ варіант), Лілі Теслюк (VI варіант).

31-03-2020 р. Написати твір «Літературний герой повісті «Шпага Славка Беркути» Н. Бічуї, який мене найбільше вразив». У творі висловити власні думки з приводу актуальності повісті.

Зарубіжна література

13-03-2020 р. Написати  твір на тему: «ОСПІВУВАННЯ КОХАННЯ І ДРУЖБИ В СОНЕТАХ ШЕКСПІРА». ( роб. зошит).

20-03-2020 р. Читати роман Мігеля де Сервантеса « Дон Кіхот». Опрацювати статтю підручника.

Алгебра

16-03-2020 р. Повторити параграфи  2, 3, 4 , виконати вправи: №№815(6-11).

Виконати вправи: 818(4-8), 823(2-6), 825 .

24-03-2020 р. Відповіді та завдання.

30-03-2020 р. Повторення. Повторити параграфи  7-9 , виконати вправи: №№845, 847, 849, 850.

За консультацією та перевіркою виконаних завдань звертатись:

050 167 30 70 та sv7101@gmail.com

31-03-2020 р. Повторення. Виконати вправи №№ 851-853.

Геометрія

17-03-2020 р. Опрацювати параграфи 20 і 21, вивчити формулу  ст. 151. Опрацювати презентацію за посиланням “Площа паралелограма”. Виконати вправи: №№ 667, 670, 677, 698, 705, 706.

24-03-2020 р. Відповіді та завдання.

31-03-2020 р. Тема «Площа трикутника». Дорогі здобувачі знань групи 12, я настійно вам рекомендую всі формули площ паралелограма, ромба, трикутника, а надалі й трапеції, вивчити і добре вивчити. Ви з ними будете зустрічатись на уроках геометрії в 9, 10 та 11 класах і доволі часто.

Отже, вивчити формули: ст. 155, виконати вправи усно №№ 721-723, письмово – 725, 726, 728, 730, 731( Вказівка.  Гіпотенуза дорівнює 30 см, висоту знаходимо за формулою з пункту 15. Тоді площа трикутника дорівнює S=1/2·30·9=135 см2 )

Хімія

17-03-2020 р.  Виконати № 6.1.75, 6.1.77 (О. Березан).

31-03-2020 р.  Виконати № 6.1.76, 6.1.78 (О. Березан).

Біологія

19-03-2020 р. Опрацювати  параграфи 34, 35 .

02-04-2020 р. Опрацювати  параграф 36 .

Географія

Завдання виконувати протягом карантину.

Опрацювати § 44-46. Пр.п. №10 в практикумах.

ГД №7 «Ландшафти Київщини, їх освоєння і використання».

ГД №6 «Виявлення ландшафтів у світі, що мають схожість з ландшафтами України».

ГД №5 «Вплив компонентів природи на здоров’я людини».

Історія України

Опрацювати § 31. Гетьманщина у 20-40 рр. 18 століття

Перегляньте презентацію 

Дайте відповіді на питання

 1. Кого Петро І призначив при гетьманові?
 2. Коли було створено Першу Малоросійську колегію?
 3. Хто був керівником Першої Малоросійської колегії?
 4. Які території України називали Малоросією?

В) Лівобережну Україну з Києвом        Г) Лівобережжя з Запоріжжям

 1. Хто очолив правління гетьманського уряду?
 2. Кого зображено на портреті?
 3. Установіть відповідність між історичним діячем і біографічною довідкою.
1        І. Скоропадський

2        П. Полуботок

3        Д. Апостол

4        П. Орлик

А гетьман у вигнанні, який підписав «Пакти і Конституції…»

Б уперше установив точний бюджет державних видатків

В   наказний гетьман, який помер у казематах Петропавлівської фортеці

Г перебуваючи під Решетилівкою, звернувся до Петра І з чолобитними

 1. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Діяльність Першої Малоросійської колегії

Б Створення Правління гетьманського уряду

В Обрання П. Орлика гетьманом і еміграції

Г Гетьманування Д. Апостола

 1. Укажіть факти з біографії Д. Апостола.
 • був гетьманом України
 • домігся переходу Києва під гетьманську владу
 • був кошовим отаманом
 • був ув’язнений у Петропавлівській фортеці
 • провів судову реформу
 • засланий до Сибіру
 • 32. Лівобережна та Слобідська Україна в другій половині 18 ст.
 1. Укажіть роки гетьманування К. Розумовського.
 2. Укажіть рік, у якому Єлизавета Петрівна зайняла імператорський престол.
 3. Кого було обрано гетьманом України у лютому 1750 р.?
 4. Де знаходиться відомий палац К. Розумовського?
 5. Хто очолив Другу Малоросійську колегію?
 6. Кого зображено на портреті?
 7. Установіть відповідність між подією та її наслідком.
1           діяльність Другої Малоросійської колегії

2           гетьманування К. Розумовського

3           маніфест про скасування на Слобожанщині козацького устрою

4           ліквідація козацького війська

А   позбавлення судових повноважень Генеральної військової канцелярії

Б відокремлення окремого стану населення – казенних селян

В перепис населення, обмеження вільного переходу селян від одного пана до іншого

Г створення Слобідсько-Української губернії

Д утворення Малоросійського генерал-губернаторства

 1. Установіть хронологічну послідовність подій.

А Ліквідація полково-сотенного устрою на Лівобережній Україні
Б Указ про перетворення лівобережних козацьких полків на регулярні полки російської армії

В Ліквідація полкового устрою на Слобожанщині та утворення з козацьких п’яти гусарських полків

Г Правління Єлизавети Петрівни.

 1. Виберіть три твердження, що стосуються К. Розумовського
 • опікувався культурою та мистецтвом
 • підписав Коломацькі чолобитні
 • вдався до спроб встановити спадкове гетьманство
 • був похований у Спасо-Преображенській церкві на Полтавщині
 • співав у імператорському хорі
 • був останнім гетьманом України

01-04-2020 р. Завдання.

Всесвітня історія

02-04-2020 р. Перегляньте відеоролик за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=jlGCyaXQcmM та запропоновану презентацію «Промислова революція», повторно опрацюйте пар.22 і спробуйте створити власну презентацію «Епоха Просвітництва» за пропонованим шаблоном. (кілька слайдів є зразком). Чекаю ваші чудові презентації до 17 квітня 2020 року (не пізніше) на електронну адресу olgabenik13@ukr.net. Перша п’ятірка отримає бонус

21 група

Біологія

13-03-2020 р. § 46 (Віруси – Super актуально!). § 47 – опрацювати. Виконати в зошиті тести і завдання зі стор. 201.

Завдання виконувати протягом карантину.

Опрацювати § 45-47. В зошиті виконати тести і завдання зі сторінки 201.

Скласти опорні конспекти до § 48-50.

Географія

13-03-2020 р. § 35, 36 – опрацювати.

ГД № 3 “Українські та імпортні продукти в споживчому кошику вашої родини”.

ГД № 4 “Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах”.

§ 37-39 – опрацювати.

ГД “Малі та середні місця України = центри швейного виробництва” (за бажанням).

Завдання виконувати протягом карантину.

Опрацювати § 33-41 (Теми «Легка, харчова промисловість», «Транспорт», «Торгівля»).

ГД №5 «Українські та імпортні продукти в споживчому кошику вашої родини».

ГД №4 «Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах».

ГД №3 «Малі і середні міста України – центри швейного виробництва».

ГД №6 «Міські види транспорту Білої Церкви: перспективи розвитку (розглянути в історичному аспекті)».

Алгебра

13-03-2020 р. Повторити параграф 31, виконати вправи: №№ 31.22, 31.24, 31.28, 31.31, 31.36, 31.39.

16-03-2020 р. Опрацювати параграф 32, вивчити формулу на ст. 338.

18-03-2020 р. Виконати вправи №№  32.4, 32.9, 32.12, 32.15, 32.20, 32.21, 32.24, 32.26.

20-03-2020 р. Збірник завдань для державної підсумкової атестації  з математики (2018, 2019 або 2020 рік). Виконати вправи 1.12 усіх варіантів, а також: 4.3 (варіант 3), 4.3 (варіант 8), 3.4(варіант 21), 3.4(варіант 37).

За консультацією та перевіркою виконаних завдань звертатись: 050 167 30 70 та sv7101@gmail.com

24-03-2020 р. Збірник завдань для державної підсумкової атестації  з математики (2018, 2019 або 2020 рік). Виконати вправи: варіант 3(2.3), варіант 6(2.2), варіант 10(2.3), варіант 13(2.2), варіант 19(2.4), варіант 32(3.3).

За консультацією та перевіркою виконаних завдань звертатись: 050 167 30 70 та sv7101@gmail.com

30-03-2020 р. Контрольна робота «Арифметична прогресія»

І варіант

 1. Знайти різницю і сотий член арифметичної прогресії (an) : 2,7; 3,1; 3,5… .
 2. Знайти п’ятий член і суму двадцяти перших членів арифметичної прогресії (an), якщо a1 = 3 , d = 2.
 3. Знайти суму двадцяти шести перших членів арифметичної прогресії (an), яка задана формулою an = 3n + 1.
 4. Між числами 3 і –1 вставити вісім чисел так, щоб вони разом із даними утворили арифметичну прогресію.
 5. Знайти суму від’ємних членів арифметичної прогресії – 2,3 ; – 2; – 1,7; … 6. Знайти номер члена арифметичної прогресії (an), який дорівнює 17,2 , якщо a1 = 5,3 , d = 0,7.
 6. Знайти суму двадцяти перших членів арифметичної прогресії (an), якщо сума п’ятого і десятого члена прогресії дорівнює 74, а сума четвертого і сьомого членів прогресії дорівнює 58.

ІІ варіант

 1. Знайти різницю і сотий член арифметичної прогресії (an) : 5,4; 4,8; 4,2… .
 2. Знайти п’ятий член і суму двадцяти перших членів арифметичної прогресії (an), якщо a1 = 4 , d = 3.
 3. Знайти суму двадцяти шести перших членів арифметичної прогресії (an) , яка задана формулою a n = 2n + 2.
 4. Між числами 4 і 2,8 вставити п’ять чисел так, щоб вони разом із даними утворили арифметичну прогресію.
 5. Знайти суму додатних членів арифметичної прогресії 3,2 ; 2,7; 2,2; … .
 6. Знайти номер члена арифметичної прогресії (an), який дорівнює 39, якщо a1 = 6,5 , d = 1,3.
 7. Знайти суму двадцяти перших членів арифметичної прогресії (an), якщо сума п’ятого і восьмого члена прогресії дорівнює 82, а сума третього і дев’ятого члена дорівнює 76.

31-03-2020 р. Тема «Геометрична прогресія». Опрацювати пункт 33, вивчити формули, ст. 345, розібрати приклади, ст. 346-347. Виконати вправи №№ 33.5, 33.8, 33.9, 33.13, 33.16, 33.21, 33.23.

Геометрія

17-03-2020 р. Повторити параграф 24, виконати вправи: №№ 24.28, 24.30, 24.37, 24.39, 24.41.

24-03-2020 р. Контрольна робота.

31-03-2020 р. Тема: «Початкові відомості зі стереометрії». Опрацювати пункт 25, розглянути схему, ст.248 та приклади,  ст. 249. Виконати вправи 25.1-25.20.

03-04-2020 р. Виконати вправи 33.25, 33.27, 33.31, 33.33, 33.35, 33.37.

Корисні посилання:

https://yukhym.com/uk/matematika/geometrichna-progresiya-v-prikladakh.html

https://subject.com.ua/lesson/mathematics/algebra9/55.html

http://www.mathros.net.ua/oznachennjataformulaobchyslennjazagalnogochlenageometrychnoiprogresii.html

Англійська мова (Козачук)

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ НАДСИЛАТИ ЗА АДРЕСОЮ valyaokho31@gmail.com.  В темі вказати своє прізвище та ім’я.

18-03-2020 р. SB p.100-101 ex.1-5 ( Опрацювати лексику).

19-03-2020 р. WB p.96-97 ex1-4.

25-03-2020 р. Word Store8E,WBp.97ex.5 

27-03-2020 р. WB p.48ex.1-5.

Англійська мова (Щаслива)

17-03-2020 р. SB p.100-101. Word Store 8D, 8E.

18-03-2020 р. WB p.96-97.

30-03-2020 р. https://sites.google.com/view/englishatlyceum-masc/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 (постійно оновлюється).

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ НАДСИЛАТИ ЗА АДРЕСОЮ happynataly0305@gmail.com.  В темі вказати своє прізвище та ім’я.

Українська мова

17-03-2020 р. (І підгрупа). Тема: Текст, його основні ознаки. Будова тексту. Мікротема і абзац.

Завдання: Вивчити §33, 34, виконати вправи 408, 411, 413.

19-03-2020 р. (ІІ підгрупа). Тема: Текст, його основні ознаки. Будова тексту. Мікротема і абзац.

Завдання: Вивчити §33, 34, виконати вправи 408, 411, 413.

31-03-2020 р. Мікротема і абзац. Ключові слова в тексті й абзаці.

Завдання. Опрацювати параграф 33-34. Виконати вправи 414 (письмово тільки завдання №1, №2 на сторінці 192). Вправа 417 – письмово 2 завдання. Вправа 418 усно. Вправа 421.

Українська література

19-03-2020 р. Тема: Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний («Катерина»), реалістично-побутовий («Наймичка»).

Завдання: Опрацювати матеріал підручника ст. 199-203. Письмово: Про що мріяли Шевченкові героїні Катерина, Ганна – виписати відповідні рядки в зошит. Написати на чернетках твір на одну з тем, записаних у робочих зошитах.

31-03-2020 р. Лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього. Прочитати поезії «Доля», «Росли укупочці, зросли…» Опрацювати відповідний матеріал підручника стор. 205-207

Зарубіжна література

16-03-2020 р. Образ Башмачкіна. План відповіді. Читати повість Оноре де Бальзака «Гобсек». Опрацювати статтю підручника «Бальзак і Україна».

30-03-2020 р.

Повість «Гобсек» у структурі «Людської комедії». Сюжетно-композиційні особливості твору («розповідь у розповіді»).

1

30.03

Багатогранність образу Гобсека (як соціального типу доби, як філософа та ін.), засоби його створення (портрет, психологічна деталь, монолог, вчинки, філософське ставлення до життя та ін.).

1

30.03

Дом. завд.: читати підручник с.181-197; виконати усно завдання на с.192. виписати тезиси до теми «Образ Гобсека»( презентація 3), опрацювати анкету твору.

Додатковий матеріал . 

Інформатика 

Онлайн-заняття з курсу «Програмування» (за бажанням).

18-03-2020 р. Вивчити § 38. Дати відповідь на 1 та 2 питання.

01-04-2020 р. Опрацювати конспект “Двовимірні масиви”.

Фізика

16-03-2020 р. Опрацювати §34 підручника за редакцією В.Г. Бар’яхтара, С.О. Довгого «Рух тіла під дією сили тяжіння». п..1,2.  Написати конспект в робочому зошиті..

с.219. Дати відповіді на контрольні запитання №1,2 (усно). Виконати вправу 34 №1(усно), №2,3,5 (письмово).

18-03-2020 р. Опрацювати §34 підручника за редакцією В.Г. Бар’яхтара, С.О. Довгого «Рух тіла під дією сили тяжіння». п..3.  Написати конспект в робочому зошиті..

с.219. Дати відповіді на контрольні запитання №3,4 (усно). Виконати вправу 34 №4,7 (письмово).

30-03-2020 р. Рух тіла під дією кількох сил.

Опрацювати §35. Записати в робочому зошиті опорний конспект до параграфа.

Розглянути приклади розв’язування задач.  Розв’язати письмово задачі вправи 35.

31-03-2020 р. РОЗДІЛ V РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ. Рух тіла під дією кількох сил. Опрацювати §35. Записати в робочому зошиті опорний конспект до параграфа.

Розглянути приклади розв’язування задач із записом до робочого зошита.  Розв’язати письмово в робочому зошиті задачі вправи 35. Рекомендую прослухати лекцію на youtube.com  РЛ Фізика

Виконані завдання сканувати та  відправити мені на електронну пошту ogrushnik@jmail.com  або сфотографувати та  скинути на Viber 0971463022 

Хімія

17-03-2020 р. Опрацювати параграф 29. Виконати № 218-220.

31-03-2020 р. Опрацювати параграф 30.

Історія України

Електронна адреса для відправлення виконаних завдань: yaremnv@ukr.net 

 • Повторити §25-29, виконати тести на стор. 241-245 (у робочих зошитах) Виконані завдання надіслати 20 березня у друкованому вигляді (із зошита набрати)
 • Опрацювати §30, уважно прочитати та виконати письмово завдання на стор. 254 (у робочих зошитах записати: §30, його назву, виконані завдання)
 • Опрацювати §31, уважно прочитати та виконати письмово завдання на стор. 264 (у робочих зошитах записати: §31, його назву, виконані завдання).

02-04-2020 р. Завдання за посиланням. Перегляньте презентацію.

03-04-2020 р. Завдання за посиланням.

Всесвітня історія

Електронна адреса для відправлення виконаних завдань: yaremnv@ukr.net

 Опрацюйте уважно §24. У робочих зошитах запишіть відповіді на такі запитання: (це завдання надіслати 19 березня у друкованому вигляді)

 • 24. Японія. Доба Мейдзі

Варіант 1 

Зміст запитання
1. Кого в Японії називали сегуном?
2. Імператор втратив реальну владу, але не був знищений. Чому?
3. Яким способом Токугава Іеясу поклав край міжусобицям князів?
4. Яке японське місто було столицею сегуна?
5. З’ясуйте історичне значення революції Мейдзі
6. Яка реформа другої половини ХІХ ст. в Японії послабила вплив князівських кланів?
7. З’ясуйте суть фінансової реформи в Японії
8. Яке значення для розвитку Японії мала адміністративна реформа 1870-1872 рр.?
9. З’ясуйте історичне значення реформ, проведених у 70-80-х рр. ХІХ ст. в Японії
10. Визначте сутність загальнонаціональної стратегії модернізації японського суспільства
11. Проаналізуйте склад японського парламенту та зробіть висновок про виборчі  права населення Японії
12. Чим завершився конфлікт на Корейському півострові?

 Варіант 2

Зміст запитання
1. Кого в Японії називали «мікадо»?
2. Якій важливій проблемі в Японії сегун поклав край?
3. Чому Токугава Іеясу прийняв рішення про «закриття країни»?
4. Що означає вислів «епоха Мейдзі»?
5. Кого імператор Муцухіто усував від управління державою?
6. Чому вартість землі в Японії була дуже дорогою?
7. З’ясуйте результати аграрної реформи в Японії
8. Розкрийте сутність військової реформи
9. Чому Японія ввійшла до групи великих держав і за рівнем розвитку стала аграрно-індустріальною країною?
10. Яка форма правління встановлювалася в Японії в результаті прийняття Конституції 1889 р.?
11. Назвіть причини ускладнення процесу становлення профспілкового і робітничого руху
12. Які події спричинили назрівання російсько-японського конфлікту, конфлікту Японії із США?

 Ці завдання виконати в зошитах і здати на перевірку 09.04.20. 

 • 03. 20. Опрацюйте §25. Складіть у зошиті розгорнутий план за §25. Дайте усні відповіді на запитання на стор. 155; письмово виконайте завдання №9 на стор. 155; запишіть у зошит основні історичні події та роки, коли вони відбулись (стор. 155)
 • 03.20. Опрацюйте §26. Складіть розгорнутий план за §26. Дайте усні відповіді на запитання на стор. 159; Дайте усні відповіді на запитання на стор. 159; письмово виконайте завдання №4 на стор. 159; запишіть у зошит історичні події та роки, коли вони відбулись (стор. 159)
 • 04.20. Опрацюйте §27. У робочі зошити випишіть основні цілі колоніальної політики ХІХ ст. (стор. 160-161).

Мистецтво

Тема: Кінематограф: захопливе явище; Опрацювати сторінки 96 -105 в підручнику.

02-04-2020 р. Опрацювати сторінки 106 – 122 в підручнику; Поцікавитись особливостями проведення кіноподій з відзначення найкращих кінострічок; Створити власну “ТОП-десятку” найкращих кінофільмів й серіалів та надіслати за адресою korol.olenka22@gmail.com

31 група

Англійська мова (Козачук)

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ НАДСИЛАТИ ЗА АДРЕСОЮ valyaokho31@gmail.com.  В темі вказати своє прізвище та ім’я.

16-03-2020 р. SBp.54ex.1, 2, 3   Grammar focus p.120.

17-03-2020 р.WB p.48-49 ex 1-6.

23-03-2020 р.   SBp.54 ex6, 7 SBp.55- Опрацювати Speaking   Focus, WB p.50-51

Англійська мова (Щаслива)

16-03-2020 р. SB №7-14 Р.49 Word Store 4А, 4В  My lab.

30-03-2020 р. https://sites.google.com/view/englishatlyceum-masc/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 (постійно оновлюється).

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ НАДСИЛАТИ ЗА АДРЕСОЮ happynataly0305@gmail.com.  В темі вказати своє прізвище та ім’я.

Українська мова

13-03-2020 р. (ІІ підгрупа) Тема: Морфологічна помилка. Іменник. Рід іменників. Завдання: Вивчити §38, виконати вправи 346, 350, 352.

17-03-2020 р. (І підгрупа) Тема: Письмове прохання довільного змісту. Написання ділового листа. Завдання: Вивчити §27, виконати вправу 239. Виконати тести № 3,4.

20-03-2020 р. (ІІ підгрупа) Тема: Письмове прохання довільного змісту. Написання ділового листа. Завдання: Вивчити §27, виконати вправу 239. Виконати тести № 3,4.

31-03-2020 р. Іменники, що мають лише форму однини чи множини. Закінчення іменників в орудному відмінку. Закінчення іменників чоловічого роду другої відміни в родовому відмінку.

Завдання. Вивчити параграф 39-41. Виконати вправи 357, 376, 388. Вислати (до 03.04.20 включно) відповіді на тест №4 з української мови на електронну адресу: zamkova2012@gmail.com

Українська література

17-03-2020 р. Тема: Леся Українка. Призначення поета і поезії, мужність ліричної героїні, автобіографічні мотиви у віршах «Слово, чому ти не твердая криця…», «Мріє, не зрадь», «Стояла я і слухала весну».

Завдання: Виразно читати поезію, уміти аналізувати.

Тема: Леся Українка драма-феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа.Завдання: Прочитати «Лісову пісню», виписати цитати до характеристики образу Мавки (дівчата) Лукаша (хлопці). Опрацювати статтю підручника (відповідно до теми уроків).

31-03-2020 р. Леся Українка. «Лісова пісня». Мати Лукаша й Килина – антиподи головній героїні Мавці. Природа і людина у творі. Завдання: опрацювати матеріал підручника стор. 177 – 195. Вислати твір на тему: «Чим збагачує, облагороджує людину осмислення змісту «Лісової пісні» Лесі Українки?» до 06.04.20 – включно на електронну адресу zamkova2012@gmail.com

Зарубіжна література

16-03-2020 р. Вивчити ( на вибір  1) вірш Поля Верлена, Артюра Рембо, Шарля Бодлера.

Мистецтво

18-03-2020 р. Живопис та декоративно-ужиткове мистецтво  Індії. Звучання і рух Всесвіту в музиці і танцях. ( підручник Л. Масол).

18-03-2020 р. Підготуватися до тестування . Тема: «Мистецтво індійського культурного регіону». Читати:  параграфи  4.1, 4.2  с.60-71. Підручник   (автор Л.Масол) Мистецтво 10(11) клас; подивитися презентацію1 та презентацію2. Виконати  контрольну роботу( від 1 квітня).

01-04-2020 р. Підготуватися до тестування . Тема: «Мистецтво індійського культурного регіону». Читати:  параграфи4.1, 4.2  с.60-71. Підручник   (автор Л.Масол) Мистецтво 10(11) клас; подивитися презентації в завданні. Виконати  контрольну роботу( від 1 квітня).Надіслати за адресою:     shtatiana060699@gmail.com

Інформатика

Онлайн-заняття з курсу «Програмування» (за бажанням).

13-03-2020 р. (І підгрупа) Повторити типи даних (за конспектом).

17-03-2020 р. (ІІ підгрупа) Опрацювати матеріал за посиланням “Запити в базах даних”.

31-03-2020 р. Вивчити за підручником тему “Форми”.
Фізика

13-03-2020 р. Опрацювати §34 підручника за редакцією В.Г. Бар’яхтара, С.О. Довгого «Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали». Написати конспект  в робочому зошиті. с.205. Дати відповіді на контрольні запитання (усно). Виконати вправу 34 (усно).

20-03-2020 р. Опрацювати §35 підручника за редакцією В.Г. Бар’яхтара, С.О. Довгого «Механічні властивості твердих тіл». Написати конспект в робочому зошиті.

с.211. Дати відповіді на контрольні запитання (усно). Виконати вправу 35 №1,2,5,6 (усно), №3,4 (письмово)

Хімія

20-03-2020 р.  Опрацювати  параграф 19. Виконати № 19.

03-04-2020 р.  Опрацювати   https://youtu.be/3psgmu-ocyE.

Біологія

18-03-2020 р. Опрацювати  параграфи 38 .

01-04-2020 р. Опрацювати  параграфи 39.

Географія

Завдання виконувати протягом карантину.

США, Канада, Бразилія. Пр. р. № 56 в практикумах.

ГД №22 «Економічна взаємодія вздовж державного кордону між Мексикою та США».

ГД №23 «Складники підприємницького успіху української діаспори в Канаді та США».

Економіка

Завдання виконувати протягом карантину.

Опрацювати § 47-51. Виконати в зошитах тести і завдання зі сторінок 190-191.

Тема: «Доходи у ринковій економіці» § 52-55. Завдання в зошитах зі сторінок 193,195, 198, 200.

Алгебра

16-03-2020 р. Узагальнення та систематизація знань з теми «Розв’язування тригонометричних рівнянь та нерівностей». Розв’язати завдання № 10-20 теми №18 та №15-25 теми №19 з посібника для підготовки до ЗНО автор А.М.Капіносов.

19-03-2020 р. Розв’язати  завдання для підготовки до оцінювання ( підручник,ст.181). Підготувати навчальні проєкти на тему<<Аркфункції в рівняннях і нерівностях>>.

30-03-2020 р. Розв’язати  завдання для підготовки до оцінювання ( підручник,ст.181).Продовжити роботу по підготовці навчальних проєктів на тему<<Аркфункції в рівняннях і нерівностях>>.

02-04-2020 р. Розв’язати  завдання  для тематичного оцінювання знань. Тема. Тригонометричні рівняння та нерівності. Збірник задач і завдань для тематичного оцінювання.10 клас. Алгебра. ав. А.Г.Мерзляк,В.Б. Полонський, Е.М.Рабінович,М.С.Якір(1 варіант-ст.124, 2 варіант-ст.129

Геометрія

17-03-2020 р. Продовжити роботу над темою «Операції над векторами:додавання векторів, множення вектора на число, скалярний добуток векторів. Опрацювати параграф№22 підручника.Розв’язати№22.1,№22.3,№22.6.

31-03-2020 р. Розв’язати контрольну роботу №1. Тема.Координати, вектори в просторі. ( 1 та 2 варіанти). Збірник задач і контрольних робіт. Геометрія 11 . Автори А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонський, М.С.Якір (ст.90,96).

Історія України

Електронна адреса для відправлення виконаних завдань: yaremnv@ukr.net 

 • Опрацювати 31.
 • Письмово у робочих зошитах виконати завдання № 1, 3, 4, 5, 6.
 • Усно виконайте завдання №2, використавши карту на стор. 210.
 • Складіть 12 запитань (з відповідями), запишіть їх у робочий зошит. Виконане завдання надішліть19.03.20.
 • Підготуватися до виконання тестових завдань за §30-31

02-04-2020 р.    (виконати до 18.00 і надіслати) Моя електр. пошта: yaremnv@ukr.net

Спочатку прочитайте усі завдання

 • Завдання 1. Перегляньте відео «Тарас Костанчук про тактику випаленої землі» (час – 16.26) за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=T9t4KlO05yo
 • Завдання 2. Одним реченням напишіть і надішліть відповіді на кожне запитання:
 1. Про що розповідається у відео?
 2. Що нового Ви дізналися з відео (чого немає у підручнику)?
 3. Що Вас здивувало?
 4. Що Вас вразило?
 5. Які висновки Ви зробили після перегляду?

Зошити з виконаними завданнями здати на перевірку 09.04.20.

09-04-2020р.

 • 1. Опрацювати §32.
 • 2. Письмово у робочих зошитах виконати завдання № 1, 3, 4.
 • 3. Усно виконайте завдання №2, використавши карту на стор. 226.
 • Підготуйтеся до виконання тестових завдань за §32
 • 4. Перегляньте відео «Гитлеровский план «Оst»| Мир Гитлера: послевоенные планы» (час – 10.09) за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=6ow5OaR9BpA
 • 5. Запишіть у зошити свої коментарі за алгоритмом виконання завдання 2.

Не виконане завдання з будь-якого предмета оцінюється «2»

Невчасно виконані завдання оцінюватимуться за 8-ми бальною шкалою

Всесвітня історія

Електронна адреса для відправлення виконаних завдань: yaremnv@ukr.net

 • Повторити опрацьований навчальний матеріал §17-20; скласти 12 завдань за §17-20 з вказуванням правильного варіанту відповіді (шаблони:

1-8 завдання – з вибором однієї правильної відповіді по 0, 5 бала кожне завдання);

9 завдання – вкажіть зайве у кожному з 4-х логічних рядків (по 0,5 бала кожне завдання);

10 завдання – «впізнай мене» – короткий опис історичної персоналії (4 завдання по 0,5 бала)

11 завдання – встановіть відповідність (4 завдання по 0,5 бала)

12 завдання – встановіть хронологічну послідовність (4 завдання по 0,5 бала)

Виконані завдання надіслати 23.03.20 у надрукованому вигляді

 • Опрацювати розділ 6 (§21, 22, 23).
 • Усно виконайте завдання після кожного параграфа
 • Складіть хронологію подій за темою «Передумови Другої світової війни» (у зошитах письмово за §21, 22, 23)
 • Складіть 12 запитань з відповідями за §21, 22, 23 (у зошитах письмово та надіслати у друкованому вигляді 30.03.20)

Зошити здати на перевірку06.04.20

06-04-2020 р. Завдання. Презентація. Тести.

Громадянська освіта

Електронна адреса для відправлення виконаних завдань: yaremnv@ukr.net

 • 03.20. Опрацювати теми 2,5 розділу 6.
 • Усно виконати завдання після кожної теми (2,5).
 • У робочому зошиті за розділом 6 записати 12 тверджень для проведення гри «вірю – не вірю); для себе вкажіть правильні відповіді та коментарі до кожного запитання.
 • Повторіть навчальний матеріал розділу 6.
 • 04.20. У зошитах письмово виконайте тести до розділу 6.

За консультаціями телефонуйте: 067-855-2000

02-04-2020 р.

 • Опрацювати теми 2 та 5 розділу 6 (+див. презентації).
 • Усно виконати завдання після кожної теми (2, 5).
 • У робочому зошиті за темами 2 і 5 записати 12 тверджень для проведення гри «вірю – не вірю); вкажіть правильні відповіді ( +/– ) до кожного запитання; надішліть.
 • У зошитах письмово виконайте тести до теми 5 «Підприємництво» (тести в презентації), надішліть.
 • Знайдіть і подивіться в Інтернеті відео «Цілі сталого розвитку»

Захист Вітчизни

https://sites.google.com/view/centrvpvdpzvutjaga/матеріали-для-учнів

41 група

Украінська мова та література

https://www.youtube.com/channel/UCQR9sMWcZshAwYX-EYH0qiA?fbclid=IwAR1M_SK1uE3HVm6g66Xsf5-qxUuV3d4e6w6gNl4NrU1vLakW0wY21NeSQaE

http://osvita.ua/test/training/ukr-literature/

25-03-2020 р.Завдання з української літератури для учнів 41, 42 груп

 1. Опрацювати поезію Івана Драча, Миколи Вінграновського і Василя Стуса. Виконати тести. Надіслати в друкованому вигляді на ел. адресу oterekhova@ukr.net до04.2020.
 2. Підготувати відповіді за планом семінарського заняття «Роль поета в житті народу (за романом Ліни Костенко «Маруся Чурай»). Конспект відповідей на питання (2, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 15) надіслати на ел. адресу oterekhova@ukr.net до04.2020.
 3. Виконати контрольну роботу за творчістю Ліни Костенко, надіслати на ел. адресу oterekhova@ukr.net до04.2020.

Маруся Чурай

Контрольна Ліна Костенко

Драч. Вінграновский

Стус

Українська мова

Контрольне есе

Великий Тлумачний Словник сучасної української мови визначає поняття «принцип» як особистісне переконання, норму, правило, яким керується хто-небудь у житті, поведінці. Про деяких людей говорять: «Принципова людина».

Викладіть Ваш погляд на проблему: «Чи можна в житті не розходитися з принципами?» або «Відмова від принципів веде до духовної смерті».

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва, історичними фактами або випадками з життя. Сформулюйте висновки.

Надіслати в друкованому вигляді на ел. адресу oterekhova@ukr.net до 03.04.2020.

Англійська мова (Козачук)

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ НАДСИЛАТИ ЗА АДРЕСОЮ valyaokho31@gmail.com.  В темі вказати своє прізвище та ім’я.

16-03-2020 р. SBp.88-89(ex.2-6)-Умовні речення третій тип.

18-03-2020 р. WB p.96 ex. A.B, 1, 2;   p.97 ex.3, 4, 5.

25-03-2020 р.  SBp.90-91 ex 1-4, 5, 6, 7,9

Англійська мова (Щаслива)

13-03-2020 р. SB p.86-87 Lesson 31 WB P.93

20-03-2020 р. Informal letter p.13 (див.групу у вайбері) WB p. 94-95 to read

23-03-2020 р. Завдання до ЗНО (див.групу у вайбері) Подив. Відео «What’s the difference? Another / Other / The other».

30-03-2020 р. https://sites.google.com/view/englishatlyceum-masc/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 (постійно оновлюється).

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ НАДСИЛАТИ ЗА АДРЕСОЮ happynataly0305@gmail.com.  В темі вказати своє прізвище та ім’я.

Зарубіжна література

16-03-2020 р. Ґабріель Ґарсіа Маркес. «Стариган із крилами». Читати оповідання. Опрацювати статтю підручника.

Письмовий домашній твір «Старий Сантьяґо: переможець чи переможений? Роздуми над повістю Е. Гемінґвея “Старий і море”» або «Чи потребує людство дива? Роздуми над оповіданням Ґ. Ґарсія Маркеса “Стариган із крилами”» (на вибір учня). 

31-03-2020 р. ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX – ПОЧАТКУ XXI СТ.

Тема:  Формування «театру абсурду» як явища театрального авангарду в 1950–1960-х рр., його провідні ознаки. Огляд здобутків митців («Гостина старої дами» Ф. Дюрренматта, «Санта-Крус» М. Фріша, «Носороги» Е. Йонеско, «Чекаючи на Годо» С. Беккета). Жанрові новації (драма-притча, трагікомедія та ін.). Значення іронії, гротеску у творах.

Дом. завдання:

1.     Опрацювати статті підручника на с.179 -185.

2.     Переглянути ролік «Театр абсурду». Перенести в зошит схему «Театр абсурду». Поповнити словничок новими термінами.

3.     Ретельно ознайомитися с матеріалами роліків.Виписати в зошит риси постмодернізму.

31-03-2020 р.

1.       Опрацювати статтю підручника на с. 190-203.

2.       2. Постмодернізм. Портрет доби. https://www.slideshare.net/ssuser0c1ee5/ss-75966265.

3.       Текст оповідання «Скляний равлик».Читати.

4.        Аналіз твору.

5.        Переглянути презентацію.

Мистецтво

17-03-2020 р. Національна композиторська школа України. Музичний авангард. ( підручник Л. Масол).

31-03-2020 р.

53

  31.03

02.04

Сучасні напрямки музики популярних жанрів. Музика української діаспори

54

31.03

02.04

Тематичне оцінювання

Дом. завдання:

1.       Опрацювати статтю « Художня спадщина України.Музичне мистецтво. Музика митців української діаспори».  Підручник з мистецтва 10-11 клас (автор Л.Масол) с.188-189.

2.       Підготуватися до виконання контрольної роботи. Опрацювати розділ II , тема 7. Художня спадщина України, параграф 7.4  , с.176 – 189.

3.       Дати розгорнуті письмові відповіді  в зошиті (12 аркуш.)  на запитання 1-6 на с. 189.

Оформити як контрольну роботу . Музичне мистецтво України.      

 41гр. – від 31 березня, 42 гр. – від 2 квітня.

4.       Виписати в зошит «Мистецьку скарбничку» на с.189. Прослухати українські пісні у виконанні Квітки Цісик (Інтернет).

5.       Написати реферат. «Українська рок-музика (гурти «Гайдамаки», «Скрябін»,  «Океан Ельзи», «Даха-Браха», «Онука» та інші)».

Інформатика

Онлайн-заняття з курсу «Програмування» (за бажанням).

16-03-2020 р Підготувати повідомлення “Застосування логічних функцій диз’юнкції та кон’юнкції в схемотехніці” (протилежний варіант) і надіслати на e-mail oob59@ukr.net.

30-03-2020 р. Опрацювати https://vseosvita.ua/library/osnovni-logicni-operacii-45923.html

Астрономія

17-03-2020 рОпрацювати Тему №5 «Зорі. Еволюція зір» п. 2 «Звичайні зорі. Подвійні зорі. Фізично- змінні зорі. Планетні системи інших зір» за підручником Миколи Пришляка «Астрономія». Написати конспект в робочому зошиті. с.84. Дати відповіді на контрольні запитання. Опрацювати Тему №5 «Зорі. Еволюція зір» п. 3 «Еволюція зір. Білі карлики. Нейтронні зорі. Чорні діри» за підручником Миколи Пришляка «Астрономія». Написати конспект в робочому зошиті. с.89. Дати відповіді на контрольні запитання. с 89 Виконати тестові завдання із автоматичною перевіркою на сайті «Інтерактивне навчання».

Фізика

30-03-2020 р. РОЗДІЛ ІV АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА. Дослід Резерфорда. Постулати Н. Бора. Енергетичні рівні атома. Опрацювати §36 підручника за редакцією Бар’яхтараВ.Г.,  Довгого С.О.  Записати в робочому зошиті опорний конспект до параграфа. Дати усно відповіді на контрольні запитання (с.214).  Розв’язати письмово в робочому зошиті задачі вправи 36. Рекомендую прослухати лекцію на youtube.com  РЛ Фізика. Виконані завдання сканувати та  відправити мені на електронну пошту ogrushnik@jmail.com  або сфотографувати та  скинути на Viber 0971463022

02-04-2020 р. РОЗДІЛ ІV АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА. Види спектрів. Основи спектрального аналізу. Опрацювати §37 підручника за редакцією Бар’яхтараВ.Г.,  Довгого С.О. Записати в робочому зошиті опорний конспект до параграфа.

Хімія

20-03-2020 р.  Опрацювати  параграф 25. Виконати № 195.

03-04-2020 р.  Опрацювати https://youtu.be/bpwmGkCR23k.

Біологія

18-03-2020 р. Опрацювати  параграф 36.

01-04-2020 р. Опрацювати  параграф 37.

Географія

Завдання виконувати протягом карантину. Опрацювати § 23-27 (теми «Глобальна економіка», «Політична географія та геополітика»). Пр.р. №8 в практикумах.

ГД №10 «Світовий ринок патентів: лідери й аутсайдери».

Алгебра

13-03-2020 р. Завдання записані в зошиті.

16-03-2020 р. Опрацювати опорний конспект по темі «Ірраціональні рівняння та  системи рівнянь». Розв’язати завдання №14-24 теми №12 з посібника для підготовки до ЗНО автор А М Капіносов.

19-03-2020 р. Повторити розв’язування тригонометричних рівнянь та систем тригонометричних  рівнянь. Параграф №14.Розв’язати №14.10,№14.18,№14.28,№14.29.

30-03-2020 р. Повторити розв’язування показникових рівнянь та систем рівнянь. Параграф №14.Розв’язати №14.31,№14.32,№14.59,№14.62.

02-04-2020 р. Повторення теми. Розв’язування показникових рівнянь та систем рівнянь.

Розв’язати завдання №21-32 ,№57,№59,№62 (усно). №63,№64,№87,№88,№93,№95,№96,№100 (письмово). Збірник <<Повний курс математики в тестах>>. Автори Ю.О.Захарійченко, О.В.Школьний, Л.І.Захарійченко, О.В.Школьна. Розділ №3, пункт3.3. Показникові та логарифмічні рівняння . Розв’язання вправ скиньте, будь-ласка, мені на VIBER  (097-79-29-851).

03-04-2020 р. Повторення теми. Розв’язування логарифмічних рівнянь та систем рівнянь.

Розв’язати завдання №35,№36,№37,№39,№40,№43,№47,№48,№54,№58 (усно)

№69,№73,№75,№77,№79,№82,№85,№89,№90,№91,№98,№99 (письмово).

Збірник <<Повний курс математики в тестах>>. Автори Ю.О.Захарійченко, О.В.Школьний, Л.І.Захарійченко, О.В.Школьна. Розділ №3, пункт3.3. Показникові та логарифмічні рівняння .

Розв’язання вправ (усних – варіант відповіді, письмових –з повним розв’язанням) скиньте, будь-ласка, мені на VIBER  (097-79-29-851).

Геометрія

17-03-2020 р. Опрацювати матеріал: Об’єми подібних тіл за параграфом№15 підручника. Розв’язати №15.57, №15.59.№15.60.

19-03-2020 р. Площа сфери. Параграф№17. Розв’язати №17.30, №17.32 ,№17.55. Підготувати навчальні проєкти (теми на ст.186 підручника).

31-03-2020 р. Площа сфери. Розв’язати завдання  до оцінювання.ст 185 підручника. Підготувати навчальні проєкти (теми на ст.186 підручника).

Історія України

Електронна адреса для відправлення виконаних завдань: yaremnv@ukr.net

 • Опрацюйте27, §28.
 • Письмово у робочих зошитах виконайте завдання № 1, 2, 3, 4 (стор. 233).
 • Письмово у робочих зошитах виконайте завдання № 1, 2, 3, 4, 5,6 (стор. 241).

Зошити на перевірку здати 06.04.20

02-04-2020 р. Завдання за посиланням.

Всесвітня історія

Електронна адреса для відправлення виконаних завдань: yaremnv@ukr.net

 • Виконані завдання надіслати 19.03.20. Виконати тестові завдання за розділом 4 (стор. 172-175) у робочих зошитах учням, які були відсутні на заняттях, а саме:
 1. Воскресенський М.
 2. Дідик С.
 3. Дмитренко А.
 4. Захарова О.
 5. Заєць Б.
 6. Замлинна Я.
 7. Косинський К.
 8. Кошель Л.
 9. Лепеха В.
 10. Масло Ю.
 11. Пінчук М.
 12. Ярмоленко А.

Завдання для всіх учнів:

 • Повторити §19
 • Опрацювати §20, 21.
 • Усно виконайте завдання після кожного параграфа (19, 20,21).
 • Підготуйтеся до тематичного контролю знань за розділом 5 на стор. 206-208.

Захист Вітчизни

https://sites.google.com/view/centrvpvdpzvutjaga/матеріали-для-учнів

42 група

Украінська мова та література

https://www.youtube.com/channel/UCQR9sMWcZshAwYX-EYH0qiA?fbclid=IwAR1M_SK1uE3HVm6g66Xsf5-qxUuV3d4e6w6gNl4NrU1vLakW0wY21NeSQaE

http://osvita.ua/test/training/ukr-literature/

25-03-2020 р.Завдання з української літератури для учнів 41, 42 груп

 1. Опрацювати поезію Івана Драча, Миколи Вінграновського і Василя Стуса. Виконати тести. Надіслати в друкованому вигляді на ел. адресу oterekhova@ukr.net до04.2020.
 2. Підготувати відповіді за планом семінарського заняття «Роль поета в житті народу (за романом Ліни Костенко «Маруся Чурай»). Конспект відповідей на питання (2, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 15) надіслати на ел. адресу oterekhova@ukr.net до04.2020.
 3. Виконати контрольну роботу за творчістю Ліни Костенко, надіслати на ел. адресу oterekhova@ukr.net до04.2020.

Маруся Чурай

Контрольна Ліна Костенко

Драч. Вінграновский

Стус

Українська мова

Контрольне есе

Великий Тлумачний Словник сучасної української мови визначає поняття «принцип» як особистісне переконання, норму, правило, яким керується хто-небудь у житті, поведінці. Про деяких людей говорять: «Принципова людина».

Викладіть Ваш погляд на проблему: «Чи можна в житті не розходитися з принципами?» або «Відмова від принципів веде до духовної смерті».

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури чи інших видів мистецтва, історичними фактами або випадками з життя. Сформулюйте висновки.

Надіслати в друкованому вигляді на ел. адресу oterekhova@ukr.net до 03.04.2020.

Англійська мова (Козачук)

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ НАДСИЛАТИ ЗА АДРЕСОЮ valyaokho31@gmail.com.  В темі вказати своє прізвище та ім’я.

SBp.88-89 ex.2-6 Умовні речення третій тип ( Опрацювати граматику).

24-03-2020 р. WB p.96 ex.A, B, 1, 2  WB p 97 ex.3, 4, 5/

25-03-2020 р.  SBp.90-91 ex 1-4, 5, 6, 7,9

Англійська мова (Щаслива)

13-03-2020 р. SB p.86-87 Lesson 31 WB P.93.

17-03-2020 р. Завдання до ЗНО (див.групу у вайбері)

Подив. Відео «What’s the difference? Another / Other / The other»

20-03-2020 р. Informal letter p.13 (див.групу у вайбері) WB p. 94-95 to read.

30-03-2020 р. https://sites.google.com/view/englishatlyceum-masc/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 (постійно оновлюється).

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ НАДСИЛАТИ ЗА АДРЕСОЮ happynataly0305@gmail.com.  В темі вказати своє прізвище та ім’я.

Зарубіжна література

16-03-2020 р. Ґабріель Ґарсіа Маркес. «Стариган із крилами». Читати оповідання. Опрацювати статтю підручника.

17-03-2020 р. Письмовий домашній твір «Старий Сантьяґо: переможець чи переможений? Роздуми над повістю Е. Гемінґвея “Старий і море”» або «Чи потребує людство дива? Роздуми над оповіданням Ґ. Ґарсія Маркеса “Стариган із крилами”» (на вибір учня).

30-03-2020 р.

1.       Опрацювати статтю підручника на с. 190-203.

2.       2. Постмодернізм. Портрет доби. https://www.slideshare.net/ssuser0c1ee5/ss-75966265.

3.       Текст оповідання «Скляний равлик».Читати.

4.        Аналіз твору.

5.        Переглянути презентацію.

31-03-2020 р. ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX – ПОЧАТКУ XXI СТ.

Тема:  Формування «театру абсурду» як явища театрального авангарду в 1950–1960-х рр., його провідні ознаки. Огляд здобутків митців («Гостина старої дами» Ф. Дюрренматта, «Санта-Крус» М. Фріша, «Носороги» Е. Йонеско, «Чекаючи на Годо» С. Беккета). Жанрові новації (драма-притча, трагікомедія та ін.). Значення іронії, гротеску у творах.

Дом. завдання:

1.     Опрацювати статті підручника на с.179 -185.

2.     Переглянути ролік «Театр абсурду». Перенести в зошит схему «Театр абсурду». Поповнити словничок новими термінами.

3.     Ретельно ознайомитися с матеріалами роліків.Виписати в зошит риси постмодернізму.

Мистецтво

19-03-2020 р. Національна композиторська школа України. Музичний авангард. ( підручник Л. Масол).

02-04-2020 р.

53

  31.03

02.04

Сучасні напрямки музики популярних жанрів. Музика української діаспори

54

31.03

02.04

Тематичне оцінювання

Дом. завдання:

1.       Опрацювати статтю « Художня спадщина України.Музичне мистецтво. Музика митців української діаспори».  Підручник з мистецтва 10-11 клас (автор Л.Масол) с.188-189.

2.       Підготуватися до виконання контрольної роботи. Опрацювати розділ II , тема 7. Художня спадщина України, параграф 7.4  , с.176 – 189.

3.       Дати розгорнуті письмові відповіді  в зошиті (12 аркуш.)  на запитання 1-6 на с. 189.

Оформити як контрольну роботу . Музичне мистецтво України.      

 41гр. – від 31 березня, 42 гр. – від 2 квітня.

4.       Виписати в зошит «Мистецьку скарбничку» на с.189. Прослухати українські пісні у виконанні Квітки Цісик (Інтернет).

5.       Написати реферат. «Українська рок-музика (гурти «Гайдамаки», «Скрябін»,  «Океан Ельзи», «Даха-Браха», «Онука» та інші)».

Інформатика

Онлайн-заняття з курсу «Програмування» (за бажанням).

17-03-2020 р. Підготувати повідомлення “Застосування логічних функцій диз’юнкції та кон’юнкції в схемотехніці” (протилежний варіант) і надіслати на e-mail oob59@ukr.net.

31-03-2020 р. Опрацювати https://vseosvita.ua/library/osnovni-logicni-operacii-45923.html

Алгебра

17-03-2020 рПовторення. Тригонометричні функції.

Основні посилання, відеоуроки:

https://mathab.com.ua/algebra/dlya-trigonometri%D1%97.html

https://www.youtube.com/watch?v=kSLCi1I12So

https://www.youtube.com/watch?v=lQFAaI5IiEg

https://naurok.com.ua/sistema-urokiv-z-temi-trigonometrichni-funkci-chislovogo-argumentu-130984.html

Мерзляк А.Г. Алгебра і початки аналізу: підручник для 10 класу: проф. рівень, 2012.

Виконати вправи: №№ 701, 723, 757, 761.

24-03-2020 р. Повторення. Тотожні перетворення тригонометричних виразів.

Основні формули:

https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/7mihalevich_elementarna_matematika_algebra_ch2/85.htm

http://www.fizma.net/index.php?idi=alg/trig

Приклади та вправи:

https://www.youtube.com/watch?v=KmBY5JzCFyg

https://yukhym.com/uk/tryhonometriia/tryhonometrychnivyrazy-50-zavdanzvidpovidiamy.html

31-03-2020 р. Підготовка до ЗНО. Корисні посилання:

https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:ZNO+MATH101+2017_T1/about

https://zno.osvita.ua/mathematics/

http://zno.academia.in.ua/course/view.php?id=5

https://life.pravda.com.ua/society/2020/02/25/239982/

https://osvitoria.media/experience/5-bezkoshtovnyhservisivdlyapidgotovkydoznozmatematyky/

Геометрія

18-03-2020 р. Повторення. Об’єми та площі поверхонь тіл обертання.

Основні посилання, відеоуроки:

https://mathab.com.ua/geometriya/stereometriya/tila-obertannya-osnovni-formuli.html

http://zno.academia.in.ua/mod/book/view.php?id=3216

https://naurok.com.ua/tila-obertannya-rozv-yazuvannya-prikladnih-zadach-92695.html

24-03-2020 р. Повторення. Многокутники, площі многокутників

Основні формули:

https://clout.com.ua/formulyploshhiploskyhfigur.html

https://sites.google.com/site/navcaemosuvirtualnomuklasi/geometria/mnogokutnikitaplosi

Приклади та вправи:

https://vseosvita.ua/library/plosimnogokutnikivrozvazuvannazadac-16558.html

https://yukhym.com/uk/znomatematika/znomatematikazadachizplanimetriji1.html

Хімія

20-03-2020 р.  Опрацювати  параграф 25. Виконати № 195.

03-04-2020 р.  Опрацювати  https://youtu.be/bpwmGkCR23k

Біологія

16-03-2020 р. Опрацювати  параграф 36 .

30-03-2020 р. Опрацювати  параграф 37 .

Географія

Завдання виконувати протягом карантину. Опрацювати § 23-27 (теми «Глобальна економіка», «Політична географія та геополітика»). Пр.р. №8 в практикумах.

ГД №10 «Світовий ринок патентів: лідери й аутсайдери».

Астрономія

17-03-2020 р. Опрацювати Тему №5 «Зорі. Еволюція зір» п. 2 «Звичайні зорі. Подвійні зорі. Фізично- змінні зорі. Планетні системи інших зір» за підручником Миколи Пришляка «Астрономія». Написати конспект в робочому зошиті..

с.84. Дати відповіді на контрольні запитання

Опрацювати Тему №5 «Зорі. Еволюція зір» п. 3 «Еволюція зір. Білі карлики. Нейтронні зорі. Чорні діри» за підручником Миколи Пришляка «Астрономія». Написати конспект в робочому зошиті..

с.89. Дати відповіді на контрольні запитання.

с 89 Виконати тестові завдання із автоматичною перевіркою на сайті «Інтерактивне навчання».

Фізика

30-03-2020 р. РОЗДІЛ ІV АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА. Дослід Резерфорда. Постулати Н. Бора. Енергетичні рівні атома. Опрацювати §36 підручника за редакцією Бар’яхтараВ.Г.,  Довгого С.О.  Записати в робочому зошиті опорний конспект до параграфа. Дати усно відповіді на контрольні запитання (с.214).  Розв’язати письмово в робочому зошиті задачі вправи 36. Рекомендую прослухати лекцію на youtube.com  РЛ Фізика. Виконані завдання сканувати та  відправити мені на електронну пошту ogrushnik@jmail.com  або сфотографувати та  скинути на Viber 0971463022

02-04-2020 р. РОЗДІЛ ІV АТОМНА ТА ЯДЕРНА ФІЗИКА. Види спектрів. Основи спектрального аналізу. Опрацювати §37 підручника за редакцією Бар’яхтараВ.Г.,  Довгого С.О. Записати в робочому зошиті опорний конспект до параграфа.

Історія України

Електронна адреса для відправлення виконаних завдань: yaremnv@ukr.net

 • Опрацювати51-52.
 • Письмово у робочих зошитах виконати завдання № 1-7 (стор.249).

Виконайте тести за розділом V Становлення України як незалежної держави

(Надіслати відповіді в друковану вигляді, вказати варіант, прізвище та імя!) 

(за варіантами: непарні номери – 1 варіант, парні номери – 2-й варіант)

Завдання на 30 березня (третя пара)

Шановні учні!

 1. Перегляньте такі відео:

Завдання письмове 1: напишіть у зошит есе «Чому Революція Гідності?» (орієнтовно 0,5 сторінки)

Завдання письмове  2: розділіть сторінку зошита на два стовпчики, спробуйте виокремити  1) здобутки і 2) прорахунки Президента П.Порошенка (можете подивитися й інші відео про президентство П.Порошенка)

 1. Дякую за виконані завдання, які необхідно надіслати 30 березня до 21.00. (дві оцінки)
 2. Всі, хто не виконав попереднє ДЗ (або якусь його частину):  1) тести за варіантами (Р.5), 2) завдання на стор. 249 письмово), терміново надішліть. Не виконане завдання – це оцінка «2».
 3. Є необхідність нагадати про академічну доброчесність. Сподіваюся, мене добре зрозуміли ті, кого це стосується.
 4. Телефон для консультацій: 067-855-2000.
 5. Виконані завдання 1 і 2 надішліть на електронну пошту: yaremnv@ukr.net
 6. Щиро дякую за розуміння.

02-04-2020 р.Завдання за посиланням.

Всесвітня історія

Електронна адреса для відправлення виконаних завдань: yaremnv@ukr.net

Виконані письмово завдання надіслати 20.03.20. у друкованому вигляді. 

 • Виконати (надіслати) тестові завдання за розділом 4 (стор. 172-175) у робочих зошитах
 • Виконайте (надіслати) у робочих зошитах індивідуальні завдання, отримані під час навчального заняття (за варіантами)
 • Повторити усно19
 • Опрацювати §20, 21.
 • Усно виконайте завдання після кожного параграфа (19, 20,21).
 • Підготуйтеся до тематичного контролю знань за розділом 5 (стор. 206-208).

Правознавство

01-04-2020 р. Завдання з теми “Трудове право”.

Захист Вітчизни

https://sites.google.com/view/centrvpvdpzvutjaga/матеріали-для-учнів

Білоцерківське навчально-виховне об'єднання ЛІЦЕЙ- Мала Академія Наук


Ми в соціальних мережах
Корисні посилання