19/01/16 Економіка

Опрацювати тему 4.4 підручника та виконати такі завдання:

 1. Скласти план-конспект.
 2. Побудувати графіки та схеми.
 3. Виконати тести та задачі №488-509.

19/01/16 Англійська мова (Мотижен)

 1. Опрацювати граматичний блок до 7 модуля на сайті http://www.engvid.com/.
 2. Відпрацювати навички аудіювання на сайті https://www.voscreen.com/.
 3. Прочитати 5 сторінок адаптованого тексту рівня Upper-Intermediate.

19/01/16 Всесвітня Історія

Опрацювати § 22 та виконати завдання на стор. 151.

19/01/16 Алгебра

 1. Розв'язати тему 26 посібника для підготовки до ЗНО (автор А.Капіносов).
  Електронний варіант підручника за посиланням http://fs179.www.ex.ua/get/8b2f84ace641842366f50645e203e491/35664536/Kapinosov_Matem_gotuemos_do_ZNO.pdf

19/01/16 Геометрія

 1. Вивчити § 27.
 2. Розв'язати № 1029, 1032, 1034, 1037, 1041.

20/01/16 Хімія

 1. Скласти формули ізомерів гептанової кислоти.
 2. Повторити якісні реакції на органічні сполуки.

20/01/16 Біологія 

Опрацювати схему стеми "Надорганізмові системи" за конспектом.

21/01/16 Англійська мова (Тарасевич)

 1. Опрацювати St.B. p. 80-83.
 2. Опрацювати P.B. p. 80-83.

25/01/16 Світова література

Прочитати п'єсу Б. Брехта "Життя Галілея".

26/01/16 Історія України

 1. Опрацювати тему № 4 підручника.
 2. Виконати завдання на стор. 194.

26/01/16 Всесвітня історія

 1. Опрацювати § 23.
 2. Виконати завдання на стор. 156, заповнити таблицю.

26/01/16 Інформатика

 1. Опрацювати §3.1-3.2.
 2. Виконати завдання №3 на стор. 126.

26/01/16 Астрономія

 1. Опрацювати §12.
 2. Опрацювати презентацію "Астрономія urok 12".  
 3. Виконати тестові завдання на стор.101.

26/01/16 Фізика

 1. Опрацювати § 52-54.
 2. Дати відповіді на запитання на стор.167,170,172.
 3. Виконати вправу 27(1-3) на стор.172.
 4. Підготувати повідомлення про досліди, щодо визачення швидкості світла.

28/01/16 Економіка

 1. Скласти план-конспект теми 4.4.
 2. Побудувати відповідні схеми та графіки.

28/01/16 Історія України

 1. Опрацювати тему № 5.
 2. Виконати завдання на стор.240.

28/01/16 Всесвітні Історія 

 1. Опрацювати § 24.
 2. Виконати завдання на стор.164.