Статут БНВО "Ліцей - МАН"

Свідоцтво про атестацію

Звіт про діяльність закладу у 2016-2017 н.р.

Основна мета ліцеювідродження інтелектуального потенціалу України, виховання особистості, яка здатна жити в оновленому суспільстві, підвищення якості освіти, досягнення оптимального особистісного розвитку учня.

З перших днів навчання в Білоцерківському економіко-правовому ліцеї учні потрапляють в атмосферу творчості й науки і завдяки самостійності й наполегливості досягають успіхів. Це засвідчує високий науковий рівень їх дослідницьких робіт, досягнення у різноманітних конкурсах та інтелектуальних змаганнях.

Ліцей ставить перед собою високі завдання, зокрема забезпечити цілеспрямований розвиток творчої особистості з найвищим рівнем інтелекту, готової до виконання соціальної та професійної ролі в майбутньому, забезпечує поглиблену підготовку, орієнтований на підготовку учнів до професійної конкурентноспроможної діяльності.

Навчальний процес забезпечують, поєднуючи викладацьку роботу з науковою, 14 педагогічних працівників основного складу та 8 сумісників.

Якісний склад учителів – 95 %. 13 із них мають педагогічні звання “Учитель-методист” і “Старший учитель”, що становить 65 % від загальної кількості працівників.

Навчання в ліцеї це:

–    забезпечення ґрунтовними знаннями з обраного профілю, знаннями, які базуються на останніх досягненнях техніки й методичної науки;
–    наші учні – майбутня політична й інтелектуальна еліта України;
–    гарантовано високий рівень підготовки із загальноосвітніх та профільних предметів;
–    іменні стипендії для ліцеїстів, чиє навчання відзначається особливими успіхами й досягненнями;
–    нові педагогічні технології;
–    інтелектуальні творчі групи;
–    науково-практичні конференції учнів і вчителів та наукових працівників освітніх і культурних установ;
–    нові підходи до вивчення курсу “Захист Вітчизни”;
–    можливість одержати посвідчення про права водія категорії “Б”.

За 10 років ліцеїсти здобули 15 перемог на ІV етапі Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад з базових дисциплін. 14 перемог на ІІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у МАН.

Ніхто з учнів не пожалкує, якщо вступить до дружної родини ліцеїстів і обере один із профілів, за якими здійснюється освітня підготовка в ліцеї, адже тут ви одержите надійну базу знань, що допоможе вам визначитися із майбутнім вузом, професією, а відтак - взяти участь у розбудові України та перетворенні її на високорозвинену європейську державу.

Директор ліцею М. Г. Яременко

Білоцерківський економіко-правовий ліцей - один з найпрестижніших загальноосвітніх закладів міста. Серед випускників ліцею - студенти найвідоміших вищих навчальних закладів України державної форми власності.

Сучасність
♦ Бібліотека з фондом у 8258 примірників художньої і наукової літератури.
♦ Центр періодики з 320 періодичними виданнями, яких щороку поповнюється на  суму чотири тисячі гривень.
♦ Сучасна методична база.
♦ Пошуки нових методик викладання предметів.
♦ Повноцінне задоволення потреб учнів і батьків щодо забезпечення якісної освіти.
♦ Розвиток науково-творчих і мистецьких здібностей ліцеїстів.
♦ Нові принципи використання ТЗН, науково-методичні розробки викладачів.
♦ Апробація навчальних посібників на електронних носіях.
♦ Розробка авторських програм для забезпечення варіативної частини навчального плану.
♦ Дворазове якісне харчування.
♦ Перемога в конкурсі “100 кращих шкіл України”.


Перспектива
♦ Бібліотечно-інформаційний центр з читальним залом, обладнаним ком’ютерами з виходом до мережі Internet, функціональна зала для обслуговування читачів.
♦ Абітурієнт-клас для випускників.
♦ Навчальні кабінети  й лабораторії, обладнані сучасними засобами навчання, комп’ютерною технікою нового покоління, тренажерами.
♦ Кабінет психологічного розвантаження.
♦ Спортивні секції з ритмічної гімнастики, баскетболу, волейболу, настільного тенісу, аеробіки.
♦ Літературно-поетична вітальня.
♦ Створення авторської школи.