19/01/16 Географія

Опрацювати §§ 15-18 підручника та виконати такі завдання:

 1. Cкласти план-коспект в робочому зошиті, користуючись характеристикою міжгалузевого комплексу (див. с.90).
 2. Скласти схеми галузевої стуктури відповідних міжгалузевих комплексів.

19/01/16 Алгебра

 1. Опрацювати §4 (п.17-18 ).
 2. Розв'язати завдання теми 20 "Системи рівнянь" посібника для підготовки до ЗНО (автор А.Капіносов).
  Електронний варіант підручника за посиланням http://fs179.www.ex.ua/get/8b2f84ace641842366f50645e203e491/35664536/Kapinosov_Matem_gotuemos_do_ZNO.pdf

19/01/16 Геометрія

 1. Опрацювати § 13-14.
 2. Повторити § 11-12.
 3. Розв'язати завдання теми 42 "Вектори" посібника для підготовки до ЗНО (автор А.Капіносов).
  Електронний варіант підручника за посиланням http://fs179.www.ex.ua/get/8b2f84ace641842366f50645e203e491/35664536/Kapinosov_Matem_gotuemos_do_ZNO.pdf

19/01/16 Правознавство

 1. Опрацювати § 15.
 2. Виконати письмово в зошиті завдання № 7 стор.114.

19/01/16 Англійська мова (Мотижен)

 1. Опрацювати граматичний блок до 9 модуля на сайті http://www.engvid.com/.
 2. Відпрацювати навички аудіювання на сайті https://www.voscreen.com/.
 3. Прочитати 5 сторінок адаптованого тексту рівня Pre-Intermediate.

20/01/16 Біологія

Вивчити схему онтогенезу та гаметогенезу по конспекту.

20/01/16 Хімія

Вивчити особливості гиридодизації по конспекту.

21/01/16 Англійська мова (Тарасевич)

 1. Опрацювати St.B. p. 36,37.
 2. Опрацювати W.B. p. 26,27.

25/01/16 Історія України

 1. Опрацювати § 22.
 2. Письмово виконати завдання 2.
 3. Підготувати повідомлення про підприємців ХІХ ст. братів Терещенків, Харитоненка, Яхнепка, Демченка, Алчевського, Симиренка.

25/01/16 Всесвітня історія 

 1. Опрацювати § 15.
 2. Письмово виконати завдання на с.174:
  - розділ І - 1,2,7;
  - розділ ІІ - 1; 
  - розділ ІV - 1,2;
  - розділ V - 1.

26/01/16 Інформатика

 1. Опрацювати §5, 18.
 2. Виконати завдання №2 на стор.58.

26/01/16 Фізика

 1. Опрацювати §24-26.
 2. Дати відповіді на запитання на стор.97,105,109.

28/01/16 Географія

 1. Опрацювати § 19, 20 
 2. Скласти схему галузевої структури міжгалузевих  комплексів.
 3. Визначити фактори розміщення підприємств.
 4. Виконати практичні роботи № 8, 9.

28/01/16 Українська література

На 5 лютого прочитати повість Г.Ф.Квітки-Основ'яненка "Маруся".