19/01/16 Географія

Виконати практичну роботу "Характеристика фізико-географічної зони" в робочому зошиті за наступним завданням:

Користуючись відповідними картами атласу та текстом підручника §31,32 скласти план-конспект фізико-географічної характеристики.

План

 1. Географічне положення.
 2. Рельєф та корисні копалини.
 3. Клімат та внутрішні води.
 4. Грунтово-рослинний покрів та ландшафти.
 5. Природокористування та охорона природи.

19/01/16 Фізика.

Див. завдання від 18/01/16.

19/01/16 Англійська мова (Мотижен)

 1. Опрацювати граматичний блок до 2 модуля на сайті http://www.engvid.com/.
 2. Відпрацювати навички аудіювання на сайті https://www.voscreen.com/.
 3. Прочитати 5 сторінок адаптованого тексту рівня Pre-Intermediate.

19/01/16 Алгебра

 1. Опрацювати § 27.
 2. Розв'язати № 27.13; № 27.17; № 27.19; № 27.21; № 27.25.

19/01/16 Геометрія

 1. Опрацювати § 21.
 2. Розв'язати № 21.4; № 21.6; № 21.8; № 21.14; № 21.16.

20/01/16 Зарубіжна література

 1. Читати "Піснь про Роланда".
 2. Опрацювати статтю підручника на стор.142.

20/01/16 Хімія

 1. Вивчити стуктуру періодичної системи.
 2. Повторити генетичний зв'язок між класами.

20/01/16 Біологія

 1. Вивчити характеристику молюсків по таблиці.

20/01/16 Історія України

 1. Опрацювати § 16,17. Письмово виконати завдання.
 2. На стрічці часу позначити основні битви національно-визвольної війни (період 1548-1651 р.р.).
 3. Письмово виконати завдання 5-6 с.126 та завдання 1,2,3,6 с.133.

25/01/16 Всесвітня історія

 1. Опрацювати § 17 та виконати завдання 4.
 2. Опрацювати § 18 до стор.148 та виконати письмово завдання 4.

28/01/16 Географія

За планом фізико-географічної характеристики (див. попереднє завдання) письмово в робочому зошиті скласти план-конспект природньої зони Степу та гірської країни Українські Карпати. Джерела для виконання роботи § 33-35 та відповідні карти атласу.