19/01/16 Географія

Опрацювати §§ 24,25 та виконати такі завдання:

 1. Скласти в робочому зошиті порівняльну економіко-географічну характеристику за пунктами параграфів.
 2. Дати письмові відповіді на запитання № 7 стор. 168 та № 7 стор. 174
 3. Підготувати презентацію однієї європейської країни.

19/01/16 Економіка

Користуючись конспектом та підручником виконати такі завдання:

 1. Розв'язати задачі № 132, 136, 145 - 151.
 2. Опрацювати тести № 104-112.
 3. Побудувати графіки №116-118.

19/01/16 Правознавство

Правовій підгрупі опрацювати презентацію "Юридична відповідальність".

Економічній підгрупі опрацювати розділ ІІ Конституції України та виконати в зошиті завдання № 11 стор. 101.

19/01/16 Англійська мова (Мотижен)

 1. Опрацювати граматичний блок до 10 модуля на сайті http://www.engvid.com/.
 2. Відпрацювати навички аудіювання на сайті https://www.voscreen.com/.
 3. Прочитати 5 сторінок адаптованого тексту рівня Intermediate.

19/01/16 Історія України

 1. Повторити тему № 4 "Культура і духовне життя".
 2. Опрацювати завдання на стор. 281.
 3. Виконати тести на стор. 282.

19/01/16 Алгебра

 1. Повторити основні тригонометрічнч тотожності.
 2. Розв'язати № 36-44  зі збірника задач і завдань (автор Мерзляк).

19/01/16 Геометрія

 1. Вивчити § 13.
 2. Розв'язати № 460, 462, 467, 469, 472.

20/01/16 Зарубіжна література

 1. Читати вірші Ф.І.Тютчева, А.А.Фета.
 2. Підготуватися до самостійної роботи "Поэзия "чистого искусства".

20/01/16 Хімія

Повторити структуру періодичної системи по схемі.

20/01/16 Біологія

Повторити етапи біосинтезу по конспекту.

26/01/16 Інформатика

 1. Опрацювати §6-8.
 2. Виконати завдання №1 на стор.65.

26/01/16 Фізика

 1. Опрацювати §31,32.
 2. Дати відповіді на запитання стор.113.
 3. Виконати вправи 20(2,3,5), 21(2,3).

28/01/16  Географія

 1. Опрацювати §28 , 29.
 2. Знайти відповіді на запитання в кінці параграфів.

28/01/16 Економіка

 1. Опрацювати усно тему 2.3.
 2. Виписати відповідні формули та побудувати графіки.

28/01/16 Історія України

Опрацювати главу 12.7 по підручнику О.Д.Бойко

28/01/16 Українська література

Прочитати новелу М.М.Коцюбинського "Інтермецо" і повість "Тіні забутих предків".

За вибором: підготувати презентацію-повідомлення "Словник Б.Д.Грінченка".