19/01/16  Економіка

Опрацювати тему 5 та виконати в зошиті такі завдання:

 1. Скласти план-конспект.
 2. Накреслити та проаналізувати відповідні таблиці теми.
 3. Відповісти в зошиті на запитання стор.87-88.

19/01/16 Правознавство

Опрацювати §47-48 (презентація "Цівільно-правова вдповідальність").

19/01/16 Алгебра

 1. Повторити конспект від 15/01/16.
 2. Розв'язати №№ 120, 125, 127, 139 (4-6), 143 зі збірника задач "Сходинки" (автор Мерзляк А.Г.).

19/01/16 Геометрія

 1. Повторити конспект від 13/01/16.
 2. Розв'язати №№ 198, 201, 204, 208 зі збірника задач "Сходинки" (автор Мерзляк А.Г.).

19/01/16 Англійська мова (Мотижен)

 1. Опрацювати граматичний блок до 7 модуля на сайті http://www.engvid.com/.
 2. Відпрацювати навички аудіювання на сайті https://www.voscreen.com/.
 3. Прочитати 5 сторінок адаптованого тексту рівня Upper-Intermediate.

19/01/16 Історія України

Опрацювати § 23,24 та виконати завдання на стор. 213.

20/01/16 Хімія

 1. Скласти формули ізомерів гептанової кислоти.
 2. Повторити якісні реакції на органічні сполуки.

20/01/16 Біологія

Опрацювати схему стеми "Надорганізмові системи" за конспектом.

25/01/16 Англійська мова (Дишлюк)

 1. Виконати завдання на стор.74-75 Review Modules 5 and 6 по книжці.
 2. Виконати завдання на стор.79 в робочому зошиті.

25/01/16 Світова література

Прочитати п'єсу Б. Брехта "Життя Галілея".

26/01/16 Історія України

 1. Опрацювати тему № 4 підручника.
 2. Виконати завдання на стор. 194.

26/01/16 Всесвітня історія

 1. Опрацювати § 23.
 2. Виконати завдання на стор. 156, заповнити таблицю.

26/01/16 Астрономія

 1. Опрацювати §12.
 2. Опрацювати презентацію "Астрономія urok 12".
 3. Виконати тестові завдання на стор.101.

26/01/16 Фізика

 1. Опрацювати § 52-54.
 2. Дати відповіді на запитання на стор.167,170,172.
 3. Виконати вправу 27(1-3) на стор.172.
 4. Підготувати повідомлення про досліди, щодо визачення швидкості світла.

28/01/16 Економіка

 1. Опрацювати тему 6.
 2. Виписати основні визначення та поняття.
 3. Скласти схему 6.3.
 4. Проаналізувати секторні діаграми за схемою 6.5.

28/01/16 Історія України

 1. Опрацювати тему № 5.
 2. Виконати завдання на стор.240.

28/01/16 Всесвітні Історія

 1. Опрацювати § 24.
 2. Виконати завдання на стор.164.